25.10.2001 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Cena jatečných prasat odrazem kvality

Po květnovém sloučení svazu producentů a svazu chovatelů prasat byla věnována mimořádná pozornost stanovení cenové masky. Okamžitě jsme reagovali na výzvu tehdejšího předsedy Českého svazu zpracovatelů doc. Ladislava Steinhausera, který otázku stanovení nové cenové masky postavil jako problém, o kterém musí zákonitě jednat naše svazy

. Proto byla z naší strany jmenována komise ve složení Vladimír Petrů, Stanislav Broda, Jiří Goby, Jan Čapek, Václav Vrbský, Zdeněk Stávek a Jaroslav Hajda. Analyzovali jsme zpeněžování podle stávající cenové masky, seznámili jsme se s cenovými maskami, které jsou v současnosti používány v Německu, Rakousku, Dánsku, Holandsku a Francii. V průběhu července byl zpracován návrh cenové masky a ten jsme předali 1. srpna 2001 v České Skalici Ing. Miroslavu Šolcovi – vedoucímu skupiny určené svazem zpracovatelů masa. Upozorňovali jsme, že nám půjde především o přesnější rozlišování kvality dodávaných jatečných vepřů a snížení jejich variability. Ze strany zpracovatelů jsme očekávali především upřesnění toho, co žádají jejich odběratelé. Vzhledem ke skutečnosti, že požadavky obchodních řetězců bývají někdy specifické, byli jsme připraveni pro určitou část produkce používat i jiných kritérií, jak je tomu i v některých dalších zemích EU.
Od samého počátku jednání jsme upozorňovali na určitý časový harmonogram a nutnost dosáhnout dohody nejpozději do konce září, popřípadě do poloviny října. V listopadu a prosinci dochází k uzavírání hospodářských smluv na další rok a do jednání vstupují odbytová družstva, která samozřejmě nemohou čekat, až se svazy dohodnou. Svaz chovatelů prasat bohužel nedostal na svůj návrh od svazu zpracovatelů konkrétní odpověď.
Jednání o cenové masce probíhala v období, kdy ve svazu zpracovatelů a nakonec v celém zpracovatelském průmyslu probíhá složitý a nelehký proces. Nám v dané fázi nezbývá nic jiného, než počkat, až se ve svazu zpracovatelů vytvoří nové akceschopné orgány, se kterými bude možné nejen otázku cenové masky , ale i ostatní problémy úspěšně řešit.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down