Filtr

Poodstavové průjmy a možnosti jejich řešení

Více než 150 účastníků konference pořádané Svazem chovatelů prasat mělo možnost zhlédnout zajímavé příspěvky domácích i zahraničních přednášejících. Na adresu ekonomické efektivity chovu prasat hovořil i Enrique Marco ze španělské společnosti Marco Vetgrup S.L.P., jenž vyjmenoval příčiny poodstavových průjmů selat a naznačil možnosti řešení tohoto onemocnění, které producentům selat přináší...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Pohoda dojníc a vhodné ukončenie strojového dojenia

Vhodné ukončenie priebehu dojenia a stiahnutie dojacej súpravy z vemena kravy v dojárni je veľmi významný proces z hľadiska udržiavania dobrého zdravotného stavu vemena a efektivity využívania dojacieho zariadenia. Nemenej dôležitý je aj pozitívny vplyv na pohodu dojníc. V poslednom období sa ukončenie priebehu dojenia zariadením pre automatické stiahnutie dojacej...

Kategorie: Dojený skot

Boxové lože pro dojnice – základ zdraví a produkce mléka

Využití informací získaných v rámci jednoduché analýzy základních vlastností boxových loží, frekvence výskytu poranění a výskytu abnormálního chování dojnic přinese chovatelům cenné informace o úrovni jejich welfare a komfortu dojnic v průběhu ležení. Může se stát cenným zdrojem informací pro úpravu boxových loží, úpravu management nastýlání, péči o podestýlku v...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Nepasterizované mléko z farem

Pasterizovat či nepasterizovat – to je otázka, která trápí leckterého farmáře zaměřeného na mléčnou produkci a následnou výrobu mléčných produktů z vlastního mléka. Pasterizace znamená tepelné ošetření mléka, které je určeno přímo k prodeji zákazníkům, nebo k dalšímu zpracování do mléčných produktů. Pasterizace se provádí při různé škále teplot za...

Kategorie: Dojený skot

Nejen o legislativě pro chov hospodářských zvířat

Chovatelství má v českých zemích, stejně jako v jiných evropských i zaoceánských zemích, velmi dlouhou tradici. V souladu s poznatky a zkušenostmi řady generací i zvolna se rodícími začátky biologie a chemie se zlepšovalo krmení, veterinární i celková péče. Zemědělec měl ve společnosti vážené a respektované postavení, i Karel Čapek...

Kategorie: legislativa

Padesát případů provozní slepoty v chovech skotu

Z průzkumu šestapadesáti vybraných odchovných objektů a teletníků, ale i kravínů vyplynulo, že se opakovaně vyskytují chovatelské chyby, které významnou měrou ovlivňují výsledky chovu, úroveň welfare a rovněž ekonomiku produkce. Z těchto zjištěných chyb lze uvést ty nejčastější, které se opakují na více farmách.

Kategorie: Dojený skot

Podle aktivistů podlehlo Ministerstvo zemědělství nátlaku cirkusů

V úterý 11. prosince média přinesla zprávu, že Ministerstvo zemědělství (MZe) do připravované novely zákona na ochranu zvířat proti týrání nezapracuje zákaz drezury a vystupování zvířat v cirkusech. Přitom 19. října vydalo samo MZe tiskové prohlášení, že v rámci novely zákona na ochranu zvířat proti týrání navrhuje úplný zákaz vystupování...

Kategorie: novela zákona proti týrání zvířat, Ostatní

Saunování v ČR

Pokud naši republiku navštíví zahraniční odborník jednou, je to obvyklé. Pokud je to třikrát, je to méně obvyklé. Pokud devatenáctkrát a to ještě pokaždé na dva týdny, je to neobvyklé. Prof. Robert van Saun však spolupráci s ČR ještě neukončil, těší se na dvacáté jubileum. Je opravdu neobvyklé, aby někdo...

Kategorie: Nezařazené