Archiv pro rubriku: Zdraví zvířat

Filtr

Pseudomor drůbeže znovu udeřil

Newcastleská choroba, neboli pseudomor drůbeže je vysoce nakažlivé onemocnění domácích i volně žijících ptáků. České republice se uvedená nákaza ptáků vyhýbala dobrých dvacet let, když období klidu přerušil letošní potvrzený případ v Šanově na Zlínsku. ...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Výsledky kontroly užitkovosti drůbeže v roce 2017

V roce 2017 byl v testovacích stanicích státního podniku Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice ukončen další ročník testů kontroly užitkovosti drůbeže. V jeho rámci se testovaly rodičovské formy masných typů slepic, finální hybridy nosných typů slepic v klecích a v podlahovém chovu a dále byly prověřeny i hybridní kombinace krůt a...

Kategorie: Drůbež, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Výzkum, Zdraví zvířat

Jak to bylo a bude s fipronilem?

Průběžné vyšetřování skandálu fipronilu, který v minulém létě otřásl Evropou, vedl tento týden státní zástupce a napadl belgickou agenturu pro bezpečnost potravin. Prokurátoři uvedli, že současné šetření se týkalo šíření nepravdivých informací o kontaminaci fipronily ve vejcích v roce 2017. Mluvčí agentury pro bezpečnost potravin uvedla, že plně spolupracuje s...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Ekonomika chovu skotu

Seminář na téma Ekonomické dopady optimalizace výživy u skotu uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství. Přednášející se zabývali ve svých prezentacích významem a využitím ukazatele příjmu nad náklady krmiva v praxi při bilanci krmných dávek. Dalšími tématy byly význam stájového prostředí...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Výzkum, Zdraví zvířat

Jaké úkony může provádět chovatel?

Jak vyplývá z novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., každý chovatel hospodářských zvířat na jím provozovaném hospodářství u hospodářských zvířat, která na tomto hospodářství chová, je oprávněn provádět odborné veterinární úkony. Seznam a podrobnosti provádění takových úkonů je stanoven ve vyhlášce Ministerstva zemědělství (novela vyhlášky č. 342/2012 Sb.).

Kategorie: Zdraví zvířat

Bakterie Salmonella a Campylobacter u drůbeže

Bakterie rodů Salmonella a Campylobacter patří mezi původce zoonóz, respektive způsobují onemocnění přenosné ze zvířat na člověka. Je proto na místě dodržovat legislativou nařízená opatření minimalizující rizika výskytu zmiňovaných patogenních druhů bakterií, a to včetně monitoringu, který je povinný jak v chovech, tak v jateckých provozech. ...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Uplatnění vřesových ovcí v našich chovech

Vřesová ovce je rozšířená zejména v Německu a Nizozemsku, kde oceňují jak její pastevní schopnosti, tak i nezaměnitelnou kvalitu masa. Zatímco v Nizozemsku se hojně chová její bílá varianta, ve středozápadní až severozápadní části Německa je známá v šedém zbarvení. Od roku 2002 se s chovem ovcí vřesových začalo také...

Kategorie: Ovce a kozy, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat