Archiv pro rubriku: Krmivo

Filtr

Zdravá zvířata, bezpečné potraviny

Zajištění bezpečnosti potravního řetězce je důležitým úkolem, na němž se podílejí nejen chovatelé a zpracovatelé v potravinářských podnicích, ale také vědci, zákonodárci a samotní spotřebitelé. Důležitým předpokladem zdravých potravin jsou zdravá zvířata.

Kategorie: Krmivo

Plány EU pro snižování mědi oficiálně schváleny

Navrhované změny hladiny mědi v krmivu byly nyní oficiálně schváleny Evropskou komisí. Dohoda vstoupí v platnost 13. srpna 2018. Nařízení Evropské unie 2018/1039 o zdrojích mědi pro výživu zvířat bylo oficiálně zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. července. To znamená, že pravidla vstoupí v platnost dvacátým dnem po...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Nebezpečné biogenní aminy

Biogenní aminy (BA) jsou pro zemědělskou výrobu jednou z rizikových skupin antinutričních látek, které bychom neměli opomíjet. Z tohoto důvodu v rámci projektu QJ1310100 Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží, byly na zemědělských podnicích v letech 2013 až 2017 odebírány vzorky siláží...

Kategorie: Krmivo

Evropa chce trvale udržitelnou výrobu

Na již dvacáté třetí konferenci o krmivech a výživě hospodářských zvírat uspořádané Spolkem pro komodity a krmiva v Brně zazněla snad všechna aktuální důležitá témata a požadavky krmivářského sektoru. Spotřebitel žádá výrobu „bez GMO“, dokonce bez glyfosátu, Evropská unie se snaží o zachování biodiverzity a směřuje veškerou výrobu k větší...

Kategorie: Krmivo

Tekuté cukry zlepšují funkci bachoru

Tranzitní období u krav, o kterém hovořil MVDr. Jiří Davídek, i představení tekutého cukru – nového přírodního produktu, který má vyvážený poměr cukrů pro lepší funkci bachoru a zároveň dodává energii i do střev, což má pozitivní vliv mléčnou užitkovost. Nejen to zaznělo na semináři, který pravidelně pořádá firma Vebor...

Kategorie: Krmivo

Silážování a krmení v precizním zemědělství

Ve středu 14. března uspořádaly společnosti NutriVet s. r. o. Pohořelice a Výzkumný ústav živočišné výroby v. v. i. Praha- Uhříněves ve městě Pohořelice odborné setkání, seminář k aktuálním problémům ve výživě skotu, zejména konzervace objemných krmiv v návaznosti na precizní zemědělství. Diskutovaly se nové poznatky ve výživě dojnic, stravitelnost...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Mezníky a vize ve výživě zvířat

Seminář o historii výživy hospodářských zvířat za posledních padesát let s výhledy do budoucna byl uspořádán firmou Nutratech v Brně v kongresovém centru hotelu Continental. Součástí programu bylo i promítání filmu o pobytu Ing. Šiskeho v Ghaně padesát let po tom, co tam žil jako malý chlapec a také autogramiáda...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Jak vyrobit kvalitní siláže?

Na silážním tradičním semináři firem Hansa, obchodní s. r. o. a Mikrop Čebín a. s. si zahraniční host Gordon Marley (technical support manager Sill-All, Velká Británie) připravil přednášku na téma objemná krmiva očima zootechnika. Známou pravdou je, že čím větší je kvalita siláže, tím menší jsou náklady na jadrná krmiva...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat