Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

ANIMAL TECH 2019 v novém termínu od neděle do středy

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat se budou konat v příštím roce na brněnském výstavišti od 12. 5. (neděle) do 15. 5. (středa). Souběžně se v tomto termínu na výstavišti v Brně sejdou účastníci Středoevropského veterinárního kongresu. Ve stejném termínu bude probíhat také Národní...

Kategorie: Dojený skot, Koně, Masný skot, Ovce a kozy, potraviny, Prasata, Technologie, Včely, Výstava

Veterinářem pod jižní oblohou

Zambijská republika je vnitrozemský stát jižní Afriky, který je téměř desetkrát větší než Česká republika. Pro ekonomiku země hraje klíčovou roli zemědělství, v němž je zaměstnáno bezmála 70 % tamní pracovní síly. O tom, jak vypadá život na farmě v zemi, jež se nachází pod souhvězdím Jižního kříže, jsme si...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, Zdraví zvířat

Sucho a nedostatek píce pro skot

Sucho, sucho a zase sucho. V poslední době je velmi časté a vyvolává vrásky na tváři nejen zemědělcům. S nedostatkem vláhy a tím i nižším výnosem mnohdy kvalitativně horšího pícního porostu se musí vyrovnat také chovatelé holštýnských dojnic. Jak pro velmi výkonné a náročné plemeno zajistit dostatek kvalitního krmení, to...

Kategorie: Dojený skot

Obnovy pro lepší kvalitu

Jednou z možností, jak zajistit kvalitní píci v příštích letech, jsou obnovy trvalých travních porostů. Spočívají nejčastěji v zorání a opětovném zasetí kulturními druhy. Nezbytné je podzimní i jarní hnojení a vápnění pro udržení spektra kulturních trav. Na jaře se pak doporučuje vláčení.

Kategorie: Dojený skot

Problematika zdraví dojnic

Jedním z témat červencové odborné diskuse v TV Zemědělec byly problémy zdraví dojnic. Pozvání k otázkám zdraví krav v chovech přijal doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., přednosta klinické laboratoře pro velká zvířata na fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Popsal nejčastější choroby dojnic, zásady prevence jejich vzniku i...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Úspěšný seminář o technologiích mléčných farem na VIV Europe

Dnešní producenti mléka čelí velkým výzvám i problémům jak na farmě, tak i mimo ni. Jejich život usnadňuje zavádění inovací a moderních technologií. Na nedávné akci VIV Europe v Nizozemsku uspořádala společnost Proagrica, vydavatel také časopisu Dairy Global, seminář o budoucnosti zemědělství. Tři z přednášejících zdůraznili využití inteligentní (smart) zemědělské...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Inovace v podhůří Píseckých hor

ZD Krč u Protivína hospodaří na výměře 865 hektarů zemědělské půdy, z toho je 152 ha trvalých travních porostů. Podnik je zaměřen na chov skotu a tomu je podřízena i rostlinná výroba. Na orné půdě se tak pěstuje silážní kukuřice na 110 ha, luskoobilné směsky na 46 ha a jetel...

Kategorie: Dojený skot