Vyhlašování nejlepších producentů mléka

Každoročně tradičně na konci listopadu či počátkem října vyhlašuje společnost Polabské mlékárny a. s. své nejlepší dodavatele z pohledu kvality mléka a také nejužitkovější stáda i jednotlivé dojnice. Soutěž o nejlepší stádo a dojnici završila 28. listopadu svůj již 24. ročník. Celá akce proběhla již podruhé v Choťovicích v hotelu Na farmě. Před oceněním nejlepších chovatelů proběhl seminář, na němž se svými příspěvky vystoupili Ing. Pavel Vybíral, předseda představenstva Polabských mlékáren a. s., MVDr. Zdeněk Císař z Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj, Ing. Jiří Hojer za Ministerstvo zemědělství a odbornou přednášku si připravil MVDr. Ondřej Bečvář.

Úvodního slova se jako tradičně ujal Ing. Pavel Vybíral a hodnotil letošní rok podle množství a kvality nakupovaného mléka, tedy obsahu mléčných složek a počtu somatických buněk nebo počtu mikroorganismů, ale také zařazování vykupovaného mléka do Q třídy Polabských mlékáren. Řekl mimo jiné, že letos mlékárna vykoupila o 634 litrů mléka více a že zhruba 9 % je biomléka. Mlékárna vykupuje také kozí mléko a letos ho bylo 100 000 litrů.  Polabské mlékárny dominují na trhu s tvarohy Milko a spotřeba jejich tvarohů činí 40 % z veškeré spotřeby v ČR.  Tereza Levínská představila marketingovou kampaň na podporu řeckých jogurtů Milko, jejíž podstatou je, že se jejich pomocí dá zhubnout nebo posílit kondici.  Doplnila také odkaz na stránky i facebook (www.hustavyzva.cz).

MVDr. Zdeněk Císař pozdravil účastníky semináře a soutěže a poděkoval jim za to, že i ve ztížených podmínkách letošního sucha produkují kvalitní mléko a že mlékárna vyrábí kvalitní a chutné výrobky.

O národním rozpočtu a pro zemědělství, stavu skotu a očekávané situaci ve společné zemědělské politice hovořil  Ing. Jiří Hojer (ředitel odboru živočišných komodit MZe). Řekl například, že s rostoucí produkcí mléka došlo v lednu 2018 z průměrných 9,32 Kč na 9,02 Kč a pokles cen syrového se zastavil až v červnu na hodnotě 8,15 Kč za litr. Od července se ceny vzpamatovávají a dá se čekat jejich růst až do konce roku na zhruba 8,80–8,90 Kč. Ing. Hojer dále mluvil o státní politice v sektoru mléka v letech 2018, 2019 a o SZP po roce 2020 a také o podpoře chovu dojnic v ČR.

MVDr. Bečvář se ve své přednášce zaměřil na vliv výživy dojnic na kvaltu a složení mléka. Zdůraznil, že obsah mléčných složek ovlivňuje výživa, genetika, ale také ustájení, resp. pohoda dojnic.  Pohodlí krav ovlivňuje příjem krmné dávky, pH bachoru, přežvykování a následné obsah mléčných složek.  Důležitá je samozřejmě kvalita a stability krmné dávky, protože ovlivňuje bachorovou fermentaci, takže jde nejen o to co, ale také jak se krmí.

Důležitým bodem programu bylo vlastní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií. Udělovaly se ceny producentům s nejnižším počtem somatických buněk v mléce (dodavatelé do 2000 litrů – Ing. Eva Semecká, nad 2000 l – Hanácká zemědělská společnost Jevíčko, a. s., biododavatelé – Útvar pro strukturální politiku v zemědělství a. s., farma Chlumek) nejnižším celkovým počtem mikroorganismů v dodávaném mléce (do 2000 litrů mléka – Ing. Eva Semecká, nad 2000 liry Karsit Agro, a. s., biododavatelé – Krakonošův ranč – hospodářské družstvo).  Nejlepší dojnice mezi konvenčními dodavateli mělo Zemědělské družstvo v Čechticích a mezi biododavateli Farma Zdeňky Novákové a Josef Josífka Jóna.  Nejlepší stádo dojnic měli chovatelé ze Zemědělské společnosti Sloveč, a. s., Karsit Agra a. s., a Zemědělského družstva Čechtice. Mezi biododavateli to byly Agrofarma Merboltice, Zdeňka Nováková a Josef Josífek Jón.

Oceněni byli také dodavatelé mléka, kteří dokázali po celý rok den co den dodávat mléko v  kvalitě Q do Polabských mlékáren. Bylo jich letos celkem pět (Josef Josífek Jón, Ing. Eva Semecká, Krakonošův ranč – hospodářské družstvo, Rýcholka s. r. o., Školní statek středočeského kraje).*

Podrobněji v časopisu Náš chov 2/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down