Filtr

Kamenské hvězdy převálcovaly ostatní

Dne 13. září se konala XIV. národní výstava Den českého strakatého skotu v Radešínské Svratce. Až neuvěřitelný počet cen si odvezlo z hlavního města strakatého skotu Výrobně obchodní družstvo se sídlem v Kámeně – tituly mladší i starší šampiónky, zlato za kolekci krav, cenu za krávu s nejlepším vemenem i cenu Bohumila Suchánka za nejstarší plemenici.

Kategorie: Dojený skot

Aktuální články

Patrioti opět nechyběli

Od roku 1991, kdy byla společnost Agrico Třeboň založena, nechyběla ani na jedné výstavě Země živitelka. „Jako jihočeští patrioti nemůžeme na živitelce chybět,“ přivítal nás letos v expozici třeboňské společnosti tradičně laděné dočervena Ing. Michal Karmazín. „Přestože působíme v celé republice i za jejími hranicemi, srdcem patříme sem. A jsme...

Kategorie: Technologie, Výstava, Zdraví zvířat

Elita v Radešínské Svratce

Ve čtvrtek 13. září proběhla XIV. Národní výstava Den českého strakatého skotu v Radešínské Svratce, hlavním městě českého strakatého skotu. Plemenice byly pro účely soutěžní přehlídky rozděleny do kategorií podle pořadí laktace a uvnitř nich ještě do skupin podle počtu prezentovaných zvířat. Krávy hodnotili zahraniční rozhodčí, a to Slovinci Jože...

Kategorie: Dojený skot, Výstava

Plemeny desítky budou norik a slezský norik

Norický kůň je chladnokrevník mohutného rámce, pracovitý a schopný zdolávat při práci v lese i špatně schůdný terén. Má klidnou povahu a dobrou ovladatelnost. Slezský norik je jemnější a má menší tělesný rámec, ale velmi pevnou konstitucí. Rád pracuje, má dobrý charakter, je pohyblivý a výborně zvládá chůzi i práci...

Kategorie: Koně

Vláknina ve výživě prasnic

Ve snaze o rentabilitu chovu prasat se hledají zejména možnosti, jak dosáhnout snížení nákladů na krmiva. Alternativní složky krmné dávky s dobrou úrovní živin však často obsahují vysoký podíl vlákniny. Při jejich zařazení do krmné dávky u prasat dochází ke snížení využitelnosti ostatních živin a často i ke snížení užitkovosti....

Kategorie: Nezařazené

Kdo spoléhá jen na ruce, skončí

Jako jeden z mála zemědělských podniků v okrese Jihlava chová Zemědělské družstvo Sedlejov prasata. Aby stáje splňovaly veškeré požadavky na produktivitu práce, welfare i odpovídající užitkovost, družstvo dlouhodobě spolupracuje s třeboňskou společností Agrico. Naposled při výstavbě nové porodny prasnic a odchovny selat, které si mohli prohlédnout během Dne nové technologie...

Kategorie: Prasata

Nová stáj se všemi moderními prvky

Uspořádání nové bezstelivové stáje pro prasata v Sedlejově vyhovuje základním požadavkům zoohygieny a welfare chovaných zvířat. Prasnice budou ustájeny v individuálních a skupinových, plošně diferencovaných kotcích v závislosti na fázi reprodukčního cyklu, prasničky a selata v dochovu ve skupinových kotcích. Nová porodna prasnic zaručuje vyšší produktivitu práce, spojením individuální péče...

Kategorie: Prasata

Když otec farmaří se synem

Farmařením na plný úvazek se Jiří Votava se synem sice zabývají teprve od roku 2011, ale potřebné zkušenosti získali pořízením šedesátihlavého stáda ovcí již dlouho předtím. Kromě klíčové produkce jehněčího masa se na dvou provozovaných farmách zabývají také chovem prasat za účelem prodeje zástavových selat a vepřového masa. ...

Kategorie: Ovce a kozy, Prasata

Kvalita sklizeného obilí je mimořádně vysoká

Letošní rok byl výrazně negativně poznamenán nedostatkem srážek na většině území republiky, a to zejména v rozhodujícím období tvorby zrna. To se nejvíce projevilo na jařinách, neboť ozimy mohly po určitou dobu čerpat vláhu ze zimního a předjarního období. Sklizeň začala neobvykle brzy a díky tomu se dostala do nejteplejšího...

Kategorie: potraviny, Výživa zvířat