Archiv pro rubriku: Technologie

Filtr

Patrioti opět nechyběli

Od roku 1991, kdy byla společnost Agrico Třeboň založena, nechyběla ani na jedné výstavě Země živitelka. „Jako jihočeští patrioti nemůžeme na živitelce chybět,“ přivítal nás letos v expozici třeboňské společnosti tradičně laděné dočervena Ing. Michal Karmazín. „Přestože působíme v celé republice i za jejími hranicemi, srdcem patříme sem. A jsme...

Kategorie: Technologie, Výstava, Zdraví zvířat

Funkční systém pro produkci ryb a zeleniny

Aquaponií se zabývali již staří Aztékové. Tato předkolumbijská civilizace, která osídlovala ostrov jezera Texcoco, v Mexickém údolí pěstovala zeleninu a květiny na plovoucích ostrovech v uměle vybudovaných kanálech. Spojení chovu vodních živočichů s pěstováním zeleniny se praktikovalo v jižní a jihovýchodní Asii a Číně. V současné době se farmy pro...

Kategorie: potraviny, Technologie, Výzkum

Nejlepší je ustájení telat ve venkovních individuálních boxech

V článku byl zjišťován vliv různého typu ustájení jaloviček na jejich následnou užitkovost. Sledování proběhlo u holštýnských jaloviček v jednom chovu během sedmi let. Jalovičky byly ustájeny jednak ve venkovních individuálních boxech (VIB) na venkovní ploše (94 jaloviček), jednak v individuálních kotcích pod přístřeškem (IKP, 158 jaloviček).

Kategorie: Odchov telat, Technologie

Manipulace se skotem je součástí technologie

Výstavba nových stájí a využívání nových technologií omezují přímý kontakt ošetřovatele se zvířaty a je zprostředkován stájovou mechanizací a automatizací. Přímý kontakt se zvyšuje v období nastájování a vystájování, při přehánění zvířat do jiných kotců či hal, do dojírny, při inseminaci, ošetřování paznehtů, vážení atd. Tehdy se také zvyšuje nebezpečí...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

ANIMAL TECH 2019 v novém termínu od neděle do středy

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat se budou konat v příštím roce na brněnském výstavišti od 12. 5. (neděle) do 15. 5. (středa). Souběžně se v tomto termínu na výstavišti v Brně sejdou účastníci Středoevropského veterinárního kongresu. Ve stejném termínu bude probíhat také Národní...

Kategorie: Dojený skot, Koně, Masný skot, Ovce a kozy, potraviny, Prasata, Technologie, Včely, Výstava

Úspěšný seminář o technologiích mléčných farem na VIV Europe

Dnešní producenti mléka čelí velkým výzvám i problémům jak na farmě, tak i mimo ni. Jejich život usnadňuje zavádění inovací a moderních technologií. Na nedávné akci VIV Europe v Nizozemsku uspořádala společnost Proagrica, vydavatel také časopisu Dairy Global, seminář o budoucnosti zemědělství. Tři z přednášejících zdůraznili využití inteligentní (smart) zemědělské...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Teplotechnické vlastnosti staveb a tepelný stres

Před dvěma lety nás tropické teploty překvapily délkou trvání, což narušilo chovné prostředí skotu až do vzniku dlouhodobých tepelných stresů. Tento stresor je u skotu nejvýznamnější v narušení fyziologické rovnováhy organismu. Nespecifické reakce se někdy přes všechna preventivní opatření projevily až fází vyčerpání organismu. Chovatel dokáže mnoha opatřeními omezit výskyt...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Nová výstavba kravínů i jejich rekonstrukce

Na základě srovnávacích studií se však dá předpokládat, že lze „vystopovat“ rezervy ke snížení těchto nákladů, a to nikoliv na účet snížení pohody zvířat a podmínek welfare. Navíc vyšší investiční náklady jsou prokazatelně rychle návratné, protože jsou kompenzována optimálním stájovým designem, který lze na rozdíl od rekonstrukcí bez kompromisů ušít...

Kategorie: Dojený skot, Technologie