Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Dozrál čas pro krmení hmyzem?

Z alternativních bílkovinných krmiv má velký potenciál pro uplatnění ve výživě zvířat také hmyz. Jedná se o velmi kvalitní zdroj bílkovin srovnatelný se sójou nebo dříve produkovanými živočišnými krmivy. Výhodou hmyzu je rychlý růst, ale také snadná reprodukce, dobrá konverze krmiva a možnost produkce na zemědělských nebo potravinářských odpadech. ...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Bílkovinná krmiva ve výživě prasat

Výživa prasat je jeden z nejdůležitějších faktorů, který rozhoduje o rentabilitě chovu. Největší podíl na nákladech v chovech připadá na krmiva, což je důvodem, proč se chovatelé hospodářských zvířat snaží najít vhodné alternativy, zejména k sóji a obilovinám. Při používání těchto krmných komponent je nutné dbát na to, aby vyhovovaly...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Jak dál s chovem prasat v České republice

Po několika málo letech, kdy byl chov prasat v podstatě stabilní, se znovu objevila situace, která může mít zásadní dopad do stavů prasat i do celkové produkce vepřového masa. Ceny jatečných prasat jsou nejnižší za mnoho let a přitom ceny obilovin a krmných směsí rostou. Bez dotační podpory už by...

Kategorie: Prasata

Diskutované ustájení kojících prasnic

V oblasti technologie ustájení prasat je v poslední době bezpochyby nejdiskutovanějším problémem zákaz klecových porodních boxů. Klecové technologie užívané k fixaci rodících a kojících prasnic představovaly hlavní způsob chovu v posledních padesáti letech. Prošly intenzivním vývojem a byly kompromisem mezi maximální efektivitou a přijatelným komfortem pro zvířata. Důvodem pro jejich...

Kategorie: Prasata, Technologie, Zdraví zvířat

Nejistý rok pro globální chov prasat a produkci vepřového

V roce 2019 může mít globální trh s vepřovým masem velký potenciál. Ten však bude zastíněn komplexními problémy v otázce nemocí i obchodu. To je klíčové poselství čtvrtletní zprávy vydané společností Rabobank. Rabobank je nizozemská nadnárodní bankovní a finanční společnost se sídlem v Utrechtu. Skupina se skládá z nezávislých místních...

Kategorie: maso, Prasata

Počet selat klíčem k ekonomice chovu

Genetika je jedním z faktorů ovlivňujících ekonomiku produkce vepřového masa. Klíčem k profitu chovů je užitkovost prasnic, respektive počet odchovaných selat. V souvislosti s vysoce užitkovými genotypy se hovoří o maximálním využití genetického potenciálu, které zahrnuje i management odchovu nadpočetných selat ve vrhu. ...

Kategorie: Prasata

Výzkum s praktickými dopady

Jednadvacátého a dvaadvacátého ledna s v brněnských Medlánkách v hlavní budově Výzkumného ústavu veterinárního lékařství konaly veřejné rozpravy k výsledkům výzkumných projektů. Popisoval se cíl, postup a dosažené výsledky za trok 2018, u končících projektů i za celou dobu řešení. Po obhajobě projektu následovalo čtení oponentských posudků, diskuse a závěrečné...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Krmivo, Prasata, Včely, Výzkum, Zdraví zvířat

Hodnotily se výsledky výzkumu

Po tři dny se polovině letošního ledna ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi konalo oponentní projednání zpráv z výzkumných záměrů. Oponenti, zástupci spolupracujících firem a zemědělských družstev i univerzit vyslechli závěrečné i periodické zprávy. Oponenti hodnotili dosažené cíle, ekonomiku i možnost využití projektu v praxi. Třetí...

Kategorie: Dojený skot, Koně, Prasata, Výzkum