Ze semináře Aktuální problémy v chovech masného skotu

Společnost Jihočeský chovatel ve spolupráci se Českým svazem chovatelů masného skotu uspořádala 18. ledna v hotelu Tři věžičky seminář pro chovatele masného skotu se zaměřením na aktuální otázky týkající se dotačních a ozdravovacích programů, stavů skotu, infekcí v chovech skotu a cen zástavového skotu. Součástí programu bylo také ocenění chovatelů, jejichž býci získali nejvyšší ohodnocení na odchovnách Měcholupy, Benešov u Boskovic a Kamenná u Dobronína (Jihočeský chovatel, a. s.).

Zatímco stavy dojených krav klesají nebo stagnují, stavy masných krav v ČR neustále rostou, konstatoval v úvodním příspěvku ředitel Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát. Krav bez tržní produkce mléka bylo evidováno 216 tisíc. Podobně roste i počet členů svazu.

Aktuální informace o vyjednávání podmínek společné zemědělsé politiky na období 2020 až 2026 a dotačních podpor na rok 2018 přednesl Ing. Jiří Hojer, ředitel Odboru živočišných komodit, MZe. Jeho přednáška je dostupná zde:  http://www.jchovatel.cz/file.php?nid=15986&oid=6083374

MVDr. Zbyněk Semerád, ředitel Státní veterinární správy ČR představil aktuální nákazovou situaci. Mimo jiné uvedl změnu v přístupu k zdolávání IBR od ledna 2018: Všechna hospodářství bez statutu IBR prostého hospodářství jsou pod mimořádnými veterinárními opatřeními (MVO), v rámci kterých je kromě jiného nařízeno:

 1. Zákaz přesunu z/na hospodářství;
 2. Nařízená vakcinace proti IBR (všechna zvířata) až do obdržení druhého negativního závěrečného vyšetření;
 3. Provádění namátkových vyšetření;
 4. Zákaz připouštění všech pozitivních zvířat (bez výjimky);
 5. Vyřazení pozitivních zvířat do 30 dnů od porodu, nejpozději však do konce září (října) 2018.

Cílem MVO je do konce roku 2018 vyřadit všechna známá pozitivní zvířata. Na začátku roku 2019 neevidovat již žádná pozitivní zvířata, což je podmínkou pro opětovné zaslání žádosti o přiznání statutu IBR prosté země Evropské komisi.

MVDr. Semerád dále objasnil pravidla vyplývající z novely veterinárního zákona: Každý chovatel hospodářských zvířat na jím provozovaném hospodářství u hospodářských zvířat, která na tomto hospodářství chová, je oprávněn provádět odborné veterinární úkony; seznam a podrobnosti provádění takových úkonů bude stanoven ve vyhlášce Ministerstva zemědělství (vyhláška č. 342/2012 Sb.).

V návrhu této vyhlášky jsou tyto úkony:

 • poslechové vyšetření a vyšetření pohmatem,
 • měření tělesné teploty,
 • vyšetření porodních cest intravaginálně v době porodu s normálním průběhem,
 • vedení porodu hospodářských zvířat s normálním průběhem,
 • neinvazivní odběr vzorků pro účely laboratorního vyšetření, zejména mléka, moči při spontánním močení, trusu při kálení,
 • nálev sondou do bachoru podle pokynů ošetřujícího veterinárního lékaře
 • a neinvazivní veterinární úkony, které je možné provádět bez znecitlivění, pokud je cílem předcházení poškození zdraví, udržení a zlepšení zdravotního stavu hospodářských zvířat.

 

Chovatel hospodářských zvířat splňující požadavky odborné způsobilosti podle § 59a odst. 1 písm. a) až e) je oprávněn provádět na jím provozovaném hospodářství u hospodářských zvířat, která na tomto hospodářství chová, i další odborné veterinární úkony stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství (vyhláška č. 342/2012 Sb.), a to pokud absolvuje specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na provádění odborných veterinárních úkonů a složí závěrečnou zkoušku.

Ing. Ivan Petrtýl ze společnosti PRP Technologies naznačil, jaká je cesta ke zkvalitnění výroby statkových hnojiv pomocí speciálního přípravku do podestýlky.

Velice poutavou prezentaci s názvem Respirační a clostridiové infekce v chovech skotu představil MVDr. Libor Borkovec, Zoetis Česká republika, s. r. o. (viz videoukázka).

Přednáškový blok uzavřel Ing. Pavel Káčer, hlavní šlechtitel masného

skotu – Jihočeský chovatel a. s.  – představil faktory, které ovlivňují cenu zástavového skotu.

Na semináři se také předávalo ocenění nejlepším chovatelům masného skotu spolupracujícím se společností Jihočeský chovatel a. s. Viz foto.*

Podrobněji Náš chov 3/2018.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *