Filtr

Aktuální články

Chov a finalizace sumečka afrického

Za rozvojem recirkulačních akvakulturních systémů v posledním desetiletí stojí jak technický pokrok, tak sílící tlak na ochranu životního prostředí z hlediska kvality vody. Tato alternativa intenzivního chovu ryb je nerozšířenější v USA, Izraeli, Nizozemsku nebo Dánsku, ale v posledních letech i v Polsku. Také několik málo provozovaných farem u nás...

Kategorie: Ostatní, Technologie

Česká republika bez afrického moru prasat

Po dvaadvaceti měsících od prvního záchytu afrického moru prasat (26. června 2017) je Česká republika opět oficiálně zemí prostá této nákazy. Na návrh Evropské komise, který podpořily všechny členské státy EU, tak Státní veterinární správa může ukončit většinu zbývajících mimořádných veterinární opatření. Znamená to, že Česká republika je tak zatím...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Bakterie mastitid v mléce koz

Cílem práce popsané v článku bylo sledovat výskyt mastitidních bakterií v syrovém kozím mléce na dvou farmách v České republice. Do experimentu bylo zahrnuto 222 odběrů individuálního mléka plemene koza bílá krátkosrstá. Zjištěno bylo 77 vzorků mléka s bakteriálním nálezem. V pozitivních vzorcích významně převažoval výskyt environmentálních kmenů bakterií nad...

Kategorie: Mléko, Ovce a kozy

Biotechnologické přípravky pro zlepšení prostředí ve stájích

Úroveň stájového prostředí je indikátorem kvality managementu. Optimálního stavu prostředí stáje lze dosáhnout pomocí moderních technologických prvků. Snahou chovatele je průběžné zlepšování kvality stájového prostředí využíváním moderních technických a technologických systémů, jejich optimalizace pro dané podmínky, u starších objektů chovatel přistupuje i k rekonstrukcím a stavebním úpravám. Jednou z možností,...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Prasata

Další syntetické potraviny

Náhrady masa a vaječných výrobků získávají popularitou a do hledání způsobů, jak omezit dopad na životní prostředí, jsou investovány značné peníze. Dají se rozdělit do dvou skupin, a to na produkty vyrobené z rostlinného proteinu imitující maso a na produkty, které vznikly jako maso pomocí buněčné kultivace. ...

Kategorie: maso, potraviny

Výrobce syntetických vajec se spojil s velkými producenty

V uplynulých letech se výrobci vajec v Evropě potýkali s cílem udržet krok s požadavky spotřebitelů. Klecové chovy byly zakázány, nahradily je obohacené klece. Ty se také dostaly pod drobnohled spotřebitelů. Mohlo by přirozené vejce nahradit umělé? Zdá se, že některé z největších evropských drůbežářských podniků si myslí, že by...

Kategorie: Drůbež

Automatizace a robotizace chovů skotu

V posledních letech se zemědělství potýká se stále větším nedostatkem pracovníků v živočišné výrobě. Farmáři využívají automaty i roboty na všech úrovních, a to od značení zvířat senzory přes krmení a dojení až po regulaci mikroklimatu.

Kategorie: Dojený skot

Problematika odchovu skotu

Každý zkrácený měsíc odchovu oproti běžné délce je obrovským přínosem do dalšího chovu. Tento proces začíná již prvním dnem života telete. Snadné a bezproblémové telení je základ. Dobře zvolený program pro odchov mladého skotu může celému chovu významně pomoci. První týdny a měsíce života telete jsou nejdůležitější pro celý produkční...

Kategorie: Dojený skot

Moderní technologie v boji proti africkému moru

Česká republika dosáhla statutu země prosté afrického moru prasat. Jiné evropské země hlásí nové případy výskytu této vysoce nakažlivé choroby. Různé technologie efektivně lokalizují a monitorují divoká prasata, usměrňují jejich pohyb a v případě potřeby zajišťují jejich redukci či eliminaci na daném území.

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat