14.06.2024 | 01:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Americký poradce opět navštívil české chovy skotu

Dr. Robert Van Saun, renomovaný odborník na výživu přežvýkavců a profesor na Pensylvánské státní univerzitě, pravidelně navštěvuje Českou republiku, aby sdílel své bohaté znalosti a zkušenosti s místními chovateli a odborníky na výživu dojeného skotu. Letos v květnu přijal pozvání společnosti Fides Agro a mimo jiné posuzoval chov skotu farmy Bednárec na jihu Čech.

Během svých návštěv se profesor Saun zaměřuje na poskytování vzdělávacích programů a konzultací zaměřených na optimalizaci výživy a zdraví dojnic, což vede ke zlepšení jejich produkce mléka a celkového zdraví. Dr. Van Saun spolupracoval s několika českými krmivářskými společnostmi, kde se podílel na vývoji a implementaci pokročilých výživových strategií. Jeho časté cesty a odborné semináře jsou vysoce ceněny a mají významný dopad na zvyšování úrovně chovu skotu v ČR i v dalších zemích Evropy.  

Farma Bednárec ZD Rodvínov

Na pozvání společnosti Fides Agro, spol. s r. o., zavítal prof. Van Saun koncem května letošního roku do Zemědělského družstva Rodvínov, konkrétně na farmu živočišné výroby v Bednárci. Farma chová 330 produkčních krav plus telata – jalovičky zde zůstávají do jednoho roku, býčci putující na výkrm opouštějí tuto farmu v půl roce stáří. Plemenná skladba je různorodá, management živočišné výroby jde strategií křížení – na farmě jsou vidět černé holštýnky a české strakaté krávy. Hlavní faremní zootechnička, čerstvá inženýrka, Eva Neugebauerová prozradila, že ve stádě je také určitý podíl krve švédského červeného a montbeliarda. Užitkovost se pohybuje kolem 30 litrů na dojenou krávu, průměr z kontroly užitkovosti je 8600 kg, při 4,1 % tuku a 3,3 % bílkovin. Dlouhodobě je počet somatických buněk v bazénovém mléce kolem 150 000. „Je to podle mého názoru slušný průměr PSB, nejvíce se pereme se subklinickými mastitidami, kultivujeme. Nejčastějšími patogeny jsou Streptococcus uberis, E. coli, Klebsiella, Candida, S. chromogenes a další – jde o spektrum mikroorganismů, což je asi lepší, než kdyby byl pouze jeden. Negativním faktorem je v současnosti nedostatek stelivové slámy, neboť poslední dva roky málo narostlo obilí,“ hodnotí hlavní zootechnička a doplnila pár údajů z reprodukce – průměrný věk při prvním otelení 28 měsíců, mezidobí kolem 380 dnů, průměrný laktační den 175, zabřezávání po všech inseminací u krav je přes 40 %.

Rady, které je třeba brát vážně

Dr. Saun po krátké návštěvě silážních žlabů s objemnými krmivy a položení několika otázek určil slabá místa či „úzká hrdla“ v chovu: Šlo kupříkladu o nedostatečné zvládnutí odstavu telat a následného období, kdy ztrácejí kondici. Druhým slabším místem chovu bylo méně vhodné ustájení březích krav, kde chyběla přinejmenším druhá napáječka.

Pokud jde o produkční stáj, profesor Saun prohlásil, že je to jedna z nejhezčích, které viděl. Stáj má vysoké boční stěny, takže s kapacitou vzduchu problémy nemá. Přestože nejsou instalované žádné ventilátory nebo další ochlazovací prvky, mikroklima je pro krávy dobré. Saun však upozornil, že ventilátory přesto v době letních vysokých teplot budou chybět. Zootechnička Eva Neugebauerová potvrdila, že jsou již objednané a budou se brzy instalovat.

Více přinese Náš chov 7/2024.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down