Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Když je mléko klíčovou komoditou

Kvalita objemných krmiv je pro podniky, pro něž je produkce mléka hlavní podnikatelskou aktivitou, rozhodujícím parametrem ovlivňujícím užitkovost dojnic. To si uvědomují i na mléčné farmě ve Vysokých Studnicích, kde poslední tři měsíce vykazují užitkovost pětatřicet litrů na ustájenou dojnici, respektive třiačtyřicet litrů na dojenou krávu. Denní nádoj tak představuje...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Dozrál čas pro krmení hmyzem?

Z alternativních bílkovinných krmiv má velký potenciál pro uplatnění ve výživě zvířat také hmyz. Jedná se o velmi kvalitní zdroj bílkovin srovnatelný se sójou nebo dříve produkovanými živočišnými krmivy. Výhodou hmyzu je rychlý růst, ale také snadná reprodukce, dobrá konverze krmiva a možnost produkce na zemědělských nebo potravinářských odpadech. ...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Bílkovinná krmiva ve výživě prasat

Výživa prasat je jeden z nejdůležitějších faktorů, který rozhoduje o rentabilitě chovu. Největší podíl na nákladech v chovech připadá na krmiva, což je důvodem, proč se chovatelé hospodářských zvířat snaží najít vhodné alternativy, zejména k sóji a obilovinám. Při používání těchto krmných komponent je nutné dbát na to, aby vyhovovaly...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Biofarma s finalizovanou produkcí masa

Kdo projíždí Ouběnicemi na Dobříšku, nemůže minout rodinou farmu Kozohorských se zalesněným kopcem, kde již před čtrnácti roky našli útočiště maďarští lužní jeleni a mufloni. S narůstající výměrou farmáři rozšířili farmový chov zvěře ještě o ekologický chov ovcí a masného skotu a začali finalizovat produkci masa v biokvalitě na vlastních...

Kategorie: biopotraviny, Masný skot, Ostatní, Ovce a kozy, Pastva, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Testy potvrdily praktické přednosti

Společnost U + M Servis Třeboň zastupuje od roku 2016 na českém trhu krmnou techniku BvL. U stejnojmenných krmných vozů oceňují chovatelé skotu nejen jejich užitné vlastnosti vycházející z řady výjimečných technických prvků, ale především správnou strukturu namíchané krmné dávky. Ta je základním předpokladem optimální hodnoty pH v bachoru, většího...

Kategorie: Krmivo, Technologie, Výživa zvířat

Konzervace vojtěšky s různou délkou řezanky

Vojtěška je obtížně silážovatelná především kvůli nízkému obsahu uhlohydrátů rozpustných ve vodě a vysoké tlumící schopnosti snižovat kyselost silážované hmoty. Kvalitu siláže můžeme pozitivně ovlivnit zkrácením řezanky, je-li řezanka kratší, silážování bývá snadnější. Délku řezanky však nelze snižovat do nekonečna. Zkrátí-li se řezanka příliš, dojnice méně přežvykují, pH v bachoru...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Technologie, Výživa zvířat

Fytonutrienty ve výživě dojnic

Fytonutrienty, fytobiotika nebo také fotochemikálie či rostlinné výtažky jsou přírodní bioaktivní složky, které jsou přirozeně přítomné v rostlinách. Jsou to přírodní látky syntetizované rostlinou pouze ve specifických typech buněk, proto nejsou nazývány živinami v tradičním smyslu, které jsou produkty energetického metabolismu, ať už anabolického nebo katabolického. Slouží jako ochrana rostliny,...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat

Co ovlivňuje produkci a jakost mléka dojnic?

Mléko a mléčné výrobky tvoří významnou a nenahraditelnou součást výživy lidské populace. Proto je věnována značná pozornost chovu skotu a produkci kvalitního mléka. Česká republika patří na přední místo mezi vyspělé chovatelské země, a to díky systematické plemenářské, chovatelské a veterinární práci. Je ale třeba vidět i řadu problémů, které...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Výživa zvířat

Vliv inovovaných způsobů sklizně silážní kukuřice na kvalitativní parametry řezanky

Cílem této studie bylo posoudit nově zaváděné technologie zpracování kukuřice na siláž s využitím mačkacích válců MCC MAX a shredlage na kvalitativní parametry řezanky. Posuzováno bylo narušení zrna, podíly velikostí částic pomocí separátoru a také vliv zpracování na degradovatelnost v bachoru. Nejvyššího narušení zrn bylo dosaženo pomocí technologie shredlage, kde...

Kategorie: Výživa zvířat