Vše o rostlinné výrobě a krmivech

Spolek pro komodity a krmiva, sekce rostlinné výroby, sekce řízení jakosti rostlinných komodit a krmiv uspořádal odborný seminář k rostlinné výrobě, který probíhal 3. listopadu v hotelu Dvořák v Táboře.

Zahájení semináře a přivítání hostů se ujal Ing. Josef Svoboda, CSc., výkonný ředitel Spolku pro komodity a krmiva (SKK), který program semináře řídil.

O dotacích do prvovýroby do konce roku 2016 i o výhledu na rok příští mluvil Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU. Obor rostlinných komodit Ministerstva zemědělství zastupoval Ing. František Kůst  a s posluchači se podělil o aktuální informace z oboru. Aktuální situaci na trhu s obilím a její dopad na prvovýrobu komentoval Ing. Zdeněk Kubiska, předseda představenstva SKK.  O tom, jak dopadla sklizeň obilovin a řepky v letošním roce a o odhadu a předpokladu domácí spotřeby přednášel Ing. Jiří Kolomazník, vedoucí sekce rostlinné výroby SKK.

Po obědě se ujala slova RNDr. Ivana Polišenská ze Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži a shrnula výsledky výskytu mykotoxinů v obilovinách ze sklizně roku 2016. O metodice a výsledcích monitoringu jakostních parametrů rostlinných komodit z letošní  sklizně hovořil Ing. Karel Rezek ze  sekce řízení jakosti rostlinných komodit a krmiv SKK.

Ing. Martin Volf ze Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin v Praze se zaměřil na vyhodnocení sklizně řepky roku 2016 a výhled do budoucnosti. Zajímavou přednášku z trochu jiného soudku si připravil Ing. Lubomír Jurášek (MSK Kroměříž) a sice o sladovnickém ječmeni, o trendech jeho pěstování, plochách, výnosech i kvalitě z hlediska výroby českého piva.

Rozsáhlé problematiky kontaminací GMO při výrobě osiv, popsání možností jak k ní dochází, i legislativy v této oblasti se chopil Ing. Ladislav Kučera z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Aktuální situaci ve stavu porostů na podzim letošního roku popsal Ing. Ladislav Černý, Ph.D. (Česká zemědělská universita v Praze) a přidal i výhled do roku 2017.

Mgr. Filip Teper a Ing. Bohdana Hrbáčková (O. K. Servis BioPro, s. r. o., Praha) S seznámili na závěr semináře posluchače s postupem vzorkování a měření ve výrobních technologiích a hodnocení kruhových testů Charm ROSA i s ukázkami přístrojů.*

Podrobněji v týdeníku Zemědělec a časopisu Krmivářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *