11.12.2001 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Cenovou masku přijali hlavní zpracovatelé

Návrh cenové masky, který by měl být základním modelem pro větší část českého trhu jatečných prasat v roce 2002, se nerodil lehce, nicméně spatřil již světlo světa. Byl po mnoha urgencích Svazu chovatelů prasat vypracován některými rozhodujícími zpracovateli na poslední chvíli, těsně před uzavíráním hospodářských smluv na příští rok. O vyjádření k návrhu, který otiskujeme, jsme požádali Ing. Karla Uttendorfského z Masokombinátu v Poličce, s. r. o., a Ing. Ladislava Petrů z a. s. Animo Žatec.

Ing. Ladislav Petrů
Animo Žatec, a. s.
Návrh cenové masky některých zpracovatelů byl předán části dodavatelů prasat 19. listopadu s tím, že za takovýchto podmínek budou velcí zpracovatelé v roce 2002 vykupovat prasata. Porovnám-li ho s návrhem Svazu chovatelů prasat, který byl uveřejněný v Zemědělci číslo 43, lze konstatovat, že:
- došlo k navýšení základu pro hodnocení libové svaloviny o 0,5 %,
- spodní hranice hodnocení libové svaloviny se nezastavila na obvyklých 48 %, na rozdíl od hranice horní, která skončila na 60 %,
- prasata pod 74 kg živé hmotnosti jsou krácena na 50 % ceny a nad 148 kg na 70 % ceny,
- došlo ke snížení postihů na hmotnosti v sousedních hmotnostních kategoriích od základního rozpětí oproti roku 2001.
Když spočteme podle nové cenové masky letošní zpeněžovací listy, vyjde nám v podstatě téměř shodná průměrná realizační cena. Musím ale konstatovat, že dnes zveřejněná cenová maska není bohužel výsledkem dohody svazu chovatelů se svazem zpracovatelů, ba ani dohodou uvnitř svazu zpracovatelů, což mne osobně mrzí.
Přesto bych cenovou masku zcela nezatracoval a bral ji jako jakýsi přechod do roku 2003. Jenom pevně doufám, že se podaří zkonsolidovat činnost svazu zpracovatelů natolik, aby se dalo s větším časovým předstihem uvažovat o masce pro rok 2003 v duchu zveřejněné Euromasky v Zemědělci č. 44.
Ještě dvě ponaučení pro nás, výrobce, by měla z dnešní cenové masky vyplynout, protože je pravděpodobné, že bude použita u většiny zpracovatelů v České republice plošně:
1. Lépe zpeněžovat bude chovatel, který dodá vyrovnané kolekce zvířat o průměrné hmotnosti 106 kg. To by nám mohlo pomoci snížit předpokládaný mírný přetlak prasat v roce 2002;
2. Asi bychom měli - po vyrovnání cen se zahraničím - vyvézt těžší prasata ven z republiky, a to co nejdříve!
Dokonce jsem přesvědčen o tom, že jestli tato dvě opatření neuděláme včas, můžeme se opět dostat do již "zaběhlého"systému naší republiky posledních let - totiž ode zdi ke zdi.Ing. Karel Uttendorfský
Masokombinát v Poličce, s.r. o.
Návrh cenové masky je kompromisním řešením jak z hlediska vztahu producenta a zpracovatele, tak i z hlediska názorů významných zpracovatelů. Původní návrh Českého svazu zpracovatelů kladl poněkud vyšší nároky jak na primární kvalitu prasat (o 0,5 % vyšší podíl libové svaloviny v základní třídě), tak i na vyrovnanost partií prasat (vyšší srážky za hmotnost ). Byla to verze, na které se dokázala shodnout naprostá většina zpracovatelské veřejnosti. Bohužel, pro chovatele nebyly některé prvky akceptovatelné. Došlo k jednáním, ke kompromisům. Výsledek už nemá podporu všech zpracovatelů, nicméně ti rozhodující jej pravděpodobně přijmou.
Rád bych v tomto místě zdůraznil, že zpracovatelé z hlediska svých nároků na parametry vstupní suroviny ani nemohou být jednotní. Každý z nich má totiž jiné využití pro jednotlivé části jatečného těla. Ten, kdo v převážné míře prodává vepřové půlky, bude mít jiné požadavky na vstupní surovinu než například firma, která se zaměřila na výrobu masných produktů.
Myslím si, že ani v nyní tak často skloňované Evropské unii zdaleka není k tzv. cenovým maskám jednotný přístup. Liší se totiž nejen stát od státu, ale (většinou) i regionálně, či pro jednotlivé skupiny zpracovatelů.
Doufám, že navrhovaná cenová maska je posunem i směrem k chovatelské veřejnosti. Nejvíce kritizované srážky za hmotnostní kategorie sousedící se základním hmotnostním rozpětím se výrazně snižují. Praxe letošního roku jednoznačně ukazuje, že dobří chovatelé dokážou pružně zareagovat a opatřeními ve svých chovech minimalizovat svoje postihy ve výsledném zpeněžení.
Také věřím, že s opětovnou stabilizací v Českém svazu zpracovatelů masa vznikne nová platforma pro vylepšování vzájemných obchodních vztahů.
Maso Živá hmotnost % srážky z ceny
75,0 - 79,9 92 – 98 -2,5
70,0 - 74,9 86 – 9 -5
60,0 - 69,9 74 – 86 -10
100,0 - 104,9 123 – 129 -2,5
105,0 - 109,9 129 – 135 -5
110,0 - 119,9 135 – 148 -15

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down