Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Extruze jim zefektivnila produkci mléka

Nejen kvůli trvale rostoucí ceně sóji a stagnujícím výkupním cenám mléka, ale i sílícímu tlaku mlékáren na vyloučení geneticky modifikovaných krmiv z výživy dojnic, nutí chovatele hledat ekonomickou alternativu bílkovinných krmiv. Osvědčenou alternativou je tepelně upravený řepkový šrot, který obsahuje 33 až 35 % bílkovin. Dlouholeté zkušenosti se zařazováním extrudovaného...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Mykotoxiny v krmných dávkách a citlivost k nim

Dnes je známo na 350 plísní, které produkují 300 druhů mykotoxinů. Mykotoxiny jsou v dnešní době nejvíce řešenými antinutričními látkami, protože jsou problémem celosvětového významu. Způsobují vysoké ekonomické ztráty, protože výrazně ovlivňují jak živočišnou, tak i rostlinou produkci. Často jejich vzniku ani nemůžeme zabránit. U živočišných produktů mají vliv i...

Kategorie: Výživa zvířat

Konference NutriNET 2018

V květnu 2018 uspořádal Ústav výživy zvířat a pícninářství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně již dvacátý druhý ročník tradiční konference studentů doktorských studijních programů v oblasti výživy a krmení zvířat. Primárním posláním konference je prezentace nových poznatků a výsledků výzkumu studentů doktorských studijních programů před širším plénem, kdy každý...

Kategorie: Výživa zvířat

Kvalita sklizeného obilí je mimořádně vysoká

Letošní rok byl výrazně negativně poznamenán nedostatkem srážek na většině území republiky, a to zejména v rozhodujícím období tvorby zrna. To se nejvíce projevilo na jařinách, neboť ozimy mohly po určitou dobu čerpat vláhu ze zimního a předjarního období. Sklizeň začala neobvykle brzy a díky tomu se dostala do nejteplejšího...

Kategorie: potraviny, Výživa zvířat

Analýza výkalů informuje o zdraví skotu

V článku byl zpracován přehled možností využití jednoduchého screeningového hodnocení výkalů skotu jako součásti analýzy zdravotního stavu. Složení výkalů skotu je ovlivněno nejen kvalitou a složením krmiva, což je vyjádřeno obsahem sušiny, koncentrací živin a účinnosti, s jakou jsou zvířata schopna tyto živiny přeměnit na výsledný produkt, ale i úrovní...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Výživa telat a jejich zdraví

Příspěvek popisuje zásady výživy telat dojeného skotu v prvních měsících života a jejího vlivu na zdraví a užitkovost. Zásadní je význam mleziva pro obranyschopnost telat i pro vývoj trávicího a dalších systémů. Důležité je i množství krmeného mléka, složení a význam fyzikální struktury starterových krmných směsí. Výživa umožňuje aktivní tvorbu...

Kategorie: Nezařazené, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Jak prasatům zpřístupnit vlákninu

Snahy o rentabilitu v chovu prasat vedou nejčastěji přes snižování nákladů na krmiva, které tvoří asi 60% podíl celkem vynaložených nákladů. V hledáčku alternativních složek krmné dávky jsou často i krmiva s vysokým podílem vlákniny. Protože prasata nemají dostatečnou schopnost trávit vlákninu, dochází ke snižování využitelnosti ostatních živin, což se...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat