Videoreportáže

Když je mléko klíčovou komoditou

Kvalita objemných krmiv je pro podniky, pro něž je produkce mléka hlavní podnikatelskou aktivitou, rozhodujícím parametrem ovlivňujícím užitkovost dojnic. To si uvědomují i na mléčné farmě ve Vysokých Studnicích, kde poslední tři měsíce vykazují užitkovost pětatřicet litrů na ustájenou dojnici, respektive třiačtyřicet litrů na dojenou krávu. Denní nádoj tak představuje...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Biofarma s finalizovanou produkcí masa

Kdo projíždí Ouběnicemi na Dobříšku, nemůže minout rodinou farmu Kozohorských se zalesněným kopcem, kde již před čtrnácti roky našli útočiště maďarští lužní jeleni a mufloni. S narůstající výměrou farmáři rozšířili farmový chov zvěře ještě o ekologický chov ovcí a masného skotu a začali finalizovat produkci masa v biokvalitě na vlastních...

Kategorie: biopotraviny, Masný skot, Ostatní, Ovce a kozy, Pastva, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Jak úspěšně řídit reprodukci dojnic

V úterý 5. února proběhl v sále kulturního domu ve Větrném Jeníkově úspěšný seminář, společně pořádaný firmami Mikrop Čebín a. s. a Zoetis. Odborný program semináře o chovu skotu zahájil Ing. Bohumil Belada a po něm se slova ujal Paul M. Fricke Ph.D. z USA, který si připravil hlavní přednášky...

Kategorie: Nezařazené

Chytré technologie v zemědělství

Precizní zemědělství je princip hospodaření s využitím technologií poskytujících aktuální údaje. Tomuto tématu se tento týden na semináři v Pasohlávkách pořádaném společností Nutrivet, s. r. o., věnoval Ing. Jiří Janoušek z Vysokého učení technického v Brně.

Kategorie: Výzkum

Výzkum s praktickými dopady

Jednadvacátého a dvaadvacátého ledna s v brněnských Medlánkách v hlavní budově Výzkumného ústavu veterinárního lékařství konaly veřejné rozpravy k výsledkům výzkumných projektů. Popisoval se cíl, postup a dosažené výsledky za trok 2018, u končících projektů i za celou dobu řešení. Po obhajobě projektu následovalo čtení oponentských posudků, diskuse a závěrečné...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Krmivo, Prasata, Včely, Výzkum, Zdraví zvířat

Hodnotily se výsledky výzkumu

Po tři dny se polovině letošního ledna ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi konalo oponentní projednání zpráv z výzkumných záměrů. Oponenti, zástupci spolupracujících firem a zemědělských družstev i univerzit vyslechli závěrečné i periodické zprávy. Oponenti hodnotili dosažené cíle, ekonomiku i možnost využití projektu v praxi. Třetí...

Kategorie: Dojený skot, Koně, Prasata, Výzkum

Zlepšení nákazové situace v roce 2018

Loňský rok byl pro státní veterinární dozor z hlediska výskytu nákaz i dozoru v oblasti hygieny potravin živočišného původu klidnější než extrémně náročný rok 2017. Území ČR se vyhnula vysoce patogenní ptačí chřipka a na ústupu byl africký mor prasat (AMP). Veterinární inspektoři nemuseli řešit tak rozsáhlé mezinárodní aféry týkající...

Kategorie: Nezařazené

Dojí více než 25 let

První automatizovaný dojicí systém (AMS) byl uveden do provozu na farmě v Nizozemsku v roce 1992. Původně byly dojicí roboty určeny pouze pro malé farmy (50 až 150 dojnic), avšak vzhledem k technologickému pokroku a zvyšujícím se zkušenostem s managementem dojených stád je v současné době AMS zaváděn i na...

Kategorie: Dojený skot

Vyplatí se shredlage?

V závěru roku se ve Velké Chyšce uskutečnil Farmářský den s podtitulem Výzkum pro praxi, který uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška. Akci podpořilo Ministerstvo zemědělství v rámci České technologické platformy pro zemědělství.

Kategorie: Dojený skot