05.06.2007 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Automatické dojicí systémy v Paříži

Výrobci dojicích automatů letos na pařížských veletrzích SIMA a SIA představili řadu novinek a technických vylepšení. Dojicí roboty dnes nabízí kvalitní identifikaci vadného mléka pro jednotlivou čtvrť, stanovení somatických buněk, dobrou dezinfekci a stimulaci před dojením, odběr vzorků pro kontrolu užitkovosti nebo dokonce individuální pulzaci pro každou čtvrť.

Technologie kráčí sedmimílovými botami kupředu a výrobní firmy přicházejí každý rok s něčím novým. U dojicích automatů tomu není jinak. Slabiny staršího modelu odstraňuje model nový, nové zařízení někdy předčí i konkurenci, od které byl starší typ původně okopírován. Přesto se dojicí automaty v mnohém liší. Hlavní odlišnosti jsou v koncepci organizace stáda – volný pohyb, dobrovolná návštěva robota versus řízený pohyb stáda, individuální přístup (jednoboxové roboty) nebo víceboxové roboty, kde jedno robotické rameno obsluhuje více dojicích stání.

Zařízení RMS Titan
Dojicí automaty RMS Titan, které se mimochodem vyrábějí ve slovenském Námestovu, využívají řízeného pohybu stáda za pomoci selekčních branek. Na základě navolené frekvence dojení (podle užitkovosti dojnice a vytíženosti systému) posílá do automatu nebo přímo ke krmivu. selekčních branek a identifikačních zařízení, který ve stádě (???). Strategie výrobce – firmy RMS International je zaměřena na dojicí roboty pro střední a velké farmy, s možností rozšiřování stád. Robot Titan je koncipován jako stavebnicový systém, kterým lze kopírovat růst stáda.
Na pohyblivém robotickém rameni je umístěn optický a ultrazvukový senzor. Optický senzor je kombinace laseru a CCD kamery, kdy nasazování probíhá na základě vyhledání referenčního struku. Finální nasazení obstará ultrazvukový senzor.
Po úspěšném nasazení strukového násadce se provede se ostřik struku v násadci. Kolostrum a vadné mléko rozpoznává systém na základě měření konduktivity, senzoru barvy a senzoru výskytu hrudek. Každý box je vybaven systémovou jednotkou, ramenem se strukovými násadci a čištěním, takže zvládne všechny procedury, kromě automatického nasazení dojicího zařízení, proto lze dojit také poloautomaticky s obsluhou.
Na veletrhu SIMA představila firma RMS novinky pro rok 2007 – systém RMS Detect a RMS Protect. Těmito zařízeními lze vybavit dojicí automaty modelu Titan. RMS Detect identifikuje výskyt krve v mléce z prvních střiků. Je založen na kolorimetrii (snímání barvy). Jeho citlivost je podle propagačních materiálů firmy 0,5 % (6 mmol/ml). Snímač upozorňuje ihned logickou jednotku, která spouští alarmové hlášení.
RMS Protect dovoluje separovat mléko ze čtvrti, ve které se detekuje abnormalita. Jeho součástí je nerezový zásobník s kapacitou dvanáct litrů, který se po každé dojnici se separovaným nádojem automaticky vyprázdní a omyje.

Robot DeLaval VMS
Robot DeLaval VMS (Voluntary milking system) je na rozdíl od Titanu určen pro volný pohyb stáda – dobrovolné návštěvy dojnic, které jsou stimulované jadrným krmivem podávaným při dojení. Jeho obslužnost je až 70 krav, výkonnost udává výrobce 700 000 litrů mléka za rok při podojení jedné krávy 2,5krát denně. Při dobré organizaci je možné v průměru nebo individuálně dosáhnout samozřejmě i vícečetné dojení.
Jak na výstavě SIA referoval manažer prodeje DeLaval ve Francii Jean Noel, otevřený design robotu nabízí dobrý přístup ze všech stran a možnost ručního nasazování dojicího zařízení. „Robot je jako malá laboratoř – kromě toho, že měří vodivost, čas, průtok a množství mléka, do 45 sekund od začátku dojení přístroj dokáže stanovit přibližný obsah somatických buněk a upozornit obsluhu, že mléko z daného nádoje má PSB na vysoké hladině. Farmář si může vybrat, zda nádoj separuje nebo nechá odtéci do mléčného tanku. Nádoj se sleduje podle jednotlivých čtvrtí, všechny detektory jsou čtyřikrát. Tento nový model vyráběný od roku 2006 má zdokonalenou centrální hydrauliku. Proti pneumatickému systému je hydraulika více spolehlivá a nevyžaduje výraznou údržbu,“ dodává manažer prodeje.
Ústřední součástí jednoboxového robotu DeLaval je hydraulické rameno osazené kamerovým systémem a dvojitým laserem pro vyhledávání struků. Během dojení jsou v prostoru pod dojnicí pouze strukové násadce s hadičkami, které hydraulická rameno udržuje v optimální poloze. Strukové násadce jsou potaženy speciálním nekorodujícím materiálem označeným Nedox. Na stimulaci a očistu se používá teplá voda, která omývá struk v jednom speciálním strukovém násadci určeném pouze pro tuto činnost a také pro oddojení prvních střiků. Před nasazením dojicího zařízení jsou struky osušeny. Po dojení mohou být struky ošetřeny sprejovou dezinfekcí.
Režim je flexibilní a dezinfekci lze aplikovat také před dojením. Mezi jednotlivými dojeními se strukové násadce proplachují horkou vodou, rovněž jsou ostřikovány tryskou z venkovních ploch. Při zjištění mastitidního mléka a po dojení kolostra následuje vždy pětiminutový mimořádný výplach. V případě, že kráva strukový násadec skopne, je před dalším nasazení opláchnut. Po každém dojení umývá podlahu boxu vysokotlaký čistič. Hlavní čištění mléčných cest trvá asi 15 minut.
Cena robotu VMS DeLaval je ve Francii 150 000 eur bez daně. Ve větších počtech jsou tyto automaty využívány v Dánsku, Nizozemsku a Švédsku. Celkem je instalováno více než 2000 robotů DeLaval.

Galaxy-Starline a SAC jsou téměř stejné
Roboty nizozemské firmy Insentec a dánské firmy S. A. Christensen (SAC) jsou téměř stejné. Hlavní součástí obou robotů je masivní rameno, které je převzaté z průmyslového robota. Výrobní závod je podle informací manažera prodeje firmy Insentec Arnolda van Leeuwena totožný. Stroje se liší pouze v detailech, například ve strukových návlečkách.
„Polovina nově vznikajících farem v Nizozemsku a Dánsku se dnes rozhoduje pro dojicí robot – není zde pracovní síla, která by dojila. Výkonnost robotu Galaxy-Starline je 2000 litrů na jeden box za den při dojení krav s užitkovostí 30 až 40 kg. Lze jej použít pro obsluhu dvou stání, které mohou být umístěny za sebou nebo vedle sebe. V dvouboxu se pohodlně dojí 120 krav třikrát denně,“ říká možná s trochou nadsázky manažer prodeje firmy Insentec.
Roboty Galaxy a RDS Futureline (SAC) nasazují a snímají strukové násadce jednotlivě. Nasazení se provádí na základě laserového zaměření, které robot dokáže sám podle potřeby čistit. Přístroj měří vodivost v každé dojené čtvrti, po dojení následuje automatická dezinfekce. Dojené mléko lze separovat – režim separace se nastavuje obsluha v počítači. Po podojení léčené krávy proběhne dezinfekce dojicího stroje až k separačnímu ventilu.
Firma S. A. Christensen (SAC) uvádí pro monobox výkon 150 až 180 dojení denně, pro dvoubox 270 až 320 podojení za den. Robot má možnost ručního režimu dojení. Použitý software je na velmi vysoké úrovni. Obsahuje reprodukční kalendář, vodivost, nádoj, průběh dojení, nastavení parametrů dojení, pohybovou aktivitu a další.
Software pracuje na systému Windows XP. Firma SAC nabízí také software finančního managementu, který aktuálně propočítává rentabilitu výroby mléka. Instalace robotů Galaxy a RDS Futureline (SAC) se dělají jak pro volný, tak pro řízený pohyb stáda se sérií selekčních branek.

Model Astronaut A3
V České republice je nejrozšířenější dojicí robot Lely Astronaut - jednobox, který je již od svého prvního modelu koncipován pro volný pohyb stáda. Je tedy založen na rozhodování samotných zvířat a jejich vůli k podojení stimulované nabídkou koncentrovaného krmiva.
Nejnovější model Astronaut A3 nabízí individuální pulzaci pro každou čtvrť, která by se měla příznivě projevit na zdravotním stavu vemene. Další ze sofistikovaných systémů je MQC poskytující informace o kvalitě mléka, a je založen na sledování vodivosti a barvy. Model A3 je osazen systémem MQC-C, který navíc zajišťuje měření počtu somatických buněk během dojení.
Firma dodává také nový model zařízení k odběru vzorků Shuttle-B, jež je uznaný mezinárodní organizací ICAR pro kontrolu užitkovosti. Naplněné lahvičky se vzorky doplněné číslem krávy, nádojem a časem dojení jsou s písemným dokladem z manažerského programu předávány kontrolní organizaci.

Ze zprávy o instalaci v ČR
Podle zpráv dodavatelů zařízení a zástupců firem je v České republice k 1. květnu 2007 instalováno 44 boxů Lely Astronaut (modely Evolution a A3) a 32 boxů dojicích robotů RMS (především Titan a starší Zenith). Robot Galaxy zatím instalovaný není, ale jeho spuštění se podle zástupců firmy Farmtec z Tábora chystá. DeLaval rovněž plánuje brzké uvedení dojicího automatu na český trh.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down