Archiv pro rubriku: Zdraví zvířat

Filtr

Možnost vývozu hovězího do Chile

Česká republika a dalších deset členských států Evropské unie může nově vyvážet hovězí maso do Chile. V červenci o této možnosti informovala chilská strana Evropskou komisi. Chile totiž uznalo, že kontrolní a zpracovatelské systémy zemí EU jsou uspokojivé a poslalo seznam zemí, které byly pro vývoz schváleny. Státní veterinární správa...

Kategorie: EU, Masný skot, sale, Zdraví zvířat

Veterinářem pod jižní oblohou

Zambijská republika je vnitrozemský stát jižní Afriky, který je téměř desetkrát větší než Česká republika. Pro ekonomiku země hraje klíčovou roli zemědělství, v němž je zaměstnáno bezmála 70 % tamní pracovní síly. O tom, jak vypadá život na farmě v zemi, jež se nachází pod souhvězdím Jižního kříže, jsme si...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, Zdraví zvířat

Plány EU pro snižování mědi oficiálně schváleny

Navrhované změny hladiny mědi v krmivu byly nyní oficiálně schváleny Evropskou komisí. Dohoda vstoupí v platnost 13. srpna 2018. Nařízení Evropské unie 2018/1039 o zdrojích mědi pro výživu zvířat bylo oficiálně zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. července. To znamená, že pravidla vstoupí v platnost dvacátým dnem po...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Problematika zdraví dojnic

Jedním z témat červencové odborné diskuse v TV Zemědělec byly problémy zdraví dojnic. Pozvání k otázkám zdraví krav v chovech přijal doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., přednosta klinické laboratoře pro velká zvířata na fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Popsal nejčastější choroby dojnic, zásady prevence jejich vzniku i...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Šest výsledků z průzkumu antimikrobiální rezistence

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) a Světová zdravotnická organizace (WHO) zkoumaly členské státy WHO o tom, jak bojují proti antimikrobiální rezistenci. Antimikrobiální rezistence je vážným ohrožením lidského zdraví a hospodářského rozvoje. Nadužívání a zneužívání antimikrobiálních látek u lidí, zvířat a rostlin zrychlilo...

Kategorie: Zdraví zvířat

Kuřata pro všechny chovatele

Produkce kuřat nosného typu slepic je pro akciovou společnost INTEGRA, která působí v drůbežářském sektoru bezmála třicet let, výhradní podnikatelskou disciplínou od roku 2004. Z jedenácti a půl milionu jednodenních slepiček vyprodukovaných v České republice se v líhních uvedené společnosti se sídlem v Žabčicích vylíhne deset milionů kuřat, která putují...

Kategorie: Drůbež, Šlechtění, Zdraví zvířat