04.08.2000 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Býk Zelot ze ZD Maleč dosáhl ocenění Excelent

Již popáté v tomto roce se konaly výběry plemenných býků českého straktého a černostrakatého plemene na odchovně býků v Osíku u Litomyšle. Posláním odchoven je přezkoušet za standardních podmínek vlastní užitkovost plemenných býčků narozených ze záměrného připařování a odchovat plemenné býky vhodné pro inseminaci a přirozenou plemenitbu.

Cílem zkoušky vlastní užitkovosti je zjišťování růstové schopnosti ve vztahu ke spotřebě krmiv. Samotná zkouška vlastní užitkovosti začíná 111. den a končí 365. dnem věku býka, výživa býků v období zkoušky je založena na zkrmování objemných krmiv a jadrné směsi, krmná dávka je sestavena pro denní přírůstek 1300 až 1400 g.
Hlavními selekčními ukazateli jsou průměrný denní přírůstek hmotnosti v období zkoušky a výška v kohoutku a kříži ke dni výběru podle standardu, doplňujícími selekčními ukazateli jsou hmotnost býka ke dni výběru pro plemenitbu a průměrný denní přírůstek hmotnosti od narození do výběru. Průměrný denní přírůstek za období vlastní zkoušky vlastní užitkovosti se hodnotí v rámci odchovny ve vztahu k nejméně 30 vrstevníkům, za vrstevníky se uvažují všichni býci odpovídajícího plemene předvedení na posledních dvou výběrech. Selekční hranice pro vyřazení se pro průměrný denní přírůstek v období zkoušky je daná odchylkou půl směrodatné odchylky od průměru. Při samotném výběru hodnotí bodově výběrová komise užitkový typ, kapacitu, stavbu těla, končetiny a záď, na základě průměru dosažených bodů je poté býk zařazen do příslušné třídy (tabulka).
Na výběrech dne 27. 7. 2000 v Osíku bylo předvedeno 27 býků strakatých plemen, z toho 7 býků bylo ale vyřazeno z různých důvodů již před základním výběrem. Počet vrstevníků činil 77, průměrný přírůstek v testu dosáhl 1277 g (odchylka 131 g) a přírůstek od narození 1229 g (odchylka 93 g). Výběrovou komisí (předseda Ing. František Hřeben) byli v průběhu výběrů vyřazeni další tři býci, z toho dva z důvodů nízkých přírůstku a jeden kvůli vadě končetin – měkké spěnce. Celkem 7 býků bylo zařazeno do třídy G a 8 býků do třídy G+. Do třídy VG s celkovým počtem bodů 85,3 byl zařazen býk číslo 000112229589, linie Honig, plemeno C85R, chovatele Agronea, a. s. Polička, který dosáhl přírůstku v testu 1638 g a poměrně vysokého bodového ohodnocení užitkového typu - 89 bodů . Absolutní špičkou výběrů se stal býk číslo 000112565582, linie Zelot, plemeno C86A, chovatele ZD Maleč , který byl s výsledným počtem bodů 90,6 zařazen do třídy E. V testu dosáhl tento býk přírůstku 1428 kg, při posuzování vysoce hodnotila výběrová komise zvláště užitkový typ – 97 bodů a stavbu těla – 94 bodů.
Na základě výsledků výběrů bylo zařazeno do inseminace 12 býků, do přirozené plemenitby 5 býků. Největší slabinou vybíraných býků se na základě bodového hodnocení staly končetiny, které byly hodnoceny v průměru 75,9 body. Končetinám je třeba věnovat zc¨výšenou pozornost, neboť nedostaky v této oblasti způsobují poté nejen problémy v inseminaci při odběru býka, ale špatné končetiny u dojnic jsou velmi často příčinou vyřazení jinak perspektivní dojnice ze stáda..

Třída bodů
E Excelent 90 - 100
VG Velmi dobrá 85 - 89
G+ Dobrá + 80 - 84
G+ Dobrá 75 - 79
F Vyhovující 65 - 74
P Nevyhovující 50 - 64

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down