Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Uplatnění moderních aditiv v prevenci chorob dojnic

Dobrý zdravotní stav zvířat a zabezpečení optimálních podmínek pro jejich pohodu, jsou důležitými předpoklady pro realizaci genetického potenciálu jedince i celého chovu. Poruchy metabolizmu a některá orgánová onemocnění spolu navzájem úzce souvisí a jsou řazena do komplexu produkčních chorob. Prevalence těchto chorob je v jednotlivých chovech různá a to v...

Kategorie: Výživa zvířat

Precizní krmení jako součást precizního farmaření pro výrobu a využití konzervovaných krmiv

Precizní neboli přesné farmaření se také označuje jako „inteligentní“, či „chytré“ (smart farming). Tento druh hospodaření je založen na rozpoznávání heterogenity (různorodosti, variability) a reakcí na ni v cíleném a rychlém zásahu. Cílem je zlepšit přesnost operací na farmě a poskytnout farmáři "rozhodovací nástroje", které umožní "okamžitou" nápravu.

Kategorie: Výživa zvířat

Efektívna konzervácia vlhkého kukuričného zrna

Vývoj poľnohospodárskej politiky priamo ovplyvňuje našu poľnohospodársku prvovýrobu. Pri sledovaní zmien v pestovaní kukurice na zrno od roku 2000 sme zistili dva výrazné zlomové body. Prvým je prudký nárast pestovania tejto komodity od roku 2009, ktorý bol spojený s nárastom produkcie bioetanolu na Slovensku. Druhým je výrazný pokles pestovania kukuričného...

Kategorie: Výživa zvířat

Využití monitoringu v kontrole výživy a zdraví dojnic

Jednou z dnes využívaných technologií je monitorování přežvykování a příjmu krmiva, které spolu s měřením pohybové aktivity a každodenním hodnocením dojivosti poskytují chovatelům dojnic základní informace sloužící k vyhledávání „podezřelých“ krav, které by měly být následně individuálně posouzeny a určeno, zda se jedná např. o zdravotní problém, říji, blížící se...

Kategorie: Výživa zvířat

Výživa, zdroje živin a zvládnuté krmení

Bez znalosti zásad správné výživy a krmení se neobejde žádný zemědělec provozující živočišnou produkci. Ba co víc, neobejde se bez ní žádný člověk, který musí nakrmit nejen zvíře, ale v podstatě i sebe samého či blízké osoby. Zásady zdravé výživy a stravování by měl v podstatě znát každý z nás.

Kategorie: Výživa zvířat

Vláknina hraje důležitou roli ve výživě nosnic

Zjišťuje se, že i pro monogastry, respektive pro drůbež má zastoupení vlákniny v krmných směsích nezastupitelný význam. Její nerozpustná složka, která v trávicím traktu nefermentuje a není zdrojem energie, je nezbytná na podporu peristaltiky trávicího ústrojí, pozitivně ovlivňuje také stav opeření a v neposlední řadě i chování drůbeže. ...

Kategorie: Drůbež, Výživa zvířat, Zdraví zvířat