Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Když je mléko klíčovou komoditou

Kvalita objemných krmiv je pro podniky, pro něž je produkce mléka hlavní podnikatelskou aktivitou, rozhodujícím parametrem ovlivňujícím užitkovost dojnic. To si uvědomují i na mléčné farmě ve Vysokých Studnicích, kde poslední tři měsíce vykazují užitkovost pětatřicet litrů na ustájenou dojnici, respektive třiačtyřicet litrů na dojenou krávu. Denní nádoj tak představuje...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Atypická nemoc šílených krav v Polsku

Atypická forma bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) nazývaná nemocí šílených krav se občas vyskytuje spontánně zejména u starších věkových kategorií skotu. V porovnání s klasickou formou BSE není infekční a její výskyt není způsoben zkrmováním masokostní moučky. To je důvod, proč se u atypické formy uvedené nákazy nepřijímají mimořádná veterinární opatření,...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Chorioptový svrab u dojnic

Svrab (prašivina) je infekční parazitární kožní onemocnění, kterého původci jsou zákožky. U skotu se vyskytují zástupci tří rodů zákožek: Chorioptes spp., Sarcoptes spp. a Psoroptes spp. Onemocnění doprovází svědění, které se projevuje neklidem zvířat a jejich otíráním se o předměty. Článek je zaměřen na chorioptový svrab. Popisuje klinické příznaky, možnosti...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Konzervace vojtěšky s různou délkou řezanky

Vojtěška je obtížně silážovatelná především kvůli nízkému obsahu uhlohydrátů rozpustných ve vodě a vysoké tlumící schopnosti snižovat kyselost silážované hmoty. Kvalitu siláže můžeme pozitivně ovlivnit zkrácením řezanky, je-li řezanka kratší, silážování bývá snadnější. Délku řezanky však nelze snižovat do nekonečna. Zkrátí-li se řezanka příliš, dojnice méně přežvykují, pH v bachoru...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Technologie, Výživa zvířat

Krávy v Bukovci dojí na kruhu

V západních Čechách v obci Bukovec funguje již přes dva roky dvojice moderních stájí s celkovou kapacitou 768 dojnic. Investorem byla společnost ZEAS Puclice. Spolu se dvěma novými halami vznikla u nás ojedinělá kruhová dojírna se 40 stáními side-by-side s přístupem zezadu a možností letního otevření prostoru. Celková investice včetně...

Kategorie: Dojený skot

Fytonutrienty ve výživě dojnic

Fytonutrienty, fytobiotika nebo také fotochemikálie či rostlinné výtažky jsou přírodní bioaktivní složky, které jsou přirozeně přítomné v rostlinách. Jsou to přírodní látky syntetizované rostlinou pouze ve specifických typech buněk, proto nejsou nazývány živinami v tradičním smyslu, které jsou produkty energetického metabolismu, ať už anabolického nebo katabolického. Slouží jako ochrana rostliny,...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat