08.05.2019 | 03:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Brněnský svátek chovatelů masného skotu se blíží

Pro chovatele masného skotu je národní šampionát v Brně nejdůležitější soutěžní přehlídkou roku 2019. Výstava se každý ročník kvalitativně posouvá a za dobu své existence si vybudovala velkou prestiž nejenom v České republice, ale i za hranicemi naší země.

Český svaz chovatelů masného skotu i naši chovatelé ji proto považují za ideální možnost, jak na jednom místě prezentovat většinu z masných plemen chovaných v České republice a jak ukázat výsledky chovatelské a šlechtitelské práce širokému okruhu návštěvníků z řad odborné, ale i laické veřejnosti. Letošní ročník bude v pořadí již 11. národní výstavou masných plemen skotu. Pro chovatele má samozřejmě větší význam ta odborná veřejnost, neboť komerční zúročení ve formě lepšího prodeje plemenného materiálu je právě tím hlavním smyslem, proč se chovatelé na výstavách prezentují a vzájemně se mezi sebou porovnávají. Pro chovatele, který prodává plemenná zvířata či je to jeho cílem, by aktivní účast na výstavě měla být skoro samozřejmostí. V neposlední řadě výstavu navštíví rovněž mnoho zahraničních odborníků, kteří si i na základě kvality zvířat na výstavě udělají obrázek o celkové úrovni chovu skotu u nás, což se poté může pozitivně projevit na zájmu navázat s našimi chovateli mezinárodní spolupráci. To, že se to daří, jasně potvrzují počty vyvezených jalovic i plemenných býků.

 

Rekordní zájem chovatelů

V době psaní tohoto příspěvku jsou teprve zpracovávány došlé přihlášky a nemůžeme tedy definitivně sdělit počty přihlášených zvířat, ale zatím to vypadá na rekordní zájem ze strany chovatelů. Předběžně můžeme uvést, že přihlášku podalo více než 80 chovatelů, kteří nahlásili téměř 400 kusů masného skotu (včetně telat). Největší podíl budou mít jako tradičně plemena charolais spolu s aberdeen angusem a limousinem. Zastoupena by na výstavě však měla být téměř všechna u nás chovaná plemena, byť ta méně početná zde budou spíše na ukázku, aby dotvořili kolekci u nás chovaných plemen. Nově se diváci například budou moci seznámit z plemenem pinzgauer či uckermärker. Naopak jiná plemena, která se v minulosti výstavy alespoň na ukázku účastnila, bohužel návštěvníci letos neuvidí. To by však nijak nemělo snižovat atraktivitu představené kolekce masného skotu. Limitujícím faktorem pro chovatele samozřejmě zůstává finanční a časová náročnost spojená s účastí a přípravou zvířat na výstavu. Snažíme se však i chovatele méně početných masných plemen, pro která nebude organizována soutěžní přehlídka, motivovat k tomu, aby se výstavy zúčastnili a své plemeno na výstavě zviditelnili.

 

Po celou dobu výstavy

Odborný program v podobě hodnocení zvířat a šampionátů jednotlivých masných plemen bude probíhat všechny čtyři výstavní dny. V neděli, kdy se brány výstaviště otevřou návštěvníkům poprvé, bude předvadiště masného skotu patřit francouzským plemenům charolais, limousin, aubrac a parthenaise. V pondělí budou soutěže pokračovat šampionáty plemen aberdeen angus, masný simentál a hereford. Úterní den zahájí program soutěžní přehlídka plemene belgické modrobílé, následovat by měli salersové a „blondi“ (blonde d’Aquitaine) a pokud se podaří dát dohromady i dostatečný počet zástupců plemene dexter a piemontese, tak se uskuteční i soutěž těchto plemen. Úterní odpoledne je pak vyčleněno prezentaci plemen, která nebudou na výstavě mít vlastní soutěž. Poslední den výstavy, tedy ve středu, plánujeme dopoledne uspořádat divácky atraktivní přehlídku chovatelských skupin a býků a po obědě pak chceme zopakovat úspěšnou soutěž našich mladých chovatelů sdružených v Junior teamu, který pod naším svazem úspěšně funguje již sedmým rokem. Soutěže mladých chovatelů si nejenom v Brně vybudovaly pevné místo a jsou ozdobou všech výstav, kde se masných skotu představuje.

Posuzovatelé ze zahraničí

I pro letošní rok jsme přizvali zahraniční odborníky, aby se ujali nelehkého úkolu „pískat“ soutěžní šampionáty. Jedním z přizvaných sudích, který se zhostí soudcování hned několika šampionátů – charolais, hereford, aubrac a masný simentál, bude americký odborník PJ Budler. Pozvání k rozhodcování angusské soutěže přijali manželé Lee a Dawn Wilsonovi z kanadské farmy Miller Wilson Angus, k hodnocení soutěžní přehlídky plemene limousine je přizván belgický chovatel tohoto plemene David Goffinet a soutěž plemene parthenaise bude hodnotit zřejmě Vincent Loiseau či některých z jeho kolegů z francouzského svazu pro toto plemeno (Organisme de Sélection de la race Parthenaise), kteří do Brna zavítají. I hodnocení soutěže plemene belgické modrobílé se ujme zahraniční odborník - z Belgie přijede Eric Lust, který působí ve společnosti Association Wallonne de l'Elevage v níž je zodpovědný za výběr plemeníků do inseminačního programu dceřiné firmy Belgian Blue Group.

U ostatních méně početných plemen, kde zatím není jasné, zda uspořádají soutěžní přehlídku, budeme rozhodčího řešit až po uzávěrce přihlášek. Jednou z možností je samozřejmě využít služeb zkušeného českého odborníka Karla Šeby.

Kdo byl účasten první národní výstavy masného skotu, která se konala pod širým nebem v roce 1997 v severočeských Svinčicích či následných národních výstav pořádaných v pražských Letňanech, potvrdí, že se výstavnictví masných plemen skotu výrazně posunulo dopředu nejenom po stránce zázemí, ale zejména předvádění zvířat. Profesionalita, s jakou se daří v Brně výstavy zabezpečovat, nás řadí mezi chovatelsky vyspělé země a věřím, že i letošní rok se to plně potvrdí.

 

Kamil Malát

Český svaz chovatelů masného skotu

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down