22.06.2001 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Australané tvrdí: našli jsme bezpečný způsob zpracování živočišných odpadů

Údajně revoluční technologie je výsledkem práce výživáře Phila Kempa, který pracuje na vlastním postupu zpracování odpadních produktů na kvalitní bílkovinnou moučku.
„Pracujeme na vývoji jednoduchého, snadno uplatnitelného postupu, který bude použitelný v širokém spektru průmyslových aplikací,“říká Kemp, výkonný ředitel australské firmy ADT. „Chceme umožnit malým i velkým podnikům recyklaci biologických odpadů i v ekologicky citlivých oblastech,“ dodává.

Nová technologie je podle výrodců jednou z možností jak omezit riziko šíření BSE. Expertní komise se shodla na tom, že tento proces bude omezovat výskyt BSE a teoretický předpoklad bude nyní ověřován pokusně. Dohlíží na to Dr. David Taylor, jeden z nejvýznamnějších odborníků na BSE. Taylor se domnívá, že původci TSE (transmisní spongiformní encephalopatie – degenerativní onemocnění mozku) budou kombinací tepla a zásaditého prostředí, které vzniká v autoklávu při 121 oC spolehlivě ničeni. Povzbuzeni těmito výsledky si vědci myslí, že i mnohem nižší teplota může být dostatečně efektivní. To vedlo k pokusům s původci myší obdoby BSE. Pokus proběhl při napětí 301 V a inaktivace prionů bylo dosaženo vařením pouhou jednu minutu v zásaditém prostředí.
Dr. Taylor představil aplikaci, která bude testována v Institute of Animal Health, ústavu neuropatogeneze v Edimburgu.
Zatím je tento způsob zpracování uhynulých těl zvířat, jejich částí a ostatních živočišných odpadů používán ve množství kolem 1000 tun.
„Proteinové moučky vyráběné novou technologií mají velký krmivářský potenciál, mají vysokou stravitelnost převyšující 98 %, což je o 12 % lepší než běžné moučky. Proteiny pocházející z technologie ADT skýtají odběratelům potvrzenou sterilitu od bakteriálních a virových patogenů a také teoretickou sterilitu od TSE zahrnujících BSE a scrapii.
Mohou za to priony
„BSE priony jsou bílkovinné infekční částice odpovědné za spongiformní encefalophatie,“ říká profesor John V. Nolan, australský výživář a biochemik ze School of Rural Science and Natural resources v Armidale v Novém Jižním Walesu, který hodnotil technologii firmy ADT. Priony jsou extrémně odolné k teplu a chemikáliím, ale ADT proces zatím splňuje všechny chemické a další podmínky nutné pro kompletní destrukci proteinů.
Technologie využívá konvenčního vybavení zpracoven odpadu, ale způsob zpracování se liší dost výrazně. Pro nové instalace jsou vstupní náklady nižší asi o 50 % proti standardním systémům a přitom je technologie považována za nejmodernější.
Všechny organické odpady, savčí a ptačí těla, odpady z jateckých provozů, ryby, rybí těla, zbytky ze zpracování ryb, odpady z masných provozů, to vše může být v zařízení zhodnoceno k dalšímu využití.
Technologie firmy je kryta řadou patentů. Detaily technologie jsou pochopitelně komerčně citlivé. Zástupci firmy prozradili, že se jedná o hydrolytický proces, který k dosažení sterilizace nepotřebuje vysokou teplotu.
Změny sekundární struktury a tudíž inaktivace dlouhých článků organických sloučenin, zvláště prionů, lze dosáhnout vysokou teplotou. Problém je, že některé struktury jako TSE jsou značně termostabilní a požadují ke změně sekundární struktury extrémní teplotu nebo tlak případně kombinaci těchto vlivů.
ADT technologie založená na hydrolýze ničí již primární strukturu organických sloučenin včetně prionů způsobujících TDE. Této hydrolytické reakce je dosaženo pomocí relativně levného a jednoduchého additiva při nízké teplotě. Výhod má tento postup mnoho: nízký vstup energie, vysoká stavitelnost proteinů a zvýšená bezpečnost produktu. Stravitelnost proteinů je zvýšena nízkou teplotou protože se nepředpokládá vznik nežádoucí Maillardovy reakce. Stravitelnost zvyšuje i hydrolytický efekt „předstravující“ peptidové řetězce na elementární částice (aminokyseliny).

Výhody ADT technologie
 Nízké vstupní a provozní náklady proti konvenčním systémům.
 Nízká provozní teplota a nízké nároky na energii.
 Zanedbatelné a netoxické emise .
 Provoz v přerušovaném i nepřetržitém provozu.
 Nevyžaduje páru a je adaptibilní na širokou paletu bílkovinných a olejnatých surovin.
 Vhodné pro inegrované podniky i samostatné výrobní závody využívající živočišné odpady.

Technologie má souhlas Australian Environmental Protection Agency a místní australské vlády. ADT v současnosti působí pouze v Austálii. Důležité světové zpracovatelské firmy v současnosti hodnotí a testují technologii a výsledný produkt. V případě kladného posudku se jistě brzy nadějeme podobné zpracovny odpadů u nás a když ne u nás, tak jistě někde poblíž, v „šílené“ Evropě.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down