18.09.2000 | 01:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bifaktory a Integra společně

Již tradičně se sešli drůbežáři na semináři pořádaném společností Biofaktory Praha s. r. o., tentokrát se akce konala v Čelákovicích a program byl velmi zajímavý, neboť se hovořilo o Světovém drůbežářském kongresu v Montrealu, kterého se zástupci společnosti a několik dalších odborníků zúčastnilo.

Paleta otázek, které byly na Kongresu probírány byla veliká. Účastníci měli možnost vybírat z 141 přednesených referátů a 683 posterových sdělení. Z České republiky šlo o 6 posterových příspěvků. Referáty předních světových odborníků se týkaly vývoje drůbežnictví, kladen byl důraz na kvalitu z hlediska bezpečnosti krmiv, týkaly se technologií a techniky chovu, použití GMO organismů, welfare, biotechnologií, vakcinace a především výživy drůbeže. Zajímavé byly uvedené údaje o spotřebě drůbežího masa v rozvojových zemích. Například v Indii stagnuje od roku 1996 spotřeba drůbežího masa na 300 gramech na osobu a rok. S podrobnými příspěvky z Kongresu se setkají čtenáři v odborných časopisech Náš chov a Krrmivářství. Vysokého uznání se dostalo firmě Biofaktory tím, že zástupce společnosti dr. Lenka Papešová byla jmenována do pracovní Evropské výživářské skupiny při Světové drůbežářské asociaci WPSA, která zodpovídá za tvorbu norem potřeby živin pro drůbež, připravuje evropské kongresy nebo shromažďuje výzkumné práce z oboru výživy drůbeže.
Ředitel společnosti Biofaktory Praha seznámil posluchače s .některými novinkami ve firemním programu. Jedním z nich je certifikace ISO 9002 pro výrobu premixů, doplňkových krmiv, veterinárních léčiv, ale I obchodních a servisních služeb. Podle slov ing. Poláška jde o záruku korektnosti a vstřícnosti v obchodním vztahu. Ačkoliv byl ve firmě již dříve uplatňován systém správné výrobní praxe, v případě ISO jde o trvalé uplatnění pracovních a kontrolních postupů a využívání zpětných vazeb, včetně vymezení zodpovědnosti. Certifikát obdrželi v Počernicích od společnosti Inspekta CERT s. r. o. Praha. Již dnes lze říci, že doslova otevírá dveře výrobkům Biofaktorů na další trhy. Ve světě je velmi ceněn a umožnil bezproblémové registrace a certifikace produktů jak v Rusku, na Ukrajině, v Bulharsku, tak v poslední době i v Litvě. V současné době probíhá příprava celého laboratorního útvaru Biofaktorů na akreditaci podle evropských norem EN 45 001. Již teď, jak uvedl ředitel Polášek, získala firma povolení ÚSKVBL provádět ve smyslu novely zákona o krmivech smluvní kontrolu krmných směsí jak standardních tak medikovaných.
Další novinkou je, podle sdělení ing. Poláška, rozšíření skupiny společenství firem patřících pod křídla Biofaktorů. Je jistě známé, že Biofaktory Praha vlastní 69 % akcií společnosti Biofaktory s. r. o. SR, nově však došlo ke kapitálovému propojení s Integrou a. s. Žabčice, kdy firma Biofaktory Praha navýšila základní jmění této akciovky a vlastní 53,82 % akcií. Tím vstoupili i do firem INCUBA a. s. Osek a AVIGEN s. r. o., které jsou dceřinnými společnostmi 100% vlastněnými Integrou, a. s. Integra tak získala strategického silného partnera , došlo k propojení servisní a poradenské služby a zapojila se do exportních aktivit Biofaktorů.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down