Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Krávy v Bukovci dojí na kruhu

V západních Čechách v obci Bukovec funguje již přes dva roky dvojice moderních stájí s celkovou kapacitou 768 dojnic. Investorem byla společnost ZEAS Puclice. Spolu se dvěma novými halami vznikla u nás ojedinělá kruhová dojírna se 40 stáními side-by-side s přístupem zezadu a možností letního otevření prostoru. Celková investice včetně...

Kategorie: Dojený skot

Fytonutrienty ve výživě dojnic

Fytonutrienty, fytobiotika nebo také fotochemikálie či rostlinné výtažky jsou přírodní bioaktivní složky, které jsou přirozeně přítomné v rostlinách. Jsou to přírodní látky syntetizované rostlinou pouze ve specifických typech buněk, proto nejsou nazývány živinami v tradičním smyslu, které jsou produkty energetického metabolismu, ať už anabolického nebo katabolického. Slouží jako ochrana rostliny,...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat

Co ovlivňuje produkci a jakost mléka dojnic?

Mléko a mléčné výrobky tvoří významnou a nenahraditelnou součást výživy lidské populace. Proto je věnována značná pozornost chovu skotu a produkci kvalitního mléka. Česká republika patří na přední místo mezi vyspělé chovatelské země, a to díky systematické plemenářské, chovatelské a veterinární práci. Je ale třeba vidět i řadu problémů, které...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Výživa zvířat

Efektivní produkce kvalitního mléka

Chov skotu a mléčná produkce jsou častými tématy diskusí nejen bojovníků za ochranu životního prostředí, ale jejich studiu se věnuje i celá řada univerzit a vědeckých institucí. Myšlenka, že by se zemědělství a produkce potravin na celém světě obešly bez tohoto důležitého segmentu, se nesetkává s pochopením, a proto jsou...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Pastva

Třicet chyb při dojení –provozní a projektantská slepota

Chovatelům namnoze chybí znalost významnějších varovných signálů, které se stále vyskytují i ve vynikajících chovech. Lze se běžně setkat s případy zcela abnormálního chování krav, které průměrný chovatel nevidí, i kdyby chodil do stáje čtyřikrát denně. Rutinní jednání totiž potlačuje tvůrčí pozorování, což nahrává jevu, který se v českém prostředí...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Výzkum s praktickými dopady

Jednadvacátého a dvaadvacátého ledna s v brněnských Medlánkách v hlavní budově Výzkumného ústavu veterinárního lékařství konaly veřejné rozpravy k výsledkům výzkumných projektů. Popisoval se cíl, postup a dosažené výsledky za trok 2018, u končících projektů i za celou dobu řešení. Po obhajobě projektu následovalo čtení oponentských posudků, diskuse a závěrečné...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Krmivo, Prasata, Včely, Výzkum, Zdraví zvířat

Hodnotily se výsledky výzkumu

Po tři dny se polovině letošního ledna ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi konalo oponentní projednání zpráv z výzkumných záměrů. Oponenti, zástupci spolupracujících firem a zemědělských družstev i univerzit vyslechli závěrečné i periodické zprávy. Oponenti hodnotili dosažené cíle, ekonomiku i možnost využití projektu v praxi. Třetí...

Kategorie: Dojený skot, Koně, Prasata, Výzkum