10.01.2021 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Anthelmintická rezistence v českých chovech koz

Mezi celosvětově nejvýznamnější parazity pastevně chovaných přežvýkavců bezesporu patří gastrointestinální hlístice. Především kozy jsou k infekcím vyvolaným těmito parazity vysoce vnímavé. Tradiční strategie tlumení hlístic s využitím anthelmintik je v posledních dekádách ztížena stále se rozšiřující rezistencí na tato léčiva. V řadě evropských států je anthelmintická rezistence již delší dobu sledována, ale v České republice dosud nebyla publikována žádná studie zaměřená na tuto problematiku. Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s aktuálním výskytem anthelmintické rezistence na kozích farmách v ČR a s faktory, které se na vzniku tohoto jevu v podmínkách českých chovů podílejí.

Těžké infekce vyvolané GI hlísticemi, které mají výrazný dopad na zdravotní stav, welfare a produkci zvířat je potřeba řešit terapeutickým zásahem. Příliš častá frekvence podávání anthelmintik, chyby v jejich aplikaci a jejich využívání spíše k profylaxi parazitóz měly za následek postupné snižování jejich účinnosti a hlístice si na tato léčiva začaly vytvářet rezistenci. Anthelmintickou rezistenci (AR) lze definovat jako stav, kdy se v populaci parazitů vyskytuje vysoký podíl jedinců odolávajících dávce léčiva, která je proti vnímavé části populace parazita účinná (dávka doporučená výrobcem léčiva). Dlouhodobé používání anthelmintik jako jediné možnosti tlumení infekcí vyvolaných hlísticemi, minimální využívání preventivních opatření proti výskytu hlístic, nerespektování jejich biologie a epizootologie infekcí vedly k rozvoji klinické rezistence na anthelmintika. Rezistence GI hlístic na anthelmintika se tak stala vážným celosvětovým problémem u pastevně chovaných přežvýkavců a byla již zaznamenána v mnoha evropských zemích.

Článek byl odborně recenzován.

Literární zdroje použitých informací jsou k dispozici u autorů článku.

 Tato studie vznikla za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, projekt INTER-COST LTC19018.

doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.1

Ing. Iveta Angela Kyriánová, Ph.D.1

Mgr. Nikol Reslová, Ph.D.2

Mgr. Lucie Škorpíková2

Ing. Zuzana Čadková, Ph.D.1

RNDr. Martin Kašný, Ph.D.2

1katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

2 Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

kontakt: vadlejch@af.czu.cz

Více v Našem chovu 12/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down