Filtr

Hodnocení znaků zdraví u holštýnského skotu

Byly hodnoceny záznamy chovatelů o léčení/výskytu vybraných onemocnění u 111 197 holštýnských dojnic v 603 stádech. Výskyt onemocnění byl vyjádřen jako laktační incidence, tedy (počet laktací s onemocněním / počet laktací)×100. Celkem 52,53 % sledovaných laktací bylo postiženo některým z onemocnění. Nejčastěji byly zaznamenány poruchy reprodukce (29,20 %), následovaly nemoci...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Přímé šlechtění na zdraví paznehtů dojnic

Zdravotní problémy paznehtů a končetin dojnic představují celosvětově jednu ze tří nejzásadnějších zdravotních komplikací v chovu dojeného skotu. Nemoci paznehtů lze seskupovat do skupin či členit na řadu nemocí či poruch s nejrůznějšími projevy a názvy (ICAR Atlas zdraví paznehtů z roku 2015, český překlad Šlosárková a Fleischer 2017).

Kategorie: Zdraví zvířat

Vlastnosti masných plemen skotu související s telením

Průběh porodu patří u masného skotu k těm nejdůležitějším. Ovlivňuje úspěšnost odchovu telete, promítá se do další plodnosti krav a má také významný dopad na ekonomiku chovu. Z tohoto důvodu patří průběh porodu a hmotnost při narození i obvod šourku u býků k významným vlastnostem sledovaným v rámci kontroly užitkovosti...

Kategorie: Masný skot

Šlechtění holštýnského skotu v ČR

Chovatelé holštýnského skotu investují do zlepšení podmínek ustájení s lepším welfare zvířat, krmení, dojení a v neposlední řadě do moderních technologií, které jim pomáhají s reprodukcí a prevencí onemocnění. Současná průměrná užitkovost černostrakaté holštýnské populace dosáhla 9789 kg mléka při tučnosti 3,84 % a obsahu bílkovin 3,35 %.

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Vznik a užitkovost českého strakatého skotu

Na našem území se původně chovaly jen české červinky a v druhé polovině 19. století docházelo ke křížení plemen domácích s plemeny dovezenými, kterými byly skot algavský, bernský, mariahoferský, montafonský, pincgavský, simentálský a švýcký. V padesátých letech minulého století se zušlechťovalo ayrshiským skotem, v sedmdesátých červenou varietou holštýnského skotu a...

Kategorie: Dojený skot, maso, Mléko

Funkční systém pro produkci ryb a zeleniny

Aquaponií se zabývali již staří Aztékové. Tato předkolumbijská civilizace, která osídlovala ostrov jezera Texcoco, v Mexickém údolí pěstovala zeleninu a květiny na plovoucích ostrovech v uměle vybudovaných kanálech. Spojení chovu vodních živočichů s pěstováním zeleniny se praktikovalo v jižní a jihovýchodní Asii a Číně. V současné době se farmy pro...

Kategorie: potraviny, Technologie, Výzkum

Elektronická evidence klinických mastitid

Klinické mastitidy u dojnic představují závažný problém a jejich elektronické evidenci a analýze je u nás věnována nedostatečná pozornost. Webová aplikace Deník nemocí a léčení (Internet pro chovatele ČMSCH, a. s) umožňuje evidenci mastitid podle klinických příznaků podle původců. Aplikace eviduje užitá léčiva a v budoucnu tak umožní hodnocení jejich...

Kategorie: Nezařazené

Analýza výkalů informuje o zdraví skotu

V článku byl zpracován přehled možností využití jednoduchého screeningového hodnocení výkalů skotu jako součásti analýzy zdravotního stavu. Složení výkalů skotu je ovlivněno nejen kvalitou a složením krmiva, což je vyjádřeno obsahem sušiny, koncentrací živin a účinnosti, s jakou jsou zvířata schopna tyto živiny přeměnit na výsledný produkt, ale i úrovní...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Nejlepší je ustájení telat ve venkovních individuálních boxech

V článku byl zjišťován vliv různého typu ustájení jaloviček na jejich následnou užitkovost. Sledování proběhlo u holštýnských jaloviček v jednom chovu během sedmi let. Jalovičky byly ustájeny jednak ve venkovních individuálních boxech (VIB) na venkovní ploše (94 jaloviček), jednak v individuálních kotcích pod přístřeškem (IKP, 158 jaloviček).

Kategorie: Odchov telat, Technologie

Přehlídka národních vítězů plemene aberdeen angus 2018

Země živitelka hostila v pátek 24. srpna již počtvrté soutěžní přehlídku plemenných zvířat aberdeen angus, tentokrát poprvé i s účastí některých zahraničních chovatelů z Evropy. Podle skotského sudího je v ČR nejlepším zvířetem býk Balmachie Rodger P190 původem ze Skoska a hned za ním je rezervní šampiónkou legendární Tina z Jakubovic. ...

Kategorie: Nezařazené