Agrokrocan – odbytové družstvo na jatečné krůty a krocany

V listopadu minulého roku začalo na našem trhu působit odbytové družstvo Agrokrocan, které bylo založeno za účelem sjednocení producentů jatečných krůt, zlepšení jejich vyjednávací pozice a zvýšení možností odbytu jatečných krůt a krocanů. Po třech měsících práce odbytového družstva jsme se přišli zeptat na první výsledky. Oslovili jsme ing. Zdeňka Beránka, výkonného tajemníka Agrokrocana.

Pane inženýre, proč vlastně Agrokrocan vznikl?
Do založení odbytového družstva podnikali všichni výkrmci jatečných krůt a krocanů samostatně. To znamená, že se svými, v podstatě malými dodávkami byli pro odběratele nerovným partnerem velkým porážkovým provozům. Situace se pro výkrmce v průběhu roku 2000 zkomplikovala tím, že obě rozhodující porážky: Adex Tachov a Krůtu Hodonín ovládl jeden subjekt a to AGF Trading a.s.
A jaká je současná situace v odbytovém družstvu Agrokrocan?
V současné době máme 22 řádných členů, odbytujeme objem zhruba 9 500 tun krůt, což představuje asi 40 % produkce českých výrobců.
Co je cílem vašeho snažení?
Prvořadým cílem je zajištění alespoň průměrné rentability pro výkrmce. Tvrdě požadujeme pohyb cen v závislosti na růstu cen obilí, resp. krmných směsí. Druhým úkolem je zkrácení doby splatnosti, která je zatím neúměrně dlouhá tj. dvouměsíční.
Snažíme se vytvořit předpoklady k přijímání nových členů tak, aby dodávky z našeho družstva přesahovali 55 % celkového objemu obchodovaného v ČR.
Dalším úkolem je samozřejmě podpora spotřeby krůtího masa a jejího zvýšení ze současných 2 na 3 až 4 kg a osobu ročně. Tato idea rozhodně není nesplnitelná vzhledem k nárůstu spotřeby drůbežího masa a poklesu spotřeby hovězího v důsledku strachu z BSE.
Teď ale není takticky vhodná doba na oslovení výrobců, protože ti nyní prožívají konjunkturu.
Jaké jsou podmínky členství, jak je družstvo financováno?
Chovatelé většinou drtivou většinu odbytují přes odbytové družstvo, někteří výrobci malou část výroby prodávají v místě výroby maloobchodně. Družstvo, jako odměnu za zprostředování, strhává 10 haléřů ze zodbytovaného kilogramu jatečných krůt a krocanů. Pokud chovatel, který je členem odbytového družstva najde lepší odbytiště pak platí 1 haléř za prodaný kg.
A jsou už nějaké úspěchy za dobu trvání družstva?
V průběhu čtvrtého čtvrtletí se nám podařilo plošně zvýšit cenu jatečných krůt o 1 Kč. Lepší cenu zavedl odběratel plošně, a nikoli pouze pro členy družstva. Proto chceme, aby Agrokrocan dostával množstevní příplatek, abychom stimulovali chovatele ke vstupu do odbytového družstva a zároveň je zavazovali k pravidelným a bezchybným dodávkám. Tím chceme napomoci AGF Trading k dalšímu zvýšení produkce a tím i k prosazování se na vnějších trzích.
Případné hledání alternativních možností zpeněžení je pro nás až krajní řešení, doufáme že dojde k dohodě o cenách. Rozhodně se chceme vyhnou střetům a konfliktům, protože z nich by měli největší ztráty právě výkrmci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *