Účastníci kongresu EDF na návštěvě v Krásné Hoře

Více než 300 zahraničních účastníků kongresu evropských chovatelů mléčného skotu (EDF), který se konal ve dnech 27. až 29. června, mělo možnost navštívit české farmy. Mezi deseti vybranými podniky byla i akciová společnost ZD Krásná Hora nad Vltavou, která hospodaří na Příbramsku ve Středočeském kraji.

Živočišnou výrobu má podnik postavenou na chovu skotu, přičemž z celkového počtu 4144 evidovaných kusů je 1629 dojnic a bezmála 400 krav bez tržní produkce mléka. Pokud jde o mléčnou užitkovost, v produkčním stádu holštýnek dosahují v průměru 10 905 litrů mléka za rok, u českého strakatého plemene je roční dojivost krav na úrovni 9275 litrů.
„Na farmě v Krásné Hoře chováme v uzavřeným obratu stáda plemeno fleckvieh. Stádo tvoří asi 30 % prvotelek, dále 23 % krav na druhé laktaci a 47 % starších krav. Odchov telat probíhá v zastřešeném teletníku s individuálním ustájením do 56 dnů věku. Telata jsou napájena dvakrát denně, respektive třikrát v zimní období mléčným krmným vozíkem. Po odstavu jsou telata ve skupinovém odchovu po  8 až 10 kusech, kde se jim asi do pěti měsíců věku zakládá starter, seno a suchý mix. Starším telatům předkládáme TMR. Jalovice zapouštíme zhruba v 16 měsících věku. Dojnice v laktaci jsou ustájeny v rekonstruovaných stájích v boxovém ustájení se stlaným separovaným digestátem. Kejda, kterou z hnojných chodeb sbírají šípové lopaty, odtéká ze stájí samospádem do bioplynové stanice. Všechny produkční stáje jsou vybaveny ventilátory, sprchami a velkokapacitními hladinovými napáječkami. Krmný dávka je zakládána dvakrát denně samochodnými míchacími krmnými vozy. Mícháme pět typů různě strukturovaných dávek, a to pro rozdoj, laktaci, konec laktace, suchostojné dojnice a krávy v přípravě porod. Za období 2016 byl ve stádě inseminační interval 71,3 dne, servis perioda 95 dní, 47 % zabřezávání po první inseminaci, inseminační index 1,7 a mezidobí 395 dní. Výběr býků, nákup dávek a sestavu připařovacího plánu má v kompetenci faremní zootechnik. V současné době využíváme přibližně 50 % genomických býků. Farmu navštěvuje pravidelně třikrát týdně veterinární lékař. Monitoring a kontrola zdravotního stavu jsou každodenní prací zootechniků. Paznehty upravujeme rutinně při zasušení, 120. den laktace a průběžně pak kulhavé krávy. V systematické léčbě mastitid využíváme faremní kultivaci mléka a měření počtu somatických buněk v mléce problémových krav,“ uvedl při prohlídce farmy hlavní zootechnik podniku Ing. Zdeněk Peták.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *