13.12.2023 | 03:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Seminář k udržitelnému chovu dojnic

Ve dnech 26. října 2023 se v hotelu Gold v Chotovinách a 2. listopadu 2023 v Park hotelu Prachárna v Olomouci uskutečnil seminář výživářské firmy Trouw Nutrition Biofaktory s programem zaměřeným na udržitelný chov dojnic.

Udržitelný chov dojnic zahrnuje mnoho různých prvků, které spolu vzájemně souvisejí:

  • Přednostní využití obnovitelných zdrojů a minimální dopad na životní prostředí.
  • Chov spokojených a zdravých dojnic za použití minimálního množství antimikrobiálních látek.
  • Zisková produkce kvalitních živočišných bílkovin, a to jak nyní, tak v budoucnu.

Aby bylo možné udržitelným způsobem nakrmit trvale rostoucí světovou populaci, je nutné využít plný produkční potenciál každého zvířete na farmě. Zároveň, aby se snížil ekologický dopad produkce, je třeba vyrábět více mléka za použití méně zdrojů. Pro dojnice to znamená především zvýšení celoživotní průměrné denní produkce mléka.

Seminář se zaměřil na několik okruhů, které s daným tématem úzce souvisí:

  • význam udržitelnosti,
  • neantibiotické prostředky v antimastitidních programech,
  • omezení produkce metanu v chovech dojnic,
  • budoucnost moderního chovu dojnic,
  • precizní výživa.

Obchodní ředitel TN Biofaktory Ing. Petr Klepač ve svém vystoupení seznámil účastníky semináře z řad chovatelů a výrobců krmiv se současným stavem legislativy a situací na trhu. Připomněl, mimo jiné, evropský závazek dosáhnout k roku 2050 nulových hodnot emisí skleníkových plynů. Zdůraznil také, že jelikož se k tomuto cíli zavázaly prodejní řetězce, ale také jejich dodavatelé z řad masokombinátů a mlékáren, dá se očekávat blízký přímý dopad na chovatele hospodářských zvířat. Na závěr svého vystoupení zdůraznil připravenost firmy Trouw Nutrition Biofaktory chovatelům s výzvami, které před ně nová situace postaví, pomoci.

MVDr. Tomáš Haloun, Ph.D., ze společnosti FarmVet, seznámil přítomné se současnou situací v používaní antibiotik v Evropě, která ukázala snížení používání antibiotik v České republice od roku 2008 o 50 %. Po popsání legislativních nařízení představil možné alternativní možnosti antimastitidních programů, ve kterých popsal například možnosti použití vakcín, přípravků UBAC, STARTVAC a dalších, a také programy selektivního zaprahování. Jako možné alternativy, které nyní získávají na pozornosti, okomentoval i řešení na bázi rostlinných produktů, jako například česnekové bolusy.

Manažer dánské společnosti FirstFarms Ing. Sjaak van Burgsteden, MSc, nejprve představil farmu v Plaveckém Štvrtku (SK), kde je ustájeno 3000 dojnic, a následně hovořil o výzvách, kterým již chovatelé dojného skotu čelí a v nejbližší době čelit budou. Zdůraznil také nutnost připravenosti využitím stávajících programů oproti stavu, kdy bude mít chovatel opatření nařízeno autoritou a dostupnost prostředků bude v té době již omezená, případně žádná.

Na téma současné situace a cílů pro omezení produkce metanu v chovech dojnic vystoupil Ing. Martin Harsa z pořádající TN Biofaktory. Na začátku prezentace popsal vlivy jednotlivých skleníkových plynů a poté se zaměřil na vlastní metanogenezi v bachoru dojnic. V závěrečné části svého vystoupení představil několik možných strategií, jak snížit emise skleníkových plynů na mléčné farmě. Některé z nich jsou založeny na zvýšení efektivity výroby, což vede ke snížení emisí metanu na jednotku produkce. Ostatní stojí na ovlivnění bachorové fermentace pomocí krmných aditiv tak, aby se emise uhlíku přesunuly mimo metan.

Systém precizní výživy, který se zvýšením efektivity krmení úzce souvisí, představil v závěrečném bloku odborník TN Biofaktory na silážování Ing. Marek Daňhel. Zdůraznil nezbytnost znalosti aktuálních hodnot živin surovin, ze kterých se krmné dávky dojnic sestavují, stejně tak jejich vliv na efektivitu krmné dávky. V souvislosti s tím ukázal výhody, které v systému precizního krmení přináší pravidelné používání přenosného NIR analyzátoru NOA (Nutriopt On-Site Adviser), včetně seznamu komodit, na které má kalibrační křivky.

V posledních padesáti letech dosáhl sektor chovu skotu díky genetice a zdokonalování krmivářských postupů obrovských úspěchů při snižování uhlíkové stopy chovu skotu. Vyvstává však stále velké množství nových výzev, kterým budou chovatelé v souvislosti s udržitelností chovů čelit.*

Semináře se zúčastnilo v obou destinacích na 120 chovatelů, výrobců krmiv a pracovníků škol.

Ing. Martin Harsa
Trouw Nutrition Biofaktory s. r. o.
Foto archiv redakce Náš chov

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down