Filtr

Nadstandardní certifikace biopotravin

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců na valné hromadě schválil zavedení nadstandardních směrnic a s tím související certifikaci biopotravin pro své farmáře. Tyto směrnice již běžně fungují v západních zemích, jako jsou Německo, Rakousko nebo například Francie, a zvyšují konkurenceschopnost místních bioproduktů na trhu.

Kategorie: Nezařazené

Jak to bylo a bude s fipronilem?

Průběžné vyšetřování skandálu fipronilu, který v minulém létě otřásl Evropou, vedl tento týden státní zástupce a napadl belgickou agenturu pro bezpečnost potravin. Prokurátoři uvedli, že současné šetření se týkalo šíření nepravdivých informací o kontaminaci fipronily ve vejcích v roce 2017. Mluvčí agentury pro bezpečnost potravin uvedla, že plně spolupracuje s...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Světový den mléka

O biomléko a výrobky z něj je dlouhodobě zájem, potvrzují to nejen statistiky, ale také samotní farmáři. Na pátek 1. června 2018 připadá Světový den mléka. Svaz PRO-BIO připomíná, že by se spotřebitelé mléka a mléčných výrobků měli zajímat o to, odkud jejich mléko pochází a co obsahuje. Biomléko, jehož...

Kategorie: biopotraviny, Mléko

Jak si stojí zemědělství v EU a ČR?

Na semináři o dopadech výživy skotu na ekonomiku chovu pořádaném v zasedacím sále VÚŽV v Uhříněvsi za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství se také přednášelo o zemědělství včetně produkce mléka v Evropské unii.

Kategorie: Dojený skot, EU

Ekonomika chovu skotu

Seminář na téma Ekonomické dopady optimalizace výživy u skotu uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství. Přednášející se zabývali ve svých prezentacích významem a využitím ukazatele příjmu nad náklady krmiva v praxi při bilanci krmných dávek. Dalšími tématy byly význam stájového prostředí...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Výzkum, Zdraví zvířat

Jubilejní výstava Opařany 2018

Na předvadišti v Řepči se konal již XX. ročník tradiční výstavy plemenného skotu Opařany 2018, během níž bylo předvedeno téměř šest desítek plemenic holštýnského a českého strakatého skotu. Celkem na dvaceti výstavách předvedlo 85 vystavovatelů 697 krav českého strakatého plemene a 505 krav holštýnského skotu. Šestkrát se v Řepči konala...

Kategorie: Výstava

Světový den biomléka

Světový den mléka: o biomléko a výrobky z něj je dlouhodobě zájem, potvrzují to nejen statistiky, ale také samotní sedláci. Na pátek 1. června 2018 připadá Světový den mléka, Svaz PRO-BIO proto připomíná, že by se spotřebitelé mléka a mléčných výrobků měli zajímat o to, odkud jejich mléko pochází a...

Kategorie: biopotraviny, Mléko

De Heus otevírá druhou výrobnu krmiv v Myanmaru

Dne 29. května 2018 společnost De Heus Myanmar hrdě oslavila otevření svého druhého výrobního místa v Myanmaru. Toto moderní výrobní zařízení umožní společnosti De Heus posílit svou tržní pozici v regionu. Nachází se na 26 000 metrech čtverečních poblíž Mandalay, továrna má roční výrobní kapacitu 280 000 milionů tun a...

Kategorie: Výživa zvířat

Slunečný den na rodinné farmě

V sobotu se na farmě Šťastných v Radíčevsi nedaleko Loun uskutečnily letošní první Selské slavnosti pořádané Asociací soukromého zemědělství. Více než tři tisícovky lidí zavítaly na akci s podtitulem Rodinné farmy dětem. A po celý den se nejen děti bavily velmi dobře.

Kategorie: Ovce a kozy

Den středočeských ovčáků v Sedlčanech

Areál místní organizace Českého svazu chovatelů v Sedlčanech opět nakrátko hostil chovatele malých přežvýkavců, kteří tam v sobotu přivezli svá zvířata. Hlavním bodem programu již tradičního dne chovu ovcí a koz pořádaného Středočeským krajským sdružením SCHOK, z. s. byla klasifikace beránků a kozlíků. ...

Kategorie: Ovce a kozy, Výstava