20.05.2001 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ústřední evidence teplokrevných, chladnokrevných a malých plemen koní.

Ústřední evidenci teplokrevných, chladnokrevných a malých plemen koní (kromě anglických
plnokrevníků a klusáků) vedl do konce roku 2000 Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p., o. z. hřebčín Slatiňany na základě oprávnění MZe ČR z roku 1992. Pokud se vrátíme do historie, základ datových bází a software současné ÚE byl dán již v letech 1985 a 1986, kdy byl pracovníky ještě tehdejší Výzkumné stanice pro chov koní Slatiňany zpracován analytický projekt na vybudování datových souborů, včetně příslušného software a následně, po schválení projektu, se začalo s rozsáhlým sběrem dat. V dalších letech byly databáze dopracovány do té podoby, že mohly být využívány pro analytické hodnocení v rámci metod kontroly užitkovosti a dědičnosti a následně využity pro souhrnnou evidenci koní.

V současné době Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p., o. z. hřebčín Slatiňany zajišťuje vedení ústřední evidence pro teplokrevná, chladnokrevná a malá plemena koní pro ČMSCH a.s ., která byla od 1.1. 2001 pověřena vedením ústřední evidence pro všechny druhy hospodářských zvířat.
Zatímco minulý zákon o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat (č. 240/91 Sb.), včetně prováděcí vyhlášky MZe ČR (č. 326/92 Sb.) řešil ústřední evidenci všech hospodářských zvířat včetně koní jen okrajově, v novém zákoně č. 154/2000 Sb. platném od 1.1. 2001 jsou již mantinely pro vedení ÚE zcela jasně určené. Oddíl „označování a evidence“ je samostatnou kapitolou zákona a bude velmi podrobně rozveden v prováděcí vyhlášce, zatím však ještě nepublikované.
Pro účely evidence koní slouží databázový program VSEKOM. Jde o databázovou aplikaci, vyvinutou speciálně pro potřeby ÚE. V současné době jsou v databázi uloženy údaje o asi 125 000 koní (vzhledem k početním stavům u nás, je poměrná část v databázi pouze jako součást rodokmenu koně).
Základními plemenářskými dokumenty potřebnými pro vedení ÚE jsou:
- připouštěcí rejstříky, které obsahují 4 kopie připouštěcích lístků (nově je vydává pro všechny aktuální plemeníky uvedené ve státním registru ÚE),
- registrační knihy koní (dříve okresní knihy hříbat).
Údaje z těchto podkladů jsou do ÚE zadávány každoročně po skončení připouštěcího období, eventuálně po označení koní a jejich zapsání do registrační knihy a jsou základem pro vedení registru koní v ÚE. V tomto registru jsou u každého koně evidovány všechny základní údaje – identifikační číslo, jméno, pohlaví, barva, plemeno, datum narození, původ, výžehy, popř. čip, způsob ověření původu pokud je vyžadován, laboratorní číslo koně v databázi autorizované laboratoře, slovní popis, majitel a chovatel, vyřazení z chovu, úhyn. Po zápisu koně do plemenné knihy pak všechny potřebné údaje pro zpracování šlechtitelských analýz – lineární popis, přidělené body, míry, výsledek zkoušky výkonnosti, plemenitba a pokud kůň dále sportuje, tak jeho nejvyšší dosažená sportovní výkonnost a výkonnost jeho potomků.
Výše zmíněné je všem chovatelům dostatečně známé a praktikuje se již od počátku vedení ÚE, takže se jím dále nebudeme zabývat. Pozornost věnujeme našim novým povinnostem stanoveným zákonem č. 154/2000 Sb.
Nově je zákonem pro osobu pověřenou vedením ÚE stanovena povinnost vést „státní registr plemeniků“. Od 1.1. 2001 smí být k plemenitbě používáni jen hřebci, kteří jsou v tomto registru evidováni. O zapsání do státního registru žádá vlastník a žádost musí být doložena:
- dokladem o výběru do plemenitby od organizace, která vede plemennou knihu - uznaného chovatelského sdružení,
- osvědčením o ověření původu nebo o genetickém typu,
- potvrzením o původu nejméně do 4. generace předků (je věcí řádů PK, pokud budou vyžadovat generací více). Pokud je hřebec importován, je vyžadováno potvrzení o původu vydané zahraniční chovatelskou organizací;
- na málopočetná plemena, kdy není v ČR vedena samostatná kniha, se vztahují pravidla stanovená řádem PK v zahraničí. Tzn., že před zapsáním hřebce do státního registru, je třeba předložit potvrzení o zapsání hřebce do PK v zahraničí.
Po vyřazení hřebce z plemenné knihy hřebců (respektive všech, ve kterých je hřebec zapsán) není již hřebec ve státním registru evidován.
Novinkou je i registrace všech koní, nikoliv jen plemenných a z toho vyplývající povinnost pro majitele označovat koně (od 1.4. 2001 platí povinnost označování pro všechny koně narozené po 31.12.1997).
Další novinkou je registrace trvale dovezených koní a povinnost pro vlastníky, označovat koně v zemi původu neregistrované. K dispozici bude tiskopis, jehož součástí je slovní a grafický popis koně. Vyplněnou „hlášenku“ majitel zašle na ÚE k zaregistrování koně. Slovní a grafický popis, případně označení koně provede osoba provádějící označování koní.
Hlášení změn majitelů bude realizováno opět na předepsaném tiskopise, který bude k dispozici na ÚE. Vlastníci koní mají podle nového zákona od 1.4.2001 povinnost hlásit do ÚE veškeré změny, tzn. i změny majitele a zajistit doplňování a změny v průkaze koní – viz další odstavec.
Průkaz koně je vydáván na všechny koně narozené po 31.12.1997. Průkaz je základním identifikačním dokumentem koně a slouží k zaznamenávání veškerých preventivních, diagnostických, příp. léčebných veterinárních opatření. Postupně by měl nahradit v současné době používané „zdravotní průkazy koní“. Je to dokument pouze evidenční, v žádném případě nenahrazuje potvrzení o původu koně, který vydává uznané chovatelské sdružení, spravující příslušnou plemennou knihu. Výjimkou jsou průkazy totožnosti vydávané Jockey Clubem, které jsou dokladem o identitě a původu koně. Průkaz je vystavován od loňského roku, do současné doby jsou vydány průkazy pro celý ročník hříbat 1999 a 2000 a částečně i 1998 (kromě případů, kdy nebyl na ÚE dodán žádný doklad potřebný k vystavení průkazu, včetně grafického popisu). Průkazy pro koně narozené v roce 1998 nejsou vystavovány automaticky, pouze na požádání majitele, od registrace koně je možná změna. Na požádání jsou vystavovány i průkazy na starší koně, vždy po dodání aktuálního slovního a grafického popisu realizovaného oprávněnou osobou, která provádí označování pro uznané chovatelské sdružení. Samozřejmostí je splnění dalších náležitostí – označení koně, případně ověření původu, pokud je to žádoucí. V současné době je připravován dotisk, opět 5000 kusů, což stačí asi na 2 roky. Budou v něm určité změny, vyplývající především z předpisů Komise pro evropské společenství, týkající se hlavně hlavně složení identifikačního čísla a dalších veterinárních požadavků.
Kromě výše uvedeného jsou všechny potřebné údaje obsažené v databázi poskytovány chovatelům, uznaným chovatelským sdružením, chovatelským podnikům, oprávněným osobám, a příslušným orgánům ke statistickým a kontrolním účelům. Podle nového zákona se budeme podílet spolu s uznanými chovatelskými sdruženími i na zpracování výsledků testování a posuzování, včetně jejich zveřejňování. K tomuto účelu bychom rádi v letošním roce zřídili webovou stránku a zveřejňovali výsledky a další informace na internetu.
V. Nágrová, vedoucí ÚE

Napsat komentář

Napsat komentář: Sosnovský Josef Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Komentáře k článku

 1. dobrý den , mam jednu malou prosbicku, ma pritelkne vlastnila kone jmenem Maik . prodavala ho s hospodarstvi ktere, je na adresu rokytnany 19. liban 50723. chtela by vedet jak se mu dari a kde je . bylo by mozne mi napsat nejake info . dekuju moc mij tel je 722959677 Kuzel

 2. Dobrý den,mám k Vám velkou prosbu.
  Koupil jsem valacha s vypáleným číslem 345,
  vrchní číslo není k přečtení.Majitel zemřel
  a jejich příbuzný nám ho prodal.
  Údajně jsou papíry od něj spálené.
  Prosím proto,zda by nešlo zjistit od něj
  nějaké papíry nebo evidence.
  děkuji předem za kladné vyřízení.
  S pozdravem Sosnovský Josef

 3. Moc prosim schanim pro dceru jejiho prvniho kone jmenem Maik narozen 29.3 2002 vyzeh 43-827 matka Zjawa 45-822 byl jeji srdecni zalezitost po rozvodu s prvnim manzelem musela proda aby zanej zaplatila pohledavky byl na hospodarstvi Horni Rokytnany 19 je chce vedet jak se mu dari a obcas se nanej podiva. Moc prosim pomozte nam ho najit dekuji moc jeji Maminka

 4. Dobry den. Mohli by jste my poradit,jestli nekdo v ceske republice chova Clydesdalske kone? Dekuji Andrea

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down