Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Kdo spoléhá jen na ruce, skončí

Jako jeden z mála zemědělských podniků v okrese Jihlava chová Zemědělské družstvo Sedlejov prasata. Aby stáje splňovaly veškeré požadavky na produktivitu práce, welfare i odpovídající užitkovost, družstvo dlouhodobě spolupracuje s třeboňskou společností Agrico. Naposled při výstavbě nové porodny prasnic a odchovny selat, které si mohli prohlédnout během Dne nové technologie...

Kategorie: Prasata

Nová stáj se všemi moderními prvky

Uspořádání nové bezstelivové stáje pro prasata v Sedlejově vyhovuje základním požadavkům zoohygieny a welfare chovaných zvířat. Prasnice budou ustájeny v individuálních a skupinových, plošně diferencovaných kotcích v závislosti na fázi reprodukčního cyklu, prasničky a selata v dochovu ve skupinových kotcích. Nová porodna prasnic zaručuje vyšší produktivitu práce, spojením individuální péče...

Kategorie: Prasata

Když otec farmaří se synem

Farmařením na plný úvazek se Jiří Votava se synem sice zabývají teprve od roku 2011, ale potřebné zkušenosti získali pořízením šedesátihlavého stáda ovcí již dlouho předtím. Kromě klíčové produkce jehněčího masa se na dvou provozovaných farmách zabývají také chovem prasat za účelem prodeje zástavových selat a vepřového masa. ...

Kategorie: Ovce a kozy, Prasata

Jak prasatům zpřístupnit vlákninu

Snahy o rentabilitu v chovu prasat vedou nejčastěji přes snižování nákladů na krmiva, které tvoří asi 60% podíl celkem vynaložených nákladů. V hledáčku alternativních složek krmné dávky jsou často i krmiva s vysokým podílem vlákniny. Protože prasata nemají dostatečnou schopnost trávit vlákninu, dochází ke snižování využitelnosti ostatních živin, což se...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

ANIMAL TECH 2019 v novém termínu od neděle do středy

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat se budou konat v příštím roce na brněnském výstavišti od 12. 5. (neděle) do 15. 5. (středa). Souběžně se v tomto termínu na výstavišti v Brně sejdou účastníci Středoevropského veterinárního kongresu. Ve stejném termínu bude probíhat také Národní...

Kategorie: Dojený skot, Koně, Masný skot, Ovce a kozy, potraviny, Prasata, Technologie, Včely, Výstava

Zastavíme africký mor prasat?

Africký mor prasat je nakažlivé onemocnění, které se může velmi rychle šířit bez ohledu na státní hranice, má vážné socioekonomické důsledky a velký význam v mezinárodním obchodu se zvířaty a živočišnými produkty. I když onemocnění nemá žádné důsledky na lidské zdraví, má devastující komerční dopad na hospodářství. Vede totiž často...

Kategorie: Prasata

Chov prasat drží finalizace produkce

Šlechtění prasat v Dřevci u Kožlan má dlouholetou tradici. Dobám, kdy se z uvedeného podniku hospodařícího na severu plzeňského regionu odebíralo na 1500 prasniček a 150 kanečků, bohužel již dávno odzvonilo. A nebýt možnosti finalizovat jatečnou produkci ve vlastní výrobně masných výrobků, prasata by se v akciové společnosti D-K Zemědělská,...

Kategorie: Prasata

Staví se vícepodlažní stáje pro prasata

Čínský producent prasat, společnost Yangxiang, se rozhodl postavit stáje se sedmi, devíti nebo dokonce třinácti poschodími. Podle vlastníka společnosti jsou klíčovým faktorem volného trhu úspory v ekonomice, efektivnost a zdraví prasat. Na rozdíl od levných stájí, je u „prasečích“ mrakodrapů riziko rozšíření patogenů nižší. Koneckonců v nízkopodlažních budovách jsou prasata...

Kategorie: Prasata, Technologie

Trendy v inseminaci prasat

Bezmála padesát let se v chovech prasat v tuzemsku využívá inseminace jako standardní biotechnologická metoda pro řízenou reprodukci. O její rozšíření se zasloužilo oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, které je dodnes centrem především aplikovaného výzkumu uvedeného agrárního sektoru. Zeptali jsme se proto vedoucího oddělení Ing. Miroslava Rozkota, CSc.,...

Kategorie: Prasata