22.02.2018 | 01:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Celoroční pastevní chov krav bez tržní produkce mléka

Systém chovu krav bez tržní produkce mléka (TPM), uplatňovaný ve většině chovů v letním období, kterým je celodenní pobyt zvířat na pastvině, se v zimním období člení na systémy dva. Prvním (v EU i v ČR nejběžnějším) je ustájení a krmení ve stáji, druhým pobyt zvířat venku (na pastvině, v zimovišti) i v zimních měsících. Jak je při hodnocení všech systémů běžné, má i celoroční chov krav bez TPM venku, resp. bez jejich pobytu ve stáji, přednosti i nedostatky. Cílem příspěvku je na základě především zahraničních výsledků a zkušeností na některé klady a zápory zimního venkovního chovu krav bez TPM (zimní pastvy) poukázat. Zahraniční data jsou přepočítána v kurzu 1 € = 25,00 Kč, 1 CAD (kanadský dolar) = 17,00 Kč, GBP (britská libra) = 29,00 Kč a 1 USD (americký dolar) = 21,50 Kč.

Problematice zimní pastvy skotu se v objemné publikaci Lehrbuch der Rinderzucht, vydané téměř před 100 lety v Berlíně, věnuje její autor J. Hansen (1921). V kapitole Pastva a stájový chov mimo jiné uvádí: „V novější době je možno pro starší mladý skot doporučit tak zvanou zimní pastvu. Při tomto způsobu by měla zvířata najít podstatnou část potřeby živin na pastvině i v zimě. Zvířata, která musí mít k dispozici kůlnu s trvalým přístupem, snášejí tento způsob chovu v ne příliš drsných klimatických podmínkách docela dobře. Vytvoří se jim vnější vrstva hrubé a spodní vrstva husté srsti, a proto v tomto teplém kožichu netrpí chladem“.

Mládek a kol. (2006) konstatují, že v podmínkách ČR se v rámci zimní pastvy většinou jedná o pobyt krav bez TPM na pastvině s přikrmováním. Jednou z možností zajištění dostatečné produkce biomasy je zařadit do pastevního areálu porosty posečené v srpnu, které do konce vegetační sezóny dostatečně obrostou.  Za problém autoři považují nebezpečí výskytu plísní, které mohou vyvolávat dietetické poruchy zvířat.

Podrobně se problematice ZVCh věnuje Waßmuth (2007). Rozšíření tohoto způsobu chovu v Německu odhaduje na 15 až 50 %. Motivací k jeho zavedení jsou vedle chovu na „čerstvém vzduchu“ o 10 až 15 % nižší náklady a pokles výskytu průjmů, respiračních nemocí a parazitů.

Podle Bergera a kol. (2010) je celoroční venkovní chov krav bez TPM ekonomicky atraktivní variantou zimního stájového chovu, která ve výrazně větší míře respektuje přirozené potřeby a požadavky skotu. Celoroční chov na pastvině vytváří dobré předpoklady k chovu krav bez TPM při respektování zásad ochrany životního prostředí a zvířat.*

 Seznam použité literatury je k dispozici u autora příspěvku.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu MZERO0714.

 Ing. Jindřich Kvapilík, Dr.Sc.,

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.,

Praha- Uhříněves

Kompletní článek najdete v NCH 3/2018.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down