30.05.2020 | 02:05
Autor:
Kategorie:

S novou stájí přišly inovace

ZEPO Bohuslavice hospodaří nedaleko Náchoda na 1960 hektarech zemědělské půdy, 1500 ha přitom připadá na půdu ornou a 460 hektarů zaujímají trvalé travní porosty. Na orné půdě se pěstují obilniny, pšenice na 550 ha a ozimý ječmen na 110 ha, dále řepka na 160 hektarech. Plochu 140 ha zaujímá cukrová řepa, na 100 hektarech najdeme hrách a na 70 ha množitelský porost žita. Pro krmení skotu slouží kukuřice ze 160 hektarů stejně jako 80 ha vojtěšky a 70 ha luskovinoobilných směsek.

V živočišné výrobě se podnik zaměřuje na chov holštýnského skotu. Aktuálně je skot ustájen ve třech střediscích, v Bohuslavicích jsou dvě novostavby stájí pro produkční krávy a starší stáj sloužící jako porodna. Ve Slavětíně je umístěn odchov telat a jalovic do zjištění březosti a výkrm býků. V Borové jsou umístěny jalovice od druhého až třetího měsíců březosti do sedmého měsíce březosti s možností pastvy. Dále jsou na této farmě umístěny české strakaté jalovice pro spolupracující podnik Agrospol Bolehošť.

Užitkovost v Bohuslavicích činí 36,2 litru na ustájenou dojnici, tedy přibližně 40 litrů na dojenou. Denně se do mlékárny dodává zhruba 18 500–18 900 litrů mléka za aktuální cenu 8,60 Kč. Průměrný obsah bílkovin je 3,37 %, tuku 3,75 procenta.

Velmi dobré výsledky mají v chovu i z hlediska reprodukce. Mezidobí je na úrovni 384 dní, servis perioda činí 119 dní, průměrný laktační den je u prvotelek 176, u krav na druhé laktaci 128, u dojnic na třetí a vyšší laktaci 150.

Aktuálně je v Bohuslavicích 57 % březích krav z celkového stáda. Jalovice se zapouštějí podle živé hmotnosti, minimálně musejí mít 400 kilogramů, a věku – nesmějí být mladší než 12 měsíců. Pohlavní aktivita se monitoruje u jalovic i u krav aktivometry.

Otcové další generace se vybírají převážně mezi prověřenými býky se špičkovým genetickým základem. Prvotelky se zapouštějí sexovaným semenem pro maximalizaci produkce jalovic do obratu stáda, starší krávy s horší reprodukcí jsou inseminovány sexovaným spermatem masných plemen s cílem produkce kvalitních jatečných býků. Inseminaci provádějí v chovu vlastními silami, v dohledné době budou zajišťovat i vyšetření sonografem.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down