07.01.2021 | 10:01
Autor:
Kategorie:

Kovidová pandemie brzdí plány

Výrobně obchodní družstvo Zdislavice hospodaří na 2050 ha zemědělské půdy, z níž je 1750 ha orné půdy. Nosným odvětvím podniku je živočišná výroba s produkcí mléka a hovězího a vepřového masa. Chov dojeného skotu v počtu 750 krav českého strakatého a holštýnského skotu je pro chovatele z Benešovska stěžejní disciplínou. Plánované investice do modernizace staveb, které by nejen podpořili již dosahované vynikající výsledky mléčné užitkovosti, ale i zefektivnily management odchovu telat, se však musí na čas odložit. Důvodem je krize spojená s covid-19.

Provoz chovu skotu VOD Zdislavice zahrnuje produkční stáj s kapacitou přibližně pro 600 krav na farmě ve Zdislavicích a dále farmu v Ratajích, kde jsou ustájené krávy stojící na sucho a krávy na porodně. Jsou zde také telata, která jsou nejprve pět týdnů v individuálních boudičkách a následně ve skupinových kotcích po patnácti kusech, kde se učí na rostlinnou výživu. Asi ve třech až čtyřech měsících se převádějí na farmu do Zdislavic do teletníku s ustájovací kapacitou pro 240 telat. Ve věku devíti měsíců se jalovičky přemísťují do odchovny na farmě Javorník, naproti tomu býčci se převádějí do výkrmny v Miřeticích.
„Nemáme žádnou nedokončenou výrobu, veškerý zástav odchováme. To znamená, že býky vykrmujeme devatenáct až dvaadvacet měsíců do průměrné jatečné hmotnosti okolo sedmi set kilogramů. Jalovice slouží na obnovu stáda a nadbytečná zvířata prodáváme jen vysokobřezí. Asi měsíc před porodem se březí jalovice vrací na farmu v Ratajích. Víme, že časté převážení zvířat není ideální, což bychom do budoucna chtěli změnit. V plánu a nakonec i v projektové dokumentaci máme výstavbu porodny na farmě ve Zdislavicích. V areálu farmy by kromě porodny měla vyrůst ještě menší produkční stáj pro krávy v závěrečné fázi laktace a nové silážní žlaby na objemná krmiva. Na všechny tyto investice jsou již vypracované projekty, jejich realizace je bohužel závislá na eliminaci covidu-19. Tato pandemie negativně poznamenala výkupní ceny našich produktů a další vývoj cen nelze vůbec odhadnout,“ komentoval situaci hlavní zootechnik a místopředseda VOD Zdislavice v jedné osobě Jaroslav Sedláček.
Obě plemena zde chovají pod jednou střechou, což není zrovna obvyklé a v mnoha aspektech je současně i náročnější. Za posledních pět let se chovatelům z Benešovska podařilo navýšit průměrnou užitkovost u produkčního stáda složeného z plemen českého strakatého a holštýnského skotu o více jak pět litrů. Uzávěrky laktací u dojnic českého strakatého plemene za poslední hospodářský rok dosáhly u 351 uzavřené laktaci 10 141 kg mléka se složkami 3,90 % tuku a 3,54 % bílkovin. U holštýnek to bylo při 342 uzavřených laktacích 11 899 kg se 3,83 % tuku a 3,37 % bílkovin, což VOD Zdislavice zařazuje mezi nejlepší podniky v republice.
„Výsledky kontroly užitkovosti potvrzují, že během pěti let jsme navyšovali užitkovost stáda v průměru o litr za rok. Jsem zastáncem postupného a soustavného zlepšování, tím lze předejít problémům, které naopak provází skokové navyšování užitkovosti. Za období jedenácti měsíců letošního roku jsme dodali do mlékárny sedm milionů litrů mléka a v porovnání s rokem 2019 tak dojde k dalšímu množstevnímu navýšení dodávky mléka. Musím zdůraznit, že dosahované výsledky jsou výsledkem celého kolektivu, který táhne za jeden provaz. Dodává to chuť do další práce a předpoklad pro správné fungování živočišné výroby, potažmo celého podniku. Pokud jde o plány do budoucna, chtěli bychom vybudovat ve Zdislavicích již zmiňovanou porodnu a produkční stáj pro krávy z rozdojovací skupiny. Tím současně dojde i ke změně v odchovu mladého dobytka, spočívající ve snížení přesunů zvířat. Nejdůležitější je ochránit chov od zdravotních problémů, k čemuž směřují veškeré kroky v investicích. Ať už ve vztahu k technice na výrobu objemných krmiv, tak i k technologii ustájení zvyšující komfort zvířat,“ řekl na závěr Jaroslav Sedláček, který je v podniku od roku 1996.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down