Archiv pro rubriku: Technologie

Filtr

ANIMAL TECH 2019 v novém termínu od neděle do středy

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat se budou konat v příštím roce na brněnském výstavišti od 12. 5. (neděle) do 15. 5. (středa). Souběžně se v tomto termínu na výstavišti v Brně sejdou účastníci Středoevropského veterinárního kongresu. Ve stejném termínu bude probíhat také Národní...

Kategorie: Dojený skot, Koně, Masný skot, Ovce a kozy, potraviny, Prasata, Technologie, Včely, Výstava

Úspěšný seminář o technologiích mléčných farem na VIV Europe

Dnešní producenti mléka čelí velkým výzvám i problémům jak na farmě, tak i mimo ni. Jejich život usnadňuje zavádění inovací a moderních technologií. Na nedávné akci VIV Europe v Nizozemsku uspořádala společnost Proagrica, vydavatel také časopisu Dairy Global, seminář o budoucnosti zemědělství. Tři z přednášejících zdůraznili využití inteligentní (smart) zemědělské...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Teplotechnické vlastnosti staveb a tepelný stres

Před dvěma lety nás tropické teploty překvapily délkou trvání, což narušilo chovné prostředí skotu až do vzniku dlouhodobých tepelných stresů. Tento stresor je u skotu nejvýznamnější v narušení fyziologické rovnováhy organismu. Nespecifické reakce se někdy přes všechna preventivní opatření projevily až fází vyčerpání organismu. Chovatel dokáže mnoha opatřeními omezit výskyt...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Nová výstavba kravínů i jejich rekonstrukce

Na základě srovnávacích studií se však dá předpokládat, že lze „vystopovat“ rezervy ke snížení těchto nákladů, a to nikoliv na účet snížení pohody zvířat a podmínek welfare. Navíc vyšší investiční náklady jsou prokazatelně rychle návratné, protože jsou kompenzována optimálním stájovým designem, který lze na rozdíl od rekonstrukcí bez kompromisů ušít...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Staví se vícepodlažní stáje pro prasata

Čínský producent prasat, společnost Yangxiang, se rozhodl postavit stáje se sedmi, devíti nebo dokonce třinácti poschodími. Podle vlastníka společnosti jsou klíčovým faktorem volného trhu úspory v ekonomice, efektivnost a zdraví prasat. Na rozdíl od levných stájí, je u „prasečích“ mrakodrapů riziko rozšíření patogenů nižší. Koneckonců v nízkopodlažních budovách jsou prasata...

Kategorie: Prasata, Technologie

Něco k vylepšení se vždycky najde

Ne každý si může dovolit postavit novou stáj na zelené louce. V první řadě bývá důvodem vysoká finanční nákladnost. Dalším problémem mohou být překážky na straně úřadů a okolních obcí. Zejména pokud se jedná o podnik v blízkosti žádaných lokalit, kde se to množí developery, jejichž cílem je budování nových...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Odchovna ryb vyrostla na zelené louce

Chov ryb ve speciálních objektech nerybničního typu je nové odvětví rybářství s vysokou intenzitou výroby v omezeném prostoru při optimalizaci kvality vody a dalších technologických parametrů. Hustota obsádek odchovných nádrží se pohybuje od 30 do 130 kg živých ryb v 1 m3 užitného objemu. ...

Kategorie: Nezařazené, Technologie

Mark Lyons převzal Alltech po svém otci

Nadnárodní společnost Alltech uspořádala v květnu v americkém Lexingtonu konferenci, letos se uskutečnilo její již 34. pokračování. Pomyslné žezlo nad společností, která má celosvětově přes 5000 zaměstnanců, převzal po nedávné smrti jejího zakladatele Pearse Lyonse jeho 41letý syn Mark Lyons. Letošní kongres byl mimo jiné ve znamení očekávání, jak si...

Kategorie: Technologie, Výzkum