Za dojicím robotem do Pavlišova

Pavlišov je obec na Náchodsku známá svou specialitou – řízkem se zelím a knedlíkem. V Pavlišově na farmě Šimkových se také nedávno realizovala první instalace dojicího robotu GEA MIOne. Tandemový trojbox byl instalován do přístavby před produkční stáj z roku 1979.

Jak se změnil management mléčné farmy o 180 dojnicích, která jako první v republice instalovala dojicí robot MIOne od společnosti GEA? Co přinesl řízený pohyb stáda se selekčními brankami pro stáj, kde nejsou žádná boxová lože?

Rodinná zemědělská farma Františka Šimka začala hospodařit v roce 1992, kdy otec a dva synové restituovali část areálu a pozemky po JZD Úpa v rodné obci Pavlišov, která je dnes součástí Náchoda. Rodina hospodaří na 550 ha, přičemž asi polovinu tvoří trvalé travní porosty a polovinu orná půda. Na ní se pěstuje řepka (70 ha), brambory (20 ha), krmné obilí, silážní kukuřice a jetel. Živočišnou výrobu, přesněji chov 180 dojných krav, ale i masné stádo o 60 matkách, má na starosti Miloslav Šimek. „Zatímco bratr se věnuje polaření, já mám spíše vztah ke zvířatům. Dříve jsme chovali také prasata, ale od toho jsme před deseti lety upustili,“ uvedl Miloslav Šimek a prohlídka nové robotické farmy mohla začít.

Mléko se prodává prostřednictvím mlékařského odbytového družstva Viamilk CZ do německé mlékárny Müller. Užitkovost stáda, které prochází převodným křížením na plemeno montbeliarde, je 7500 kg při 4,2 % tuku a 3,49 % bílkovin. Třináct předchozích let dojili u Šimků dvakrát denně 6 až 7 hodin na autotandemové dojírně Westfalia 2 x 3 stání. To se muselo každopádně změnit. Proto se Miloslav Šimek jel inspirovat do zahraničí. V plánu měl přístavbu kruhové dojírny nebo robotickou stáj. Brzy u něj zvítězily roboty – bylo třeba se jen rozhodnout, pro který typ. Po řadě úvah a návštěv robotů se chovateli nakonec nejvíc zalíbil systém řízeného pohybu stáda, jenž někdy také nazýváme nuceným pohybem zvířat. A rozhodnutí rozhodně nelituje. „Selekční branka rozhoduje, jestli se má zvíře dojit, či nikoli, takže žádná dojnice neblokuje robot. To v praktickém důsledku z hlediska vytíženosti, či chtete-li průchodnosti dojicího systému znamená, jako by byl instalován jeden automatický dojicí box navíc,“ hned jmenoval Miloslav Šimek jednu z výhod.*

Více se dočtete v Našem chovu 1/2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *