18.02.2001 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bell Elton - od prověření chovatelem k otci býků

Emprise Bell Elton*BL je nejlepším synem Bella na světě, ale zároveň byl po dlouho dobu přehlíženým býkem. Důvodem byl fakt, že byl prověřen chovatelem, byl nositelem letálního recesivního genu BLAD a jeho matka měla pouze velmi dobré hodnocení exteriéru. Elton měl vlastní hodnocení exteriéru EX-95 a kombinoval v sobě konstituci a dlouhověkost své matky s produkcí Bella. Až výsledky druhé vlny dcer vyvrátily všechny pochybnosti ohledně kvalit Eltona a rozhodly o jeho používání jako otce býků.

Přestože byl Elton prověřen chovatelem, zanechal ve svém stínu mnohem populárnější býky, kteří byli testováni inseminačními stanicemi. Elton v sobě kombinuje produkci a dlouhověkost své matky, produkci bílkoviny a stavbu vemene Bella, produkci a tělesnou stavbu Glendella a stavbu končetin Bella i Glendella.
Elton se v TOP 100 TPI poprvé objevil ve věku 10 let v lednu 1993 a s 1181 bodem TPI obsadil 4. místo. Měl vynikající plemenné hodnoty pro produkci a zejména stavbu vemene. O půl roku později již obsadil 2. místo, před ním byl pouze býk Adan, který byl také testován chovatelem, ale velice brzy opustil žebříček a nebyl příliš používán. Leden 1994 znamenal pro Eltona posun na první místo, ze kterého ho v červenci 1994 sesadil specialista na vemena Mandel. V této době kombinoval Elton plemenné hodnoty pro produkci +1238 kg mléka a +42 kg bílkovin s +2,03 odchylky pro typ a +2,05 index vemene. Z oficiální TOP 100 TPI byl červenci 1995 přeřazen do skupiny neaktivních býků. Pro období červenec 1996 až únor 1997 byl na 1. místě mezi býky s opakovatelností 97% pro produkci a typ. Jeho plemenné hodnoty po změně báze se pohybovaly okolo 1420 bodů TPI, +740 kg mléka, +1,45 typ a +1,25 index vemene. Plemenné hodnoty pro produkci bílkovin se ustálily na +30 kg. Index končetin dosahoval mimořádných hodnot přes +2,5 směrodatné odchylky. Pro období srpen 1997 až únor 1998 se Elton pohyboval na druhém místě za tehdejším specialistou na stavbu končetin Lukem. V srpnu 1998 vystřídal Luka zlepšovatel produkce Bellwood, ale Elton si svoji druhou pozici udržel. V listopadu 2000 obsadil Elton s 1307 body TPI 29. místo. Jeho aktuální plemenné hodnoty jsou +429 kg mléka; +18 kg bílkovin; +0,64 index vemene a +1,96 index končetin. Za ním zůstali známější a populárnější býci jako například Aerostar, Emory, Goldfinger nebo Hunter.

Jeho rodina
Elton má své kořeny ve státě Minnesota v USA. V roce 1971 převzali bratři Harold a Dave Jennissenovi farmu svého otce, která byla známa pod jménem "Monarchial". V roce 1980 došlo k jejímu rozdělení a Harold začal hospodařit na nově vybudované farmě, na kterou přenesl název "Monarchial". Dave pokračoval se svojí ženou v chovu krav na původní farmě kterou přejmenoval na "Emprise".
Zakladatelkou rodiny, ze které vzešel Elton, byla Monarchial Needle Edith (otec Paclamar Triune Needle). Byla dcerou vysoce užitkové dojnice, avšak sama nevynikala vysokou užitkovostí. Měla ale dvě vynikající dcery, z nichž jedna byla právě matkou Eltona.
Otec Eltona Bell byl chovatelem prověřený býk z kombinace býka Penstate Ivanhoe Star a Burkgov Heilo Bell VG-87. „Správný býk ve správnou dobu“, i tak se dá okomentovat nástup Bella do šlechtění holštýna. Na přelomu 70. a 80. let dominovali dva býci - Elevation a Chief. Bell s nimi nebyl příbuzný, proto se masivně používal na potomstvo těchto býků. Výsledkem těchto kombinací je i Elton.
V době, kdy se průměrná užitkovost v chovu Emprise pohybovala mezi 7000 až 8000 kg mléka, se poprvé otelila matka Eltona - Monarchial Glendel Effie (otec Glendell Arlinda Chief). Na první laktaci nadojila 10 522 kg mléka s obsahem tuku 3,16 %. To bylo v době, kdy se nesledovala produkce bílkovin. Druhou laktaci dokončila s užitkovostí přes 12 000 kg mléka s obsahem tuku 3,30 %. Bylo to o několik tisíc litrů více, než byl v té době průměr stáda. Měla větší tělesný rámec, skloněnou pánev a kapacitní vemeno se slabším závěsným vazem. K jejím největším přednostem patřila vynikající stavba končetin a především kapacita těla. Vemeno měla hodnoceno maximálně 83 body. Dnes to inseminační stanice akceptují v případě, pokud jsou nedostatky vemene vykompenzovány pevným závěsným vazem nebo korektním rozmístěním předních struků či vysokou produkcí. Ale v polovině 80 let byla tato dojnice zcela nepřijatelná jako matka býků. Dave Jenniseen byl však touto dojnicí tak uchvácen, že když dala býčka po Bellovi, tak se ho rozhodl použít ve svém chovu.

Dávky zdarma
Když byl Eltonovi jeden rok, byl odebírán na inseminační stanici. To ale bylo drahé, proto se Dave Jennissens rozhodl riskovat. Nejprve přemístil Eltona na malou stanici společnosti Minnesota Valley Breeders, kde bylo vyrobeno přibližně 700 dávek. Potom byl býk zapůjčen na farmu sousedící s chovem Emprise, kde se po něm otelilo pět dcer. Svoji pouť zakončil na své domovské farmě, kde čekal na výsledky svého potomstva. I zde byl používán, ale ne tak často jako jiní býci. Během složitého putování Eltona po Minnesotě rozvážel Dave Jannissens jeho inseminační dávky a zdarma je nabízel na různých chovech. Celkem distribuoval Eltonovo semeno na 40 chovů.
Po prvních výsledcích Eltona v lednu 1989 se ozvali zájemci z řad renomovaných plemenářských organizací v USA a Elton se definitivně přestěhoval ke svému novému majiteli, kterým se stala společnost Select Sires. Dnes je Elton po smrti a zásoby inseminačních dávek jsou vyčerpány.

Nejlepší synové

Nejvíce synů Eltona se nachází v USA. Deset jich je v žebříčku TOP 100 TPI, stejný počet jich má pouze Bellwood. Synové Eltona přenášejí na své potomstvo především vynikající stavbu vemene a končetin. K tomu přidávají produkci mléka a bílkovin společně s dlouhověkostí.
Nejlepším synem Eltona je Emerson, který je ovšem nositelem letálního recesivního genu BLAD a proto nemůže být dovážen do ČR. Convincer je nejlepším synem, který je dostupný v ČR a současně je nejlepším synem Eltona pro produkci mléka. Durham a Dante vynikají stavbou vemene a končetin, zatímco Curtis a Farmer jsou nejlepšími syny Eltona pro produkci bílkovin a tuku.
Kromě 10 synů v TOP 100 TPI má Elton v tomto žebříčku i 5 vnuků. Nejlepší z nich je na 4. místě syn Bellwooda Marathon. Je následován dvěma plnými bratry z Tidy-Brook Elton Steph, jejichž otcem je Jabot. Polobratrem těchto býků je holandský Addison (Mountain).

EMERSON*BL
Býci, kteří jsou nositeli BLADu, nejsou u inseminačních stanic příliš oblíbení. Když se ale na farmě Ricecrest narodil býček po Eltonovi z Wa-Del RC Blckstr Marthy EX-93, rozhodli se bratři Daleové s Rickem Wadelem, že tohoto býka sami natestují. Dodali 800 dávek tohoto býka na chovy ve státech Maryland, New York a Pensylvanie. Nyní je Emerson 6. nejlepším býkem v USA a firma Select Sires ho koupila od chovatelů na leasing. V současnosti je Emerson používán jako mezinárodní otec býků.
Martha a její dvě plné sestry patřily k nejlepším dcerám Blackstara v USA. Matka Marthy byla Valhalla Mark Mitzy VG-86. Dále jsou v jejím původu dcery býků Bell a Elevation. V inseminaci působili dva plní bratři Marthy - Wa-Del RC Matt a Wa-Del Mystique.
Od Marthy bylo získáno pouze několik embryí. Od roku 1992 dala pouze 10 synů, z nichž jich bylo 5 prodáno do Japonska a 5 zůstalo v USA. Jde o býky Brandon (otec Elton), Emerson (Elton), Jordan (Jed), Marty (Tesk) a Monte (Mountain).
Emerson je nejlepším synem Eltona na světě. Kombinuje vynikající stavbu vemene a končetin s vysokou produkcí mléka, tuku a bílkovin. Vemena dcer mají pevné upnutí předních čtvrtí, vynikající kapacitu zadních čtvrtí, pevný závěsný vaz a uzavřené rozmístění předních struků. Tělesné rámce jsou vyšší s velkou kapacitou těla a výrazným dojným typem. Jeho dcery jsou hodnoceny ve 46 stádech a nárůst jejich počtu se dá očekávat na přelomu roku 2001 a 2002.

CONVINCER
Jeho první výsledky založené na hodnocení dcer v USA a na Novém Zélandu z něho v polovině roku 1999 okamžitě udělaly nejpoužívanějšího otce býků na světě. Jaký to je kontrast, když jeho otec musel čekat až na výsledky druhé vlny dcer. Společnost ABS Global testovala tohoto býka na chovech v Anglii, Belgii, Holandsku, Německu, Novém Zélandu a USA.
Convincer pochází z hluboké rodiny krav. Jeho matka Wa-Del Cleitus Cindy je jednou z nejlepších dcer Cleituse. Není jeho typickou dcerou, více se na ní projevuje vliv Sir C Valora, který je otcem její matky. Cindy je dlouhověká dojnice s velkým tělesným rámcem, perfektní stavbou pánve, ale má úzký hrudník. Její hodnocení exteriéru je EX-92. Má dvě polosestry (dcery býků Royalty a Ned Boy), které jsou hodnoceny jako excelentní. Další býci v původu Convincera jsou Elevation Mars a Glendell Arlinda Chief.
V inseminaci působí dva polobratři Convincera - Wa-Del Challenger (Holiday) a Wa-Del Contender (Converse). V listopadu 2000 se v TOP 100 TPI umístil na 100. místě Bellwoodův syn z plné sestry Convincera Wa-Del Elton Connie.
Convincer se v TOP 100 TPI poprvé objevil v květnu 1999 na 3. místě. Je nejlepším synem Eltona, který není nositelem BLADu. Tento fakt v kombinaci s vynikajícími plemennými hodnotami pro produkci a typ dělají z Convincera jednoho z nejoblíbenějších býků v USA. Na chovech po celém světě je přednostně používán na dcery Bellwooda. Na své potomstvo přenáší pevné upnutí předních čtvrtí, kapacitu zadního vemene a především velmi pevný závěsný vaz a blízké rozmístění předních struků.

DURHAM
Durham pochází z chovu Regancrest, který patří mezi nejlepší plemenařící farmy na světě. Nachází se ve státě Iowa v USA a bratři Reganové zde hospodaří na farmě o rozloze 2000 akrů. Na své farmě mají 500 krav a chystají se zvýšit stavy až na 600 krav.
Matka Durhama je Snow-A Denises Dellia. Ve věku čtyř let byla vyhlášena šampiónkou na Wisconsin Spring Show a tehdy byla prodána na chov Regancrest. Byla to kráva s velkým tělesným rámcem, výrazným dojným typem a vynikajícím vemenem. Její celkové hodnocení exteriéru bylo EX-95. Dellia je výsledkem použití Chief Marka na dceru Bella. Její matka Snow-A Dorys Denise měla excelentní hodnocení typu, zatímco ostatní krávy v jejím původu měly hodnocení maximálně velmi dobré - 81 bodů.
Dellia má více než 70 dcer v USA, z nichž vynikají především dcery Blackstara. Jedna z nich, Snow-A Dellias Darlene EX-94, je matkou býků Dello (Mascot) a Danon (Tesk). Mezi dcerami Teska vyniká Regancrest Tesk Della, která je matkou býků Die-Hard a Duste (Roebuck).
Durham byl prověřen v tzv. "Super Sampler Program" společnosti Select Sires. Přestože je tento býk narozen v březnu 1994, jsou jeho výsledky založeny na hodnocení téměř 600 dcer v 368 stádech pro produkci, reps. 260 dcer ve 180 stádech pro typ. To jsou parametry býků, kteří mají do svého hodnocení zahrnutu druhou vlnu dcer. Jeho plný bratr Dante byl testován společností Alta Genetics a také jeho výsledky jsou založeny na vysokém počtu dcer.
Durham má několik polobratrů. Mezi nejznámější patří Denver (Blackstar) a Duke (Prelude) v USA a Freddy (Blackstar) v Německu.
Martin Platil, ABS

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down