Archiv pro rubriku: Zdraví zvířat

Filtr

Když je mléko klíčovou komoditou

Kvalita objemných krmiv je pro podniky, pro něž je produkce mléka hlavní podnikatelskou aktivitou, rozhodujícím parametrem ovlivňujícím užitkovost dojnic. To si uvědomují i na mléčné farmě ve Vysokých Studnicích, kde poslední tři měsíce vykazují užitkovost pětatřicet litrů na ustájenou dojnici, respektive třiačtyřicet litrů na dojenou krávu. Denní nádoj tak představuje...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Kde jsou kritická místa v chovu masného skotu?

Velký rozvoj chovu masného skotu společně se zvyšující se koncentrací zvířat chovaných na jedné farmě s sebou nese kromě všech pozitivních aspektů také rizika spojená se zhoršením biologické bezpečnosti chovu. Optimálně navržený systém externí a interní biosekurity a především pak jeho důsledné dodržování vytváří předpoklady nejen pro udržení dobrého zdravotního...

Kategorie: Masný skot, Zdraví zvířat

Diskutované ustájení kojících prasnic

V oblasti technologie ustájení prasat je v poslední době bezpochyby nejdiskutovanějším problémem zákaz klecových porodních boxů. Klecové technologie užívané k fixaci rodících a kojících prasnic představovaly hlavní způsob chovu v posledních padesáti letech. Prošly intenzivním vývojem a byly kompromisem mezi maximální efektivitou a přijatelným komfortem pro zvířata. Důvodem pro jejich...

Kategorie: Prasata, Technologie, Zdraví zvířat

Biofarma s finalizovanou produkcí masa

Kdo projíždí Ouběnicemi na Dobříšku, nemůže minout rodinou farmu Kozohorských se zalesněným kopcem, kde již před čtrnácti roky našli útočiště maďarští lužní jeleni a mufloni. S narůstající výměrou farmáři rozšířili farmový chov zvěře ještě o ekologický chov ovcí a masného skotu a začali finalizovat produkci masa v biokvalitě na vlastních...

Kategorie: biopotraviny, Masný skot, Ostatní, Ovce a kozy, Pastva, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Výsledky kontrol polského hovězího masa

Česká republika byla jednou ze čtrnácti členských zemí EU, na jejíž území se dostalo problémové hovězí maso z polských jatek. V celkovém objemu asi 300 kg bylo zachyceno na čtyřech místech v republice, respektive v Praze, Kostelci nad Labem, Novém Bydžově a Varnsdorfu. Kvůli obavám ze zdravotní závadnosti masa z...

Kategorie: maso, Zdraví zvířat

Atypická nemoc šílených krav v Polsku

Atypická forma bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) nazývaná nemocí šílených krav se občas vyskytuje spontánně zejména u starších věkových kategorií skotu. V porovnání s klasickou formou BSE není infekční a její výskyt není způsoben zkrmováním masokostní moučky. To je důvod, proč se u atypické formy uvedené nákazy nepřijímají mimořádná veterinární opatření,...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Chorioptový svrab u dojnic

Svrab (prašivina) je infekční parazitární kožní onemocnění, kterého původci jsou zákožky. U skotu se vyskytují zástupci tří rodů zákožek: Chorioptes spp., Sarcoptes spp. a Psoroptes spp. Onemocnění doprovází svědění, které se projevuje neklidem zvířat a jejich otíráním se o předměty. Článek je zaměřen na chorioptový svrab. Popisuje klinické příznaky, možnosti...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat