Filtr

Vybrané ekonomické ukazatele podniků specializovaných na produkci mléka v období 2012 až 2017 s využitím dat FADN

Pro podniky zaměřené na produkci mléka představuje realizační cena mléka rozhodující faktor pro tvorbu hodnoty živočišné produkce. Nejvyšší hodnoty dosáhla cena mléka v roce 2014, a to 9,20 Kč/l. Zhoršená ekonomika v odvětví produkce mléka v letech 2015 a 2016 zapříčinila zvýšení porážek jatečných krav a jalovic. Z dlouhodobého hlediska...

Kategorie: Dojený skot

Prof. James o odchovu telat

V polovině listopadu jsme se sešli s chovateli v příjemném prostředí zámku v Polné na semináři se zaměřením na odchov telat. Seminář pořádaný společností ADW FEED se již tradičně těšil velkému zájmu chovatelské i odborné veřejnosti. Lákadlem byl kromě aktuálního tématu především hlavní přednášející prof. Robert James, prezident Down Home...

Kategorie: Nezařazené

Tipy pro minimalizaci agrese u prasat

Nekontrolovaná agrese u prasat, a to jak mezi sebou navzájem, tak i vůči lidem, vede k nemalým ekonomickým ztrátám a její důsledky mohou být katastrofální. Chovatelé prasat by si měli být vědomi, že agrese je přirozený projev každého zvířete, které je vystaveno konfliktní situaci, a svým přístupem by měli takové...

Kategorie: Prasata

Procházka po EuroTieru 2018

Veletrh EuroTier 2018 se prezentoval jako přední světový veletrh pro živočišnou výrobu. Na loňském ročníku představilo své inovace celkem 2597 vystavovatelů z 63 zemí. Hannover navštívilo 155 000 návštěvníků z více než 130 zemí. Ústřední téma Digitální živočišné farmy přitáhlo pozornost návštěvníků prostřednictvím mnoha praktických demonstrací. Nová digitální řešení mají...

Kategorie: Výstava, Zahraničí

Jak se dá ovlivnit složení mléka?

Každoročně na konci listopadu či počátkem prosince vyhlašuje společnost Polabské mlékárny a. s., své nejlepší dodavatele z pohledu kvality mléka a také nejužitkovější stáda i jednotlivé dojnice. Kromě vystoupení hostů bývá vždy součástí programu odborná přednáška. Letos si ji připravil MVDr. Ondřej Bečvář.

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat

Prodejci krmiv to nemají snadné

Je nemožné uceleně popsat v krátkém příspěvku cokoliv konkrétního z výživy koní, natož z obrovsky rozsáhlého oboru petfood. Tak snad jen úvaha o spolupráci chovatelů koní s prodejci krmiv. Před výrobci krmiv a jejich spolupracovníky pohybujících se mezi chovateli koní je ještě mnoho obtížné práce. Snad je sportovní i chovatelské...

Kategorie: Koně, Výživa zvířat