Filtr

Konzervace biomasy ke krmným účelům a pro výrobu bioplynu

V poslední době byla věnována velká pozornost nejen využití biomasy ke krmnému účelu, ale také pro fermentační proces během produkce bioplynu resp. metanu v BPS – ve velkých fermentorech za účelem produkce elektrické energie. Byla řešena problematika potenciálu produkce bioplynu u jednotlivých druhů pícnin (kukuřice, čirok, ozimé žito, travní porosty...

Kategorie: Nezařazené

SIMA 2019 bude opravdu mezinárodní

Pět měsíců před otevřením a veletrh SIMA láme všechny rekordy! Výstavní plocha je již z 95 % rezervována! Zúčastní se 114 nových vystavovatelů (40% nárůst oproti roku 2017). Počet mezinárodních vystavovatelů se také navýšil, a to o 12,5 %. SIMA 2019 se stává nezbytnou událostí pro farmáře a zemědělce z...

Kategorie: Výstava

Nejen ve znamení salerse

Mezinárodní veletrh Sommet de´L Elevage, který se každoročně počátkem října koná ve francouzském městě Clermont-Ferrand, je známý jsou obrovskou účastí hospodářských zvířat. Po čtyři dny měli zájemci možnost vidět dva tisíce zvířat různých druhů i plemen. Největší zastoupení v ringu i na stání měl skot dojených i masných plemen, dále...

Kategorie: Výstava

Historie a budoucnost výzkumu

První světová válka chov hospodářských zvířat silně poznamenala, a proto po vzniku ČR ministerstvo zemědělství intenzivně usilovalo o jeho zvelebení. Byla zakládána nové výzkumná pracoviště, která se stala hybnou pákou veškerého zootechnického pokroku. V Čechách, na Moravě se Slezskem a na Slovensku byly zřízeny zemské výzkumné ústavy pro jednotlivé obory...

Kategorie: Výzkum

Uplatnění moderních aditiv v prevenci chorob dojnic

Dobrý zdravotní stav zvířat a zabezpečení optimálních podmínek pro jejich pohodu, jsou důležitými předpoklady pro realizaci genetického potenciálu jedince i celého chovu. Poruchy metabolizmu a některá orgánová onemocnění spolu navzájem úzce souvisí a jsou řazena do komplexu produkčních chorob. Prevalence těchto chorob je v jednotlivých chovech různá a to v...

Kategorie: Výživa zvířat

Precizní krmení jako součást precizního farmaření pro výrobu a využití konzervovaných krmiv

Precizní neboli přesné farmaření se také označuje jako „inteligentní“, či „chytré“ (smart farming). Tento druh hospodaření je založen na rozpoznávání heterogenity (různorodosti, variability) a reakcí na ni v cíleném a rychlém zásahu. Cílem je zlepšit přesnost operací na farmě a poskytnout farmáři "rozhodovací nástroje", které umožní "okamžitou" nápravu.

Kategorie: Výživa zvířat

Efektívna konzervácia vlhkého kukuričného zrna

Vývoj poľnohospodárskej politiky priamo ovplyvňuje našu poľnohospodársku prvovýrobu. Pri sledovaní zmien v pestovaní kukurice na zrno od roku 2000 sme zistili dva výrazné zlomové body. Prvým je prudký nárast pestovania tejto komodity od roku 2009, ktorý bol spojený s nárastom produkcie bioetanolu na Slovensku. Druhým je výrazný pokles pestovania kukuričného...

Kategorie: Výživa zvířat

Využití monitoringu v kontrole výživy a zdraví dojnic

Jednou z dnes využívaných technologií je monitorování přežvykování a příjmu krmiva, které spolu s měřením pohybové aktivity a každodenním hodnocením dojivosti poskytují chovatelům dojnic základní informace sloužící k vyhledávání „podezřelých“ krav, které by měly být následně individuálně posouzeny a určeno, zda se jedná např. o zdravotní problém, říji, blížící se...

Kategorie: Výživa zvířat

Při šlechtění už nejde jen o kilogramy

Šlechtění v chovech hospodářských zvířat probíhá v podstatě od samotného počátku cíleného chovu. Samozřejmě za předpokladu, že nechce chovatel nechat vývoj dalších generací v rukou náhody. Pro šlechtění nových generací mají šlechtitelé a chovatelé k dispozici celou řadu moderních nástrojů. Analýza DNA a stanovení genomických hodnot jsou užitečným pomocníkem.

Kategorie: Dojený skot

Jak získat zkušenosti

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady (SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p. o.) má dlouhou tradici, byla založena již roku 1919. Jenom tradice ale nestačí, je potřeba se zároveň orientovat v moderním zemědělství.

Kategorie: Výstava