18.12.2001 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Carlin - M Ivanhoe Bell a jeho vliv na populaci holštýna

Na přelomu 20. a 21. století bylo v chovu holštýna pravděpodobně nejčastěji skloňováno jméno amerického býka Bell. Důvod byl zřejmý – Bell byl identifikován jako nositel letálních recesivních chorob BLAD a CVM. Kdo ale byl Bell a jaký byl jeho význam v chovu holštýna?
Bell se narodil 16. května 1974 jako výsledek kombinace býka Penstate Ivanhoe Star s dcerou býka Burkov Heilo Belle. O pět let později získal první plemenné hodnoty. Největší pozornost poutal jeho původ, protože Bell byl „outcrossový“ býk a tak mohl být používán především na Elevationa a Chiefa, se kterými nebyl příbuzný. Tito dva býci vládli chovu holštýna v sedmdesátých letech.

Matka Bella, B & W Heilo Creamelle, na své maximální laktaci nadojila 13 300 kg mléka a během této laktace byla hodnocena 87 body za exteriér. Za celkem 1510 dnů celoživotní laktace nadojila 46 940 kg mléka, což představuje průměrný denní nádoj 31 kg mléka. Zde je třeba připomenout, že Creamelle dosáhla této užitkovost v průběhu 70. let minulého století. Její matka se narodila v srpnu 1965 a během 9 laktací nadojila 77 730 kg mléka s průměrným denním nádojem necelých 27 kg mléka. Průměrný obsah tuku byl 3,9 %, produkce bílkovin nebyla v této době sledována.
Velice atraktivní byla u Bella schopnost přenosu funkční stavby vemene a končetin, ale dnes vyhledávaná vysoká plemenná hodnota pro produkci bílkovin a především malý rámec a malá kapacita hrudníku byly faktory, které nebylo mnoho chovatelů a šlechtitelů ochotno akceptovat. Proto byl Bell používán velice selektivně, ale jeho obliba mezi chovateli postupem času vzrůstala. Výjimkou bylo Nizozemí a Dánsko, kde byl Bell velice oblíben právě pro svoji kombinaci malých rámců a vysoké produkce.

Bell x Starbuck

Zajímavou a pravděpodobně nejúspěšnější se stala kombinace synů Bella s dcerami Starbucka. Tato kombinace byla vcelku logická, protože synové Bella vnášeli do rodičovských kombinací vysokou produkci mléka a mléčných složek, zatímco dcery Starbucka měly přínos svým typem, který dědily po otci. Výsledkem těchto kombinací se stala řada mezinárodních otců býků – Fatal (Ugella Bell x Starbuck) a Esquimau (Sammy x Starbuck) z Francie, Gigh (Bell Gene x Starbuck) z Itálie nebo JY Jura (Bell Jurist x Starbuck), který byl jedním z nejpoužívanějších býků v Dánsku. O tom, zda bude výše uvedená kombinace zařazena mezi „zlaté“ kombinace v chovu holštýna rozhodne nějaký špičkový syn zmiňovaných býků.

Klíčem k produkci

Carlin-M Ivanhoe Bell, Paclamar Astronaut, Whittier-Farms Ned Boy a Milu Betty Ivanhoe Chief jsou považováni za býky, kteří se stali zdrojem bílkovin pro holštýnskou populaci. V roce 1988 mělo 550 synů Bella průměrnou plemennou hodnotu pro kg bílkovin +10 kg a v roce 1991 mělo jeho 931 synů průměrně +13 kg bílkovin. Bellova síla v produkci bílkovin se projevuje především prostřednictvím maternální strany rodokmenů. Ve druhé polovině 90. let byl nejlepším producentem bílkovin Bellwood, jehož rodiči jsou Melwood a matka po Bellovi. Ve stejné době v Nizozemí působili Celsius a Labelle. Tito býci byli výsledkem příbuzenské plemenitby, kdy byli na dcery Bella použiti jeho synové. V případě Celsia Bellman a u Labella byl jako otec použit Stan. Začátkem roku 1996 obsadili Celsius a Labelle první, respektive druhé místo pro produkci bílkovin v Interbullu na bázi USA.
Všech pět nejlepších producentů bílkovin v USA v srpnu 2001 mělo ve svém původu Bella. Nejpozoruhodnější je skutečnost, že mezi těmito býky jsou celkem tři polobratři po vnučce Bella – Ricecrest Southwind Kaye. Jedinečná kombinace genů pro produkci bílkovin jak ze strany otce (Bellwood), tak ze strany otce matky (Southwind) se projevila především u Bretta, který je s plemennou hodnotou +38 kg bílkovin nejlepším producentem bílkovin na světě. Polobratry Bretta jsou Marshall a Lantz (+35 kg), kteří obsadili 3., respektive 4. místo v produkci bílkovin v USA. Garter (+35 kg) má v maternální části rodokmenu v pozici otce matky matky Bellmana, zatímco Saturn (+ 36 kg) je synem Bellwooda.

Mezi nejpoužívanějšími

Přestože jsou zásoby inseminačních dávek Bella již dávno vyčerpány, řadí se tento býk mezi 50 nejpoužívanějších býků holštýnské historie. Celkem se od Bella prodalo 662 100 inseminačních dávek (ID). Také jeho synové jsou mezi nejprodávanějšími býky – Southwind (1 208 800 prodaných inseminačních dávek, původ USA) je v TOP 10, a dále následují Bell Rex (988 200 ID, USA), Berger (832 500 ID, Německo), NJY Hubert (794 100 ID, Dánsko) a Hilton (624 700 ID, USA) kteří jsou mezi 50 nejprodávanějších býka na světě.
Po více než 26 letech, které uplynuly od narození Bella, bylo v srpnu 2001 mezi 822 aktuálně používanými býky v USA 8,9 % genů Bella. Jeho otec Penstate byl zastoupen 3,9 % genů. Z Bellových synů měl největší podíl genů Elton (3,1 %).

Významní synové

Bell měl řadu synů po celém světě, ale nejpočetnější skupina jeho synů pochází z USA. Evropa je zastoupena především Dánskem a Německem. V Nizozemí se dcery Bella používaly jako matky býků, proto se zde Bell více prosadil v pozici otce matek býků. Pro udržení vysoké produkce bílkovin se v Nizozemí používala příbuzenské plemenitba, kdy byli na dcery Bella používáni jeho synové. Jako příklad lze uvést býky Celsius, Kelvin nebo Labelle.
Do skupiny nejvýznamnějších synů Bella lze zařadit následující býky: Bellman, Bell Gene, Bell Jesse, Bell Jurist, Bell Rex, Belltone, Bell Troy, Berger, Elton, NJY Hubert, Michael, Pontaic, Promise, Sammy, Southwind, Trifecta, Ugella Bell.

Bellman
(Bell x HKC Kirk Jupiter x Elevation)

Bellman byl v první polovině 90. let minulého století jedním z nejlepších producentů bílkovin s 99% spolehlivostí. Jeho plemenné hodnoty pro produkci a typ se zlepšovali s časem. Bellman získal první plemenné hodnoty v roce 1989: málo mléka, vysoký procentický obsah bílkovin a přijatelné kg bílkovin. Jeho prověření pro typ nikdy nebylo lepší než průměrné. Proto není žádným překvapením, že se Bellman nestal příliš používaným býkem. V té době si chovatelé mohli vybrat z řady lepších býků, jako byli například Blackstar, Cleitus, Chief Mark, Laban, Melwood nebo Winken. Obrat nastal s nástupem druhé vlny dcer Bellmana v roce 1991. K překvapení všech se plemenné hodnoty tohoto býka velice dramaticky změnily k lepšímu. S +28 kg bílkovin (báze USA, 1995) se celkem snadno dostal před řadu prominentních otců býků jako například Cleituse (+16 kg), Melwooda (+17 kg) a Blackstara (+13 kg).
Původ Bellmana sahá 50 let zpět do Kanady, odkud byly do USA přivezeny dvě plné sestry. Jedna z nich stála u zrodu rodiny, která vede až k Bellmanovi. Matka Bellmana měla střední rámec, špičkové vemeno, harmonickou stavbu těla, ale nebyla to typická výstavní kráva. S každou další laktací se lepšila a nakonec byla ve věku více než šest let prodána za 51 000 USD na chov Hilltop-Hanover.
synové: Celsius, Decision, Gideon, Ophir

Elton
(Bell x Glendell x )

Elton byl jednou z velkých individualit v holštýnském světě. Jeho vlastní hodnocení typu bylo EX-95 a Elton uměl tento typ přenášet na své potomstvo. Ve svém původu kombinoval vysokou produkci, stavbu vemene a končetin Bella s tělesným rámcem a kapacitou těla Glendella. Úspěch Eltona byl založen na povedené kombinaci těchto dvou býků, protože pro Gledella bylo typickým znakem značně nevyrovnané potomstvo.
Elton byl natestován zajímavým způsobem. Majitel Eltona jej neprodal plemenářské společnosti jako mladého býka, ale nechal od něho udělat 700 inseminačních dávek, které poté zdarma distribuoval ve státě Minnesota, USA. Elton získal první plemenné hodnoty v roce 1989 a teprve poté byl prodán plemenářské společnosti.
Jako otec býků měl Elton velice omezené možnosti. Díky tomu, že byl prověřen chovatelem, byl nositelem BLADu a jeho matka měla pouze velmi dobré hodnocení typu, byl Elton používán jako otec býků v omezené míře pouze v USA. Jeho obliba a především vliv na mezinárodní populaci holštýna vzrostl až s nástupem druhé vlny dcer do prověření Eltona.
Pro chovatele měl přínos především díky schopnosti přenášet vysokou produkci mléka a bílkovin, funkční stavbu vemene a především vynikající stavbu končetin. Nejlepší syn Eltona Wa-Del Convincer byl nejpoužívanějším mezinárodním otcem býků pro rok 1999.
synové: Belltom RC, Convincer, Copper, Durham, Emerson, Gabe, Pippen

Southwind
(Bell x Valiant x Elevation)

Jeden z mála synů Bella, který si své pozice udržel již po zveřejnění prvních výsledků. Přestože byl Southwind masivně používán jako mezinárodní otec býků, nebyl otcem velkého počtu zlepšovatelů jako například Elton. Mezi výjimky patří býci Gibbon, Wells a Zack. Naproti tomu se Southwind významně prosazuje v pozici otci matky. V oficiálním žebříčku TOP 100 TPI ze srpna 2001 je Southwind sedmkrát v pozici otec matky. Všichni jeho vnuci z tohoto žebříčku patří mezi nejlepší býky ať již v produkci, nebo v typu. Polobratři Brett, Kirby, Lantz a Marshall jsou na žebříčku nejlepších producentů mléka, tuku a bílkovin, zatímco Eland je pravděpodobně nejlepší zlepšovatel typu na světě (+3,38) a Pyrex patří mezi 20 elitních zlepšovatelů stavby vemene v USA.
Nejzajímavějším býkem z hlediska původu je Kolombo, který má Bella na obou stranách rodokmenu: jeho otec je Celsius a v pozici otce matky Southwind.
synové: Ganwind, Gemidge, Gibbon, Luke RC, Sioux, T Burma, Tornedo, Wells, Wind, Zack

Ugela Bell
(Bell x Elevation x Admiral)

Ugela Bell je výsledkem jedinečné kombinace Bella a tří špičkových zlepšovatelů typu a dlouhověkosti. Astronaut přispěl dlouhověkostí a tělesnou stavbou, Admiral rámcem, dojným typem a konstitucí a Elevation vyrovnaným typem a stavbou vemene. V maternální části rodokmenu měly matky směrem od prabáby hodnocení typu EX-94 x EX-92 x EX-91. Zakladatelku rodiny, Andfar Astronaut Cinderellu EX-94, koupil majitel chovu Penn Springs Holsteins Bob Kauffman v roce 1976 na National Convention Sale za 20 000 USD. K jejímu připuštění byly použity dávky býka Admiral. Bob Kaufman měl pouze tři a za každou z nich zaplatil neuvěřitelných 500 USD. Výsledkem byla bába Ugela Bella.
Bell nebyl na Penn Springs Holstein příliš používán. Výjimkou byla pouze Penn-Springs Elevation Candi EX-91, protože se v její rodině vyskytovala zvířata s velkým rámcem. Během svého života měla pouze tři dcery a pět synů, z nichž byl pouze Mr. C prodán plemenářské společnosti. Po své přesunu z USA do Francie byl přejmenován na Ugela Bell. V holštýnském světě byl znám svoji schopností přenášet vysokou produkci bílkovin a výbornou stavbu vemene a končetin. Během jeho éry od něho bylo prodáno 544 000 inseminačních dávek.
synové: Fatal, Fox Gela

Martin Platil, ABS

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down