Archiv pro rubriku: Zahraničí

Filtr

Veletrh Fieragricola – letos mléko a udržitelnost výroby

Od 31. ledna do 3. února 2018 proběhl v italské Veroně již 113. ročník zemědělského veletrhu Fieragricola zaměřeného na novinky z oblasti rostlinné a živočišné výroby. Hlavními tématy letošního ročníku byla především udržitelnost výroby a mlékárenský průmysl. Výstavní plocha veletrhu, kterého se pravidelně účastní stovky vystavovatelů a desetitisíce návštěvníků z...

Kategorie: Zahraničí

Veletrh Swiss Tier v Lucernu

Švýcarská konfederace je v ČR známa především svou pestrou a udržovanou „alpskou“ krajinou, specifickým politickým systémem (26 kantonů s vlastní vládou a parlamentem, využívání referend jako institutů přímé demokracie), úzkou spoluprací se státy EU a vyspělým zemědělstvím. Problematice agrárního sektoru s důrazem na chov hospodářských zvířat byl věnován jubilejní desátý...

Kategorie: Technologie, Zahraničí

Holštýnské chovy v Itálii

Již podruhé jsme se rozhodli s týmem společnosti ADW FEED uspořádat odborný zájezd pro naše obchodní partnery. Stejně jako v předešlém ročníku i tentokrát jsme zamířili do italského regionu v okolí Cremony, tentokrát však nejen na farmy, ale také na vyhlášenou zemědělskou výstavu v Cremoně. Pro ty z vás, kdo...

Kategorie: Dojený skot, Zahraničí

Za rok po sedmadvacáté

Mezinárodní zemědělská výstava, která se každoročně koná v srdci regionu Auvergne ve městě Clermont Ferrand je jednou z největších evropských výstav. Na evropském kontinentě je Sommet d l' elevage rozhodně největší výstavou hospodářských zvířat. Návštěvníci mohou vidět prezentace, regionální soutěže i národní šampionáty nejen francouzských plemen skotu, ovcí a koní....

Kategorie: Masný skot, Nezařazené, Výstava, Zahraničí

Držitelé zlata Sommetu 2017

Tradiční soutěž Sommets d'Or na mezinárodním veletrhu Sommet de l'Élevage odměňuje vystavovatele, kteří představují vybavení, produkty nebo služby, které jsou inovativní a slouží odvětví chovu hospodářských zvířat. Komise složená ze zemědělských odborníků, zástupců výzkumných ústavů, ale i zemědělců, vědců a veterinářů vybrala ty, které nejlépe slouží potřebám koncového uživatele. h....

Kategorie: Technologie, Výstava, Zahraničí

Šestadvacátý ročník francouzského veletrhu

Mezinárodní zemědělský veletrh Sommet d l' elevage zaznamenal ve všech ohledech nejvýjimečnější ročník. Potvrdila se jeho pozice jako jedné z největších evropských přehlídek i proto, že jeho branami letos prošlo 93 tisíc návštěvníků. Veletrh je rovněž nepopiratelně obchodní událostí v mezinárodním měřítku a zcela jistě je největší výstavou nejen francouzských...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, Ovce a kozy, Výstava, Zahraničí

Projekt EU pro chov odolných krav

Nový projekt financovaný EU se zaměří na způsoby, jak zvýšit odolnost skotu ke stále se měnícímu prostředí a klimatu. V době extrémních povětrnostních jevů způsobených globálním oteplováním a zaměřením chovu na zvýšení efektivity produkce je důležité, aby chovatelé skotu měli prostředky pro navýšení odolnosti plemen (robustnost, houževnatost).

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, Výzkum, Zahraničí

V Kentucky se produkují i řasy

Koncem měsíce května jsme na pozvání společnosti Alltech navštívili Lexington v Kentucky v USA, abychom se zúčastnili velké konference One 17. Celkem 4000 účastníků z celého světa vyslechlo přednášky na plenárním zasedání, jejichž společným jmenovatelem bylo to, jak nakrmit v blízké budoucnosti devět miliard lidí. Ve většině přednášek se vysvětlovalo,...

Kategorie: Dojený skot, Koně, Krmivo, Šlechtění, Výzkum, Zahraničí