27.08.2007 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Agrokomplex v Nitře

Podobně jako v uplynulých třiatřiceti ročnících se Agrokomplex v Nitře zařadil i letos k nejvýznamnějším událostem slovenského zemědělského a potravinářského sektoru. Motem letošního ročníku byla Zdravá výživa, kvalita a tradice.

 

 

Agrokomplex Nitra po čtyřiatřicáté
Podobně jako v uplynulých třiatřiceti ročnících se Agrokomplex v Nitře zařadil i letos k nejvýznamnějším událostem slovenského zemědělského a potravinářského sektoru. Motem letošního ročníku byla Zdravá výživa, kvalita a tradice.

Počasí se tradičně vydařilo –jasná obloha bez mráčku a pálící slunce a krásné hostesky v těch nejkratších sukýnkách. Podle údajů pořadatelů byla letošní účast na veletrhu opravdu hojná – do Nitry přijelo téměř 600 firem především ze Slovenska a České republiky, ale i z Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska Srbska, Itálie a Ukrajiny. V pavilónech měli k dispozici 24 000 m2 výstavní plochy a dalších 30 000 m2 venkovní plochy.

Biopotraviny a biopaliva
Podobně jako v ČR i na Slovensku začíná vzrůstat zájem o biopotraviny. Proto byl letos poprvé celý pavilon B vyhrazen bioproduktům a technologiím na jejich zpracování. Bio-Agrokomplex si dal za cíl propagovat ekologické zemědělství, certifikované výrobky a výrobce malé zemědělské techniky pro tento typ hospodaření.
Ve vedlejším pavilónu C se konaly přednášky na téma obnovitelných zdrojů energie, své místo tam našly také firmy zaměřené na pěstování energetických plodin, zpracování biomasy i projekty bioplynových stanic.
Zdrojem nových nápadů a inspirací pro zahrádkáře jsou již tradičně výstavní políčka na volné ploše. Novinkou byla Babiččina zahrádka, která si dala za cíl představit sortiment léčivých rostlin, letniček a okrasných dřevin, ale i nové techniky v pěstování ovocných dřevin. Součástí expozice byla každodenní ukázka řezu ovocných stromů. První den veletrhu proběhla Celoslovenská soutěž vazby a aranžování květin, oceněná aranžmá byla vystavena.

Nízká úroda zvyšuje ceny
Celý veletrh byl letos pod patronací Ministerstva zemědělství Slovenské republiky, které se prezentovalo vlastním stánkem s každodenním programem. Tématem byly například zdravé potraviny, význam mléka a mléčných výrobků pro výživu člověka, tradiční slovenská vína, a podobně.
Při příležitosti otevření výstavy uspořádalo ministerstvo tiskovou konferenci, kde se přítomní dozvěděli, že slovenští zemědělci sklidili letos jen průměrné výnosy obilnin. Celková sklizeň činí 2,2 milionu tun a spolu s kukuřicí se předpokládá překročení třímilionové hranice. Informoval o tom ministr zemědělství Slovenské republiky Miroslav Jureňa, který zároveň upozornil na to, že cena obilí výrazně stoupá. Jestliže se před rokem tuna pšenice prodávala za čtyři tisíce tun, nyní stojí už více než šest tisíc slovenských korun. Podobné zvýšení zaznamenali také u sladovnického ječmene a předpokládá se, že růst cen obilí se projeví i v růstu cen potravin.
Zvýšená poptávka po obilí je podle představitelů ministerstva dána zejména nižší úrodou v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Prázdné jsou také světové sklady obilí.
Letošní úroda obilí by měla stačit na pokrytí potřeb země, ale jak ministr podotkl, obilí udrží na Slovensku jen přiměřená cenová nabídka.
Slovenští pěstitelé kukuřice předpokládají slabší úrodu kukuřice. Na jižním Slovensku ji poškodilo zejména sucho, porosty napadl zavíječ, podle odhadů statistického úřadu by úroda mohla klesnout místy až o 30 až 40 procent.
Ministr zemědělství Jureňa zároveň bojuje s návrhem ministerstva financí pro státní rozpočet na rok 2008. Podle tohoto návrhu by rozpočet resortu měl být 14,5 miliardy slovenských korun, což je o 3,5 miliardy méně než v tomto roce, přitom dochází k navýšení absolutního objemu výdajů státního rozpočtu Slovenska z 346 miliard na 370 miliard slovenských korun.

Porota udělila ocenění Zlatý kosák

V podvečer prvního dne veletrhu byla předána ocenění Zlatý kosák, která odborná porota uděluje ve čtyřech hlavních kategoriích – rostlinná výroba, živočišná výroba, mechanizace a vědeckotechnický rozvoj. Kromě toho se v Nitře vyhlašují šampióni výstavy a čestná uznání ministra.

Rostlinná výroba

Zlatého kosáka 2007 za kategorii rostlinná výroba získaly:
 Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, a. s. Veľká Lomnica za novou velmi ranou odrůdu brambor Eridia;
 Hordeum, s. r. o, Sládkovičovo, Nový Dvor za ječmen setý jarní Slaven;
 Lesy SR, š. p. OZ Semenoles, Liptovksý Hrádok, školkařské středisko Jochy za systém pěstování lesních dřevin;
 Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra, VÚRV Piešťany, Výskumno šľachtiteľská stanica Vígľaš–Pstruša za odrůdu jetele lučního Slatina.

Zemědělská mechanizace

Cenu Zlatý kosák 2007 za mechanizaci si odvezly čtyři společnosti.
 Ematech, s. r. o, Radošina, za teleskopický manipulátor Merlo Multifarmer. Tento stroj byl vyvinut jako traktor a manipulátor v jednom. Díky tomu disponuje teleskopickým ramenem s nosností téměř tři tuny a dosahem šest či devět metrů a zároveň plnohodnotným tříbodovým závěsem, etážovým závěsem, vývodovým hřídelem a vývody hydrauliky. Inovovaná kabina disponuje vnitřní šířkou 995 mm.
 Zetor Trade, a. s., Brno, Česká republika, za řadu traktorů Zetor Proxima Plus. Jak sdělil manažer prodeje Zetoru Bohdan Špička, výkon této řady traktorů se posunul až k 104 koním, stroje jsou vybaveny novou reverzační převodovkou 16/16. Ve standardní výbavě je traktor osazen dvoustupňovým násobičem a reverzací. Nová náprava Carraro typu 20.16, která zajišťuje strojům vyšší nosnost – možnost agregovat těžší stroje. Cena modelu Zetor Proxima Plus 8541 je 902 000 Kč bez DPH. „Zetor již podruhé v historii Agrokomplexu přihlásil a vyhrál Zlatého kosáka za ucelenou řadu traktorů. Prodejní plán pro tento rok je pro Českou republiku dohromady se Slovenskem 740 traktorů, zatím jsme asi na půli cesty, takže můžeme být spokojeni,“ dodává Bohdan Špička.
 Ing. Karol Považan – Agraservis, Košťany nad Turcom, za dojicí robot Lely Astronaut A3. Nová konstrukce robota přinesla i naprosté novinky technologii dojení – individuální pulzaci pro každý struk či stanovení počtu somatických buněk pro každou čtvrť během dojení.
 VPP, s. r. o, Jelenec, za univerzální nosič nářadí Formula Trac. Jde o nové řešení víceúčelového stroje pro horské a podhorské oblasti. Stroj je vybaven zadním i předním tříbodovým závěsem, vývodovým hřídelem s měnitelnými otáčkami (540 a 1000 ot/min). Je možné jej agregovat s různými druhy pracovního nářadí – např. mulčovače, kosy, shrnovače, obraceče, lesní frézy, postřikovače. Vůz je vybaven šestiválcovým turbo motorem o výkonu 88 kW, hydrostatickou převodovkou, náhonem na čtyři kola a možností krabího chodu.

Vědeckotechnický rozvoj

Za vědeckotechnický rozvoj získaly ocenění tyto výrobky a společnosti:
 Neografia, a. s., z Martina za knižní publikaci Klinická veterinárna farmakológia;
 Biomin Slovensko, s. r. o., Šaľa, za inaktivátor Mycofix Plus 3.E;
 Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava za Atlas reprezentatívnych geoekosystémov Slovenska;
 Schaumann Slovensko, spol. s r. o., Bratislava, za konzervant Bonsilage Forte;
 Naše pole, s. r. o., Lužianky, za časopis Naše pole - odborný měsíčník pro pěstitele;
 Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica, za Aktivní solání modul vysokonapěťového impulzního proudu AR60S 3000 Accu Solár;
 Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre za Monografie z oblasti kvality a bezpečnosti potravin a surovin rostlinného a živočišného původu;
 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre za knižní publikaci Historické parky a záhrady - Nitriansky kraj.

Živočišná výroba

V živočišné výrobě bylo uděleno sedm zlatých kosáků:
 Keľo a synovia, s. r. o., Veľké Teriakovce, za kolekci plemenných jehnic plemene berrichon du cher;
 Movis – Agro AK, s. r. o., Skalica, za bezrohou kolekci plemenných zvířat simentál;
 Poľnohospodárske družstvo Smrečany za kolekci jalovic pinzgavského plemene;
 Poľnohospodárske družstvo Senica za kolekci plemenných prasat;
 Poľnohospodárske družstvo Sokolce za kolekci plemenných prasat;
 Slovenský zväz chovateľov Bratislava za expozici národního plemene oravka;
 Poľnohospodárske družstvo Kozárovce za kolekci plemenic slovenského strakatého.

Čestné uznání

Čestné uznání ministra bylo uděleno v rostlinné výrobě, v mechanizaci a ve vědeckotechnickém pokroku firmám nebo institucím:
 Hordeum, s. r. o., Sládkovičovo, Nový Dvor, za kolekci paprik odrůd Hordena a Kama;
 Ing. Jozef Stanko – Termoplast, Sereď, za kapkovou závlahu ST-DRIP;
 Kovo Novák, Ján Novák, Citonice, Česká republika za malou granulační linku MGL 200;
 Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti SPU v Nitre za pásový lepící lapač škodlivého hmyzu;
 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre za odbornou publikaci: Vidiecky turizmus a agroturizmus;
 Alltech SK, s. r. o., Nitra, za organický přípravek Sel-Plex;
 Belar, a. s., Dunajská Streda za náhradu živočišných bílkovin Nutrex;
 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, za informační modul: Půdy pro pěstování rychlerostoucích dřevin.

Pokrok v expozici živočišné výroby

Představením pokroku v chovu hospodářských zvířat, prezentace šlechtitelské a plemenářské práce. To si dala za úkol Druhá národní výstava hospodářských zvířat na Slovensku, která se konala při příležitosti Agrokomplexu.

Na Slovensku se chová v současné době asi 220 000 krav. Holštýnské plemeno představuje 60 procent populace. Kombinovaný užitkový typ, především slovenské strakaté plemeno a slovenské pinzgavské, tvoří zhruba 30 % populace. Masná plemena a skot chovaný v masných systémech v současnosti přestavují asi deset procent.

Vyváží se zástav

Nejstarší chované plemeno je slovenský strakatý skot. Jak při předvádění sdělil Ing. Štefan Ryba, zástupce ředitele Státního plemenářského ústavu Slovenské republiky, v současnosti se na Slovensku chová asi 65 000 krav tohoto plemene, přičemž chovatelé nemají problémy s odbytem zástavových zvířat ani jatečných zvířat na zahraničních trzích. Vyváží se především do Itálie. Plemeno je typickým představitelem kombinovaného typu, kdy si k dobré mléčné užitkovosti zachovává i velmi dobrou masnou užitkovost.
Zušlechťováním a zviditelňováním holštýnského plemene se zabývá Slovenská holštýnská asociace (Slovenská holsteinská asociácia). Nejlepší kráva na Slovensku z Dan-Slovakia Agrar, a. s., nadojila na čtvrté laktaci úctyhodných 17 334 kg. Jiná kráva, která pochází z Agrokontraktu Mikuláš, a. s., a je dcerou po býku Belwood, nadojila na první laktaci 15 098 kg. „Je třeba zdůraznit, že v některých významných slovenských chovech, kde se chová holštýnské plemeno, dosahuje již v našich podmínkách průměrné užitkovosti přes 10 000 kg mléka,“ podotkl Štefan Ryba.
Pořadí holštýnských krav a jalovic na výstavě v Nitře stanovil český mezinárodní rozhodčí Ing. Rostislav Škrabal. Vybíral z celkového počtu 87 jalovic. Jako představitelku nové generace holštýnských zvířat vyhodnotil jalovičku, jejíž majitelem je PD Zavar, okres Trnava. „Jde o takzvaný show typ jalovice, oceňuji zejména kompaktní utváření exteriéru, a proto jsem ji vybral na první místo,“ hodnotil rozhodčí.

Slovenské pinzgavské

Ohroženým plemenem se stává slovenské pinzgavské plemeno. Jeho počty za poslední roky prudce klesly a v čistokrevné formě je nyní na Slovensku pouze 1900 zvířat. Jde o kombinované plemeno. V Evropě chovaných populacích (především v Rakousku) dosahuje užitkovosti 5500 kg mléka. Ve slovenských podmínkách dosáhly v roce 2006 chovy s kontrolou užitkovosti I. stupně 4465 kg s obsahem bílkovin 3,36 %. Svaz chovatelů slovenského pinzgavského skotu vystavil na letošní výstavě celkově 19 představitelů tohoto plemene.
Předváděnou kolekci vyhodnocených zvířat skotu uzavíral šampión výstavy – býk plemene charolais jménem Mr. Skalica (CHV 381). Býk se narodil 15. června 1999, jeho současným majitelem je Insemas, s. r. o., Lučenec. Předvedený býk je představitelem americké bezrohé genetiky plemene charolais. Jeho současná hmotnost je 1250 kg.

Zájem o ovčí produkty

Chov ovcí prošel za posledních deset let na Slovensku výraznými změnami. Hlavními plemeny zůstávají zušlechtěná valaška a cigája. Populace se obohatila také o specializovaná dojná plemena, jako jsou lacaune, východofríská ovce, ale i masná plemena – ile de France, berrichon du Cher. Aktuální slovenská populace ovcí je 350 tisíc kusů. V poslední době vzrůstá na Slovensku zájem o ovčí mléko, maso a další produkty.
Ocenění Zlatý kosák získala kolekce plemenných jehnic berrichone du Cher, jejíž majitelem je Keĺo a synovia, s. r. o.

Prasata na Slovensku

Chov prasat na Slovensku prožil v první půlroce tohoto roku velkou krizi. Nízké tržní ceny, které panovaly, nestačily chovatelům pokrýt ani nejzákladnější výdaje – krmiva, energii a mzdy. Podle předsedy Svazu chovatelů prasat na Slovensku MVDr. Andreje Imricha v žádném případě nemohla být řeč o zisku, ale o hluboké ztrátě. „Největší vliv a tuto situaci měla sílící slovenská koruna, protože jsme se museli přizpůsobit dovozním cenám ze zahraničí (v eurech). Po přepočítání kurzu byla cena vepřového velice nízká. Na druhé straně ani jedna komodita dovážená nekopírovala kurz slovenské koruny – nezlevňovala ba naopak v mnohých případech šla cena nahoru,“ vysvětlil předseda svazu.
Tato situace přiměla chovatele k ještě větším snížení stavů, v řadě případů dokonce skončili s výrobou vepřového. „Věřím, že druhý půlrok tohoto roku bude k chovatelům prasat podstatně příznivější a alespoň ztráty producentům zmírní.“ dodal Andrej Imrich.

Šampióni výstavy Agrokomplex 2007
 Agria Liptovský Ondrej, a. s., za krávu č. SK 000568558505 pinzgauského plemene;
 Roľnické a výrobnoobchodné družstvo Pata za krávu č. SK 000451038202 plemena slovenské strakaté;
 Ing. István Pomichal, PhD. – Pomichal a charolais kft. za krávu č. SK 000078922843 plemene charolais;
 Blanka Sokolová Topoľčianky za plemenného hřebce 3612 Denver plemene slovenský teplokrevník;
 Poľnohospodárske družstvo Pokrok, Ostrov, za plemenného kance 4005 linie Denver CZ;
 Agroosivo Úsvit, s. r. o., za plemenného barana SK 655732 plemene zušlechtěná valaška;
 Agrocontract mliečna farma, a. s., Jasová, za krávu holštýnského plemene č. SK 000800166537;
 Insemas, s. r. o., Lučenec, za plemenného býka CHV 381 AGSK MR Skalica 285 plemene charolais.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down