Zemědělství v roce 2017

Tradiční setkání chovatelů na Zvíkově uspořádaly minulý týden společnosti Reprogen, a. s., Jihočeský chovatel, a. s., a Sdružení jihočeských chovatelů, z. s. Součástí akce bylo kromě vystoupení ministra zemědělství, představitelů chovatelských svazů a zástupců obou plemenářských organizací také předávání cen za nejlepší krávy regionu z hlediska součtu kilogramů tuku a bílkovin.

Na akci zavítal i ministr zemědělství Marián Jurečka, který stručně informoval přítomné o aktuálním vývoji v sektoru. Ve svém příspěvku se věnoval například vývoji ceny mléka na českém i zahraničních trzích. „Předpokládám, že se v prvním kvartále příštího roku dočkají čeští producenti ceny mléka na úrovni 7,50 koruny za litr. Mým cílem je posílení jak domácího trhu, tak exportu a také osvěta a propagace českých potravin u spotřebitelů,“ dodal ještě.

V další části příspěvku se ministr zemědělství vyjádřil k aktuálním dotacím do živočišné výroby. Od 15. listopadu začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijímat žádosti na další mimořádné opatření, které zlepší současnou situaci v živočišné výrobě. Jedná se o letos již druhý balíček mimořádných podpor pro chovatele prasnic a dojnic. Podpora se bude vyplácet podle počtu kusů zvířat evidovaných v Integrovaném registru zvířat (IZR). Celkem je pro české chovatele určena částka 559,2 milionu korun. Hlavním kritériem pro získání podpory je počet minimálně tří prasnic nebo tří dojnic evidovaných v IZR k 30. září 2016. Základní sazbu podpory na jeden kus zvířete stanoví Ministerstvo zemědělství na základě počtu žadatelů a jejich zvířat, přičemž zvýhodněná sazba podpory ve výši 120 procent základní sazby je určena chovatelům dojnic, kteří mají v IZR evidovány tři až 50 kusů zvířat.

 

 

Více si přečtete v Zemědělci

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *