Archiv pro rubriku: EU

Filtr

Jak si stojí zemědělství v EU a ČR?

Na semináři o dopadech výživy skotu na ekonomiku chovu pořádaném v zasedacím sále VÚŽV v Uhříněvsi za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství se také přednášelo o zemědělství včetně produkce mléka v Evropské unii.

Kategorie: Dojený skot, EU

Dotace 2018 nejen pro chovatele

Dne 12. února 2018 byly schváleny a ministrem zemědělství Jiřím Milkem podepsány zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html ...

Kategorie: CAP, EU

Bruselské prozření

Vždy jsem byl eurooptimista, neboť jsem přesvědčen, že ekonomická a společenská integrace jako taková má smysl a nám jako malé zemi uprostřed Evropy ani nic jiného nezbývá. Po nedávné návštěvě Bruselu se ze mě stal zároveň také euroskeptik a prohlašuji: „Tento způsob fungování EU zdá se mi poněkud nešťastným…“ ...

Kategorie: EU

Unie čeká na názory veřejnosti

Postavení jednotlivých článků v potravinovém řetězci není rovnocenné. Evropská komise se domnívá, že přidaná hodnota, která v něm vzniká, není odpovídajícím způsobem spravedlivě rozdělena. Důvodem je hlavně rozdíl ve vyjednávací síle účastníků řetězce, na což doplácejí zejména zemědělci a drobné podniky. Cílem komise je proto „spravedlivější potravinový řetězec“. Náměty a...

Kategorie: EU

Mléčný trh unie se stabilizuje

V posledních měsících rychle zdražuje máslo. Na poměrně vysokou úroveň se dostaly i ceny sýrů. Daleko pomaleji se zotavují ceny sušeného odstředěného mléka, kterého je stále hojně v intervenčních i privátních skladech. Zlepšila se cena syrového mléka, jejíž průměrná hodnota se v mnoha zemích Evropské unie dostala nad úroveň, kterou...

Kategorie: EU

Ekonomické ukazatele odchovu jalovic v zahraničí

Významnou položkou nákladů chovu dojených krav jsou náklady na obměnu stáda, resp. na náhradu z chovu vyřazených krav březími jalovicemi nebo prvotelkami. Odchov jalovic se na nákladech na výrobu mléka podílí obvykle 15 až 25 % (Chester-Jones 2015, Kohlman 2014, Schroeder 2010 aj.). Rozdíl mezi náklady (cenou) do stáda zařazených...

Kategorie: Dojený skot, EU

Zjednodušit a méně byrokracie

Zemědělská politika by měla zůstat společná, ale některé její kroky týkající se venkova by se mohly přesunout do kompetence členských států. Mezi hlavní priority by měla i nadále patřit podpora příjmu zemědělců a malých farem, pomoc mladým zemědělcům, produkce kvalitních potravin a ochrana životního prostředí. Tak by se daly shrnout...

Kategorie: EU