20.07.2009 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ani nová stáj nezaručí rentabilitu

„Před dvěma lety jsme stáli před rozhodnutím, zda s chovem krav pomalu končit nebo naopak pokračovat. Protože jsme přesvědčeni, že do našich výrobních podmínek přes všechny problémy s nákupní cenou mléka dojnice patří, rozhodli jsme se pro druhou variantu. Ta však předpokládala vybudovat moderní stáj s dojírnou, která zaručí naši konkurenceschopnost na českém, potažmo i evropském trhu,“ řekl zahraničním členům pracovní skupiny česko-ruské mezivládní komise Pavel Novotný, předseda Zemědělského družstva Bernartice na Písecku, kteří se přijeli prohlédnout nový kravín na farmě v Jestřebicích.

Zemědělské družstvo Bernartice hospodaří na výměře 3000 hektarů. V rostlinné výrobě se specializuje na pěstování obilnin a řepky, v živočišné výrobě se zaměřuje na produkci mléka a hovězího, vepřového i drůbežího masa. Původně družstvo zaměstnávalo 350 lidí, dnes jich zde pracuje pouhých 56.

Zásadní krok pro budoucnost
„Zvažovali jsme, kterou cestou jít, jestli rekonstruovat některou z odchoven mladého skotu, nebo postavit kravín na zelené louce,“ pokračoval předseda. „Mezitím jsme v Evropě navštívili řadu větších producentů mléka a došli jsme k závěru, že pokud chceme produkovat mléko, které bude konkurenceschopné i v budoucnosti, musíme stáj postavit na nových moderních technologiích. Adaptace starší stáje by byla pouze mezikrokem, my jsme se však rozhodli pro zásadní krok. Celková investice včetně výstavby zázemí a komunikací se přiblížila čtyřiceti milionům korun. Máme přislíbenou dotaci ve výši necelých deseti milionů korun, a protože jsme splnili všechny požadované podmínky, měla by nám být přiznána. Počítali jsem s tím, že bychom měli stáj splatit nejpozději do osmi až deseti let, vzhledem k současné ceně mléka se však dostáváme do minusové rentability a splatnost investice se určitě prodlouží.“
Na farmě v Jestřebicích začali se stavbou v březnu minulého roku. V místě stála původní odchovna mladého skotu, která již měla svoje léta za sebou, neboť byla v provozu 23 let. Konstrukčně nepatřila tato dřevostavba mezi nejlepší a neodpovídala už ani potřebám welfare zvířat. Nový kravín se měl uvést do provozu již koncem roku 2008, což se však vzhledem k nepříznivému zimnímu počasí nepodařilo dodržet. Provoz byl zahájen až prvního dubna letošního roku, takže výstavba trvala přesně jeden rok. Celou projektovou dokumentaci připravila akciová společnost Farmtec Tábor, která dodala i veškeré stájové technologie včetně dojírny či větrání a se zemědělským družstvem spolupracovala i při přípravě žádosti na získání evropských dotací. Hlavním dodavatelem stavby byla S.O.K stavební s. r. o., Třebíč. subdodávky, zejména výstavbu haly a jímky na kejdu, zajišťovala firma Wolf systém.

Na prvním místě rentabilita
Stavebními prvky nové stáje v Jestřebicích jsou ocelo-dřevěná rámová konstrukce bez táhla, opěrné ocelové sloupy mezi lehacími boxy, lepené dřevěné vazníky, ocelové prvky žárově zinkované a nosná dřevěná konstrukce střechy. Volná průjezdná stáj je velice světlá a vzdušná, na jednu dojnici připadá 40 m3 vzduchu, takže pohoda zvířat je zaručena i při vysoké venkovní teplotě. Lehací boxy jsou vybaveny pryžovými matracemi, ostatní stájová plocha je roštová. Z podroštového prostoru odtéká kejda přeronem (není třeba žádná mechanizace či elektromotory) do menší betonové jímky, po dosažení určité hladiny se pak automaticky přečerpává do velké nádrže. Její kapacita je záměrně předimenzovaná až na osmiměsíční produkci kejdy. Velká i malá nádrž jsou dokonale umístěny v terénu a připraveny pro případné vybudování bioplynové stanice.
Celková kapacita farmy v Jestřebicích je 366 dojnic. V nové stáji jsou čtyři skupiny dojnic po 72 kusech, zbylý počet zvířat připadá na rekonstruovanou porodnu ze starého kravína K 96. Také zde jsou vytvořeny ideální podmínky pro zvířata, v místě, kde se dřív mačkalo osm krav, jsou dnes ve slamnatých boxech volně ustájeny dvě či tři budoucí matky. Vedle nové stáje se nachází ještě jedna, dnes volná starší stáj, kde se dříve nacházeli býci ve výkrmu. „Celá farma je koncipovaná tak, že podle vývoje na trhu s mlékem můžeme v této volné stáji umístit dalších sto padesát dojnic, přitom obě stáje se dají propojit chodbou.“ vysvětluje Pavel Novotný. „Dojírna pro dvakrát dvanáct zvířat je schopna podojit i větší počet krav, pokud bychom posílili každou směnu o jednoho pracovníka, nebyl by to žádný problém. O tomto záměru ale rozhodne trh. U dojnic českého strakatého skotu dosahujeme průměrné užitkovosti kolem šesti tisíc litrů, v nové stáji počítáme s užitkovostí vyšší. Mohli bychom dosáhnout i hranice osmi tisíc litrů, máme však velký podíl luk, takže nepředpokládáme nějakou super užitkovost. Jde nám především o rentabilní produkci.“

Náklady převyšují nákupní cenu
„Když jsme rozhodovali o výstavbě, předpokládali jsme, že v nové stáji dojde k nárůstu užitkovosti,“ vzpomíná bernartický předseda. „Zatím se naše předpoklady plní. Životní podmínky jsou v lehké, vzdušné stáji pro krávy skutečně špičkové a zvířata na tyto změny reagují výrazně vyšší užitkovostí. Dnes se přibližujeme hranici dvacet litrů na jednu ustájenou krávu a den. Z důvodu velkého zastoupení luk v osevním postupu, které chceme efektivně využít, tvoří základ stáda převážně český strakatý skot, jenž travnatou hmotu mnohem lépe využije. A také býci ve výkrmu a telata tohoto plemene mají následně lepší zhodnocení. Kromě vyšší užitkovosti měla k lepší rentabilitě přispět i vysoká produktivita práce. Jsou zde zaměstnáni čtyři pracovníci, dva na každou směnu a na jednoho ošetřovatele bychom měli dosáhnout roční produktivity minimálně 500 až 600 tisíc litrů mléka. Samozřejmě k nižším provozním nákladům přispívá i lepší zdravotní stav, kde snižujeme náklady na léčení i lepší reprodukční ukazatele. Přesto o rentabilitě výroby mléka nemůže být řeč. Při současných cenách energií nejsme schopni ani v této nové stáji s nejmodernějšími technologiemi jít s výrobními náklady na litr mléka pod osm korun.“
„Domnívám se,“ říká závěrem Pavel Novotný, „že nová stavba nám bude sloužit k plné spokojenosti mnoho let. Protože jsem optimista, věřím, že se dočkáme i lepší nákupní ceny mléka, která bude odpovídat nákladům a pokud to budeme umět, o čemž jsem přesvědčen už dnes, tak dosáhneme i zisku.“

Klíčové informace
-Celková kapacita farmy v Jestřebicích je 366 dojnic. V nové stáji jsou čtyři skupiny dojnic po 72 kusech, zbylý počet zvířat připadá na rekonstruovanou porodnu ze starého kravína K 96.
-Projektovou dokumentaci nové stáje připravila akciová společnost Farmtec Tábor, která dodala i veškeré stájové technologie včetně dojírny či větrání. Hlavním dodavatelem stavby byla S.O.K stavební s. r. o., Třebíč. subdodávky, zejména výstavbu haly a jímky na kejdu, zajišťovala firma Wolf systém.
-Při současných cenách energií nelze ani v této nové stáji s nejmodernějšími technologiemi snížit výrobní náklady na litr mléka pod osm korun.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down