Účastníci kongresu EDF na návštěvě v Jesenici

Mezi deseti vybranými podniky, které navštívili zahraniční účastníci kongresu evropských chovatelů mléčného skotu (EDF), byla i akciová společnost AGRO Jesenice, která na jihovýchodním okraji Prahy obhospodařuje výměru s více než pěti tisíci hektary zemědělské půdy.

Živočišnou výrobu uvedeného středočeského podniku reprezentuje chov 1130 dojnic holštýnského skotu a 350 prasnic dánské genetiky.
V chovu skotu pracuje 28 stálých zaměstnanců, z toho čtyři zootechnici s užší specializací, deset dojičů, dva krmiči, jeden paznehtář, tři pracovníci pro porodnu a skot do jednoho roku, dva ošetřovatelé mladého skotu do dvou let a stejný počet pracovníků údržby.
Průměrná užitkovost holštýnského stáda odpovídá úrovni 11 230 kg mléka za 305 dní laktace s průměrným obsahem 3,69 % tuku a 3,34 % bílkovin.
V produkčních stájích se svinovacími plachtami na obvodových stěnách jsou krávy ustájené ve volných boxových ložích stlaných separátem. O kejdu z hnojných chodeb se stará automatická shrnovací lopata. Nainstalované mlžiče a ventilátory slouží jako preventivní opatření proti teplotnímu stresu. Krávy se dojí třikrát denně v dojírně side by side s dvakrát jednadvaceti dojicími stáními, opatřené automatikou Afikim. Pro chlazení a uchování mléka zde používají předchladič s ledovou vodou a venkovní silo s kapacitou na 40 tisíc litrů mléka.
Odbyt mléka zajišťuje Mlékařské hospodářské družstvo Benešov, jehož je AGRO Jesenice zakládajícím členem.  V současné době odváží mléko každý den dvě cisterny do mlékárny  Pragolaktos.
„Telata chováme do věku 2,5 měsíce v individuálních kotcích. Ke krmení používáme mlezivo a nativní mléko od otelených  krav ve směsi s mléčnou krmnou směsí. Od pátého dne podáváme starterovou směs. Zatímco býčky převádíme ve věku 1,5 měsíce na výkrm do dceřiné společnosti ZEPOS, a. s., jalovice do jednoho roku jsou v odchovně v Boskovicích. Potom je převezeme na farmu Petříkov, kde se připouštějí, a v sedmém měsíci březosti je stěhujeme zpět do Hodkovic na otelení. Reprodukci u jalovic neřídíme, inseminujeme na základě přirozených projevů. Asi 85 % jalovic je inseminována sexovanými dávkami. Dosahujeme  březost 55 %. U krav využíváme pro první inseminaci řízení pomocí hormonů a pedometry. Březost po všech inseminacích je 32 %. Cílem je inseminovat 80 % krav dávkami masných býků. Používáme pouze inseminaci, genomické býky minimálně. Pro ranou diagnostiku březosti máme vlastní sonograf.  Veterinární dohled zajišťuje třikrát týdně privátní veterinář. Technici denně rutinně měří teploty dojnic do deseti dní po porodu, dvakrát  týdně měří ketolátky  v rané laktaci. K vyhledávání nemocných dojnic využíváme program Afifarm a údaje z pedometrů. Pro zlepšení volby antibiotik při léčbě mastitid a volbě protokolu zasušování využíváme faremní kultivaci mléka. O končetiny pečuje vlastní paznehtář, který zdravou dojnici ošetří třikrát za laktaci a o nemocnou pečuje podle potřeby,“ uvedl při prohlídce farmy Ing. Petr Žebrák.*
Více se dočtete v některém z aktuálních čísel časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *