Archiv autora: Lukáš Prýmas

Filtr

SVS před Vánoci zkontrolovala více než 1000 stánků s kapry, závad meziročně mírně přibylo

Jako každoročně i před loňskými Vánocemi kontrolovali veterinární inspektoři, zda pouliční prodejci kaprů dodržují platné předpisy. Jejich kontrolou prošla před svátky více než jedna tisícovka prodejních míst. Z toho alespoň jednu závadu zjistili ve třech procentech případů. Nejčastějším nedostatkem bylo nenahlášení prodejního místa příslušné krajské veterinární správě. Nárůst závad byl...

Kategorie: Nezařazené

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na masná telata

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací, o které si zemědělci požádali v rámci Jednotné žádosti 2018. Prvními letošními dotačními tituly, na které SZIF ode dneška vydává rozhodnutí, jsou: Greening, Přechodné vnitrostátní podpory a VCS - telata.

Kategorie: Masný skot

GM sója a Evropská unie

Spojené státy a Evropská unie se v červenci 2018 při setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junkera dohodly mimo jiné na tom, že EU bude od Spojených států nakupovat „hodně“ sóji. Možná již oba státníci nedomysleli, že to bude geneticky modifikovaná sója, která je v EU...

Kategorie: Krmivo

Nový koncept hraček pro prasata

Evropská legislativa trvá na tom, že prasata musí mít zajištěn permanentní přístup k materiálům, které jim umožní zájmové a manipulační aktivity. Do chovatelské praxe se vynořilo množství předmětů, které k tomu mají přispět. Společnost EasyFix vyvinula a nabízí v současné době několik hraček pro různé kategorie prasat, které přispívají k...

Kategorie: Prasata

Vybrané ekonomické ukazatele podniků specializovaných na produkci mléka v období 2012 až 2017 s využitím dat FADN

Pro podniky zaměřené na produkci mléka představuje realizační cena mléka rozhodující faktor pro tvorbu hodnoty živočišné produkce. Nejvyšší hodnoty dosáhla cena mléka v roce 2014, a to 9,20 Kč/l. Zhoršená ekonomika v odvětví produkce mléka v letech 2015 a 2016 zapříčinila zvýšení porážek jatečných krav a jalovic. Z dlouhodobého hlediska...

Kategorie: Dojený skot

Prof. James o odchovu telat

V polovině listopadu jsme se sešli s chovateli v příjemném prostředí zámku v Polné na semináři se zaměřením na odchov telat. Seminář pořádaný společností ADW FEED se již tradičně těšil velkému zájmu chovatelské i odborné veřejnosti. Lákadlem byl kromě aktuálního tématu především hlavní přednášející prof. Robert James, prezident Down Home...

Kategorie: Nezařazené