Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Výživa a krmení ryb v intenzivních chovech

Podobně jako producentům vepřového či drůbežího masa a vajec, tak i chovatelům sladkovodních ryb kompletní krmné směsi významně zjednodušují život. Svým optimalizovaným složením pomáhají dosáhnout rychlého růstu ryb, a to při udržení jejich dobrého zdravotního stavu a konečně i standardní kvality finálního produktu. S vybranými doplňky krmných směsí lze kvalitu...

Kategorie: Ostatní, potraviny, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Vyhlašování nejlepších producentů mléka

Každoročně tradičně na konci listopadu či počátkem října vyhlašuje společnost Polabské mlékárny a. s. své nejlepší dodavatele z pohledu kvality mléka a také nejužitkovější stáda i jednotlivé dojnice. Soutěž o nejlepší stádo a dojnici završila 28. listopadu svůj již 24. ročník. Celá akce proběhla již podruhé v Choťovicích v hotelu...

Kategorie: biopotraviny, Dojený skot, Mléko, Výživa zvířat

Potravinová preference divokých prasat

Člověk bohužel zajišťuje potravu divokým prasatům v celém vegetačním období díky obhospodařovaným pozemkům. Plodiny, které pěstujeme intenzivně, jsou vždy energeticky bohatší než rostoucí volně v přírodě, i proto jsou konzumovány prasaty ve velkém množství. Divoká prasata jsou při výběru potravy velmi flexibilní a při hledání potravy toho více zničí, než...

Kategorie: Výživa zvířat

Jak vybrat vhodný silážní přípravek?

Kvalitní krmivo je nepostradatelnou součástí zajištění chodu celé živočišné výroby a nenahraditelné pro zdárný zdravotní stav zvířat. Zajištění této komodity závisí na mnoha faktorech. Jelikož žijeme v podnebí, kdy se střídají čtyři roční období, je třeba narostlou hmotu uskladnit a dlouhodobě uchovat v co nejvyšší kvalitě pro čas vegetačního klidu...

Kategorie: Výživa zvířat