Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Jak si stojí zemědělství v EU a ČR?

Na semináři o dopadech výživy skotu na ekonomiku chovu pořádaném v zasedacím sále VÚŽV v Uhříněvsi za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství se také přednášelo o zemědělství včetně produkce mléka v Evropské unii.

Kategorie: Dojený skot, EU

Ekonomika chovu skotu

Seminář na téma Ekonomické dopady optimalizace výživy u skotu uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství. Přednášející se zabývali ve svých prezentacích významem a využitím ukazatele příjmu nad náklady krmiva v praxi při bilanci krmných dávek. Dalšími tématy byly význam stájového prostředí...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Výzkum, Zdraví zvířat

Příjem proteinu a efektivita jeho využití dojnicemi spolu souvisí

Efektivita využití dusíku v bachoru je velmi nízká. Porovnáme-li příjem dusíku a jeho obsah v mléce, dojdeme k méně optimistickému výsledku. Vědci stanovili, že k dosažení maximální efektivity je třeba zajistit optimální zásobení bachoru RUP (v bachoru nedegradovatelným proteinem) a využití absorbovaných aminokyselin pro tvorbu mléčné bílkoviny.

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat

Minuta před dojením – čas pro hygienu vemene

Celý soubor pracovních úkonů těsně před nasazením dojicího stroje je do značné míry nejednotný a také obecně, až na malé výjimky, špatný. Nejen, že se vynechávají některé úkony, jiné se stávaly zcela nadbytečnými, či jsou z nich dokonce zlozvyky, které procesu dojení, resp. zdraví mléčné žlázy nenapomáhají. ...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Mléko pro zdraví a jeho udržitelná produkce

Mléko je ve výživě člověka již pěknou řádku let. Lidé se jej naučili nejen konzumovat, ale také cíleně získávat a zpracovávat. Poslední dobou se společností šíří hlasy, které jsou proti konzumaci mléka. Pro někoho je důvodem nesouhlas s chovem hospodářských zvířat, pro jiného je to zájem o životní prostředí. ...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Robotické dojení s přístupem zezadu

Společnost Kupála, spol. s r. o. zastupující v ČR firmu BouMatic na výstavě Techagro prezentovala dojicí robot MR-S1 společnosti BouMatic Robotics B.V., jenž využívá jedinečný a patentovaný systém nasazování. Jde o nasazování zezadu mezi zadníma nohama krav pomocí kombinace 3D kamery a laseru.

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Mžany znají starší šampiónku

Minulý týden se ve středisku Sovětice patřícímu ZAS Mžany na Královéhradecku uskutečnil již devátý ročník Zemědělského dne, který pořádal domácí zemědělský podnik spolu s firmou Chovservis, a. s., a Místní akční skupinou Hradecký venkov, o. p. s.

Kategorie: Dojený skot

Nejlepší prvotelky z Mžan

V polovině května se ve středisku Sovětice patřícímu ZAS Mžany na Královéhradecku uskutečnil již devátý ročník Zemědělského dne, který pořádal domácí zemědělský podnik spolu s firmou Chovservis, a. s., a Místní akční skupinou Hradecký venkov, o. p. s. Kromě tradiční soutěžní přehlídky českého strakatého skotu měli návštěvníci možnost ochutnat produkty,...

Kategorie: Dojený skot