30.01.2017 | 12:01
Autor:
Kategorie:

Přeštické prase stále žije

Uběhlo již dvacet let, co se přeštické černostrakaté prase chová jako genetický zdroj v uzavřené populaci. Přitom k 10. 1. 2017 bylo do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství zapojeno dvaadvacet chovů s celkovým počtem 353 prasnic, z nichž 123 kusů tvoří plemenné jádro.

Podle ředitele Svatu chovatelů prasat Ing. Jana Stibala přibylo v posledních letech hodně malých chovů s přeštickými černostrakatými prasaty, které však produkují hlavně maso a plemenářské práci nevěnují  takovou pozornost. Z toho důvodu se populace přeštických prasat rozdělila na dvě části. Zatímco v první jsou nukleové chovy se zvířaty s nejvyšší úrovní genetiky, ve druhé části jsou rezervní šlechtitelské chovy s produkcí plemenných zvířat pro vlastní obnovu stáda. Do první skupiny rozhodně patří chov přeštického černostrakatého prasete v ZD Mladotice, které  ve svém nukleovém chovu eviduje v průměru osmdesát prasnic základního stáda a deset plemenných kanců reprezentujících všech deset genealogických linií.
Nejen co do počtu zvířat, ale i z hlediska optimální věkové struktury prasnic má uvedený západočeský chov s klasickou zemědělskou výrobou perspektivu. Z plemenářského hlediska je třeba vyzdvihnout  zejména výsledky reprodukce, respektive 12 všech narozených selat ve vrhu (z toho 11,4 živě a 10,1 dochovaných) a nadprůměrné výsledky v zabřezávání odpovídající 94 %, které dosahují v přirozené plemenitbě s využitím kanců všech linií – respektive Sudeta, Amperora, Sáčka, Piráta, Masona, Wiskonta, Pirátka, Akogy, Sokolíka a Viskonta. Stejně tak i výsledky vlastní užitkovosti u kanečků i prasniček prokázaly, že v Mladoticích bohatě naplňují chovatelský cíl. Ročně zde vyprodukují okolo 160 plemenných prasniček (již bonitovaných), drtivá většina jich skončí převážně v malých chovech.
Také akciová společnost Žihle patří k málu klasicky hospodařících podniků, která se snaží zachovat přeštické černostrakaté prase pro další generace. Tisícovku prasnic naskladňovaných v 80. letech minulého století na její farmě Černá Hať sice nenajdete, ale s přeštíky se zde stále počítá.
„Chov prasat je pro nás základním pilířem živočišné výroby. Aktuálně je na farmě v uzavřeném obratu stáda 800 prasnic, včetně 60 přeštických plemenic. I když přeštické černostrakaté není plemeno pro komerční využití, chceme se jeho chovu věnovat i nadále. Spolupracujeme se Zemědělským družstvem Mladotice při dodávkách masa z přeštických prasat do společnosti Amaso CZ, s níž  máme sjednané ceny zohledňující vyšší náklady, v nichž se odrážejí požadavky chovného cíle národního plemene. Týdně se jedná asi o 50 jatečných půlek s tím, že vykrmené přeštíky porážíme na našich jatkách,“ uvedl ředitel společnosti Ing. Miloslav Vaňourek.*
Více se dočtete v březnovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down