10.04.2017 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ceny mléka a vybrané dotace k cenám v Německu

Přes zřejmě definitivní skončení dlouhé „mléčné krize“ je problematice výroby a cen mléka věnována ve většině států unie i nadále značná pozornost. Důvodem je reálné nebezpečí, že se obdobná krizová situace bude spíš dříve než později opakovat.

Největší objem roční výroby mléka v unii (kolem 21 %) připadá na Německo. Proto v tomto příspěvku jsou, vedle cen mléka v ČR a s ČR sousedících státech, uvedeny ceny v několika spolkových zemích za listopad a prosinec 2016 a některé zásady tvorby cen mléka se zřetelem na příplatky a srážky k základní ceně mléka. Ekonomické údaje jsou z evropské měny na českou převedeny v kurzu 1 € = 27,00 Kč. Jeden cent (0,27 Kč) je označován zkratkou „ct“.

 

    Ceny mléka v ČR a v sousedních státech

Přes obdobné přírodní a výrobní podmínky, příznivou dojivost na krávu (v roce 2015 v ČR, Německu a Rakousku 8199, 7625 a 6624 kg, Eurostat 2016) a srovnatelnou jakost mléka je z grafu 1 zřejmé, že ceny mléka jsou v ČR zřetelně nižší než v obou sousedních státech. Za roky 2015 a 2016 byly průměrné ceny mléka v ČR o 1,83 Kč a 20,1 % nižší než v Rakousku a o 1,11 Kč a 14,4 % za kg nižší než v Německu. Ve stejném období byl průměr cen za kg mléka ve srovnání s ČR mírně vyšší v Polsku (0,32 Kč a 4,6 %) a mírně nižší na Slovensku (o 0,28 Kč a 4,0 %, tab. 1). Znamená to např., že vyrovnání „české“ průměrné ceny (6,93 Kč) na úroveň cen mléka v Rakousku (8,76 Kč), Německu (7,68 Kč) a Polsku (7,25 Kč) by vyžadovalo roční ekonomickou podporu (dotaci) na dojnici ve výši kolem 15 000 Kč, 6150 Kč a 2625 Kč, resp. o uvedené částky vyšší dotace než jsou výrobcům mléka v těchto státech vypláceny.

    Ceny konvenčního mléka a „biomléka“ v Bavorsku

V souladu se společnou zemědělskou politikou EU a požadavky části spotřebitelů je morálně i finančně podporován ekologický způsob hospodaření, tedy i výroba mléka. V letech 2014 a 2015 se na objemu dodávek mléka v Německu podílelo „biomléko“ přibližně 2,4 %. Mezi srpnem 2015 a 2016 se prodej této komodity ke zpracování zvýšil o 8,8 %. Z tab. 3 je patrné, že v Bavorsku v letech 2014 až 2016 ceny biomléka přes mléčnou krizi víceméně stagnovaly, zatímco ceny mléka konvenčního zřetelně klesaly (z 10,24 na 7,49 Kč, to je o 26 %). Největší rozdíl mezi cenami „bio“ a konvenčního mléka byl v době vrcholící mléčné krize v roce 2016 (5,59 Kč a 75 %, graf 2), za pětileté období dosáhl průměrný rozdíl 3,55 Kč a 40,0 %.

Pro oba druhy mléka téměř shodný stručný komentář uvádí, že se jedná o ceny včetně všech příplatků (příplatky za mléko třídy jakosti „S“, za objem dodávek, množstevní, za podíl sena v krmných dávkách, za vyloučení siláže z krmné dávky, za mléko bez GMO aj.), včetně všech srážek (za mléko třídy 2, rezidua inhibičních látek, vysoký PSB, stop-náklady, poplatky aj.) a bez DPH, ročních doplatků, zpětných náhrad a korekcí cen mléka. V ceně biomléka je započítán příplatek za ekologii. I když ne všechny příplatky jsou součástí nákupní ceny mléka, lze z nich usuzovat na snahu mlékáren o stimulaci produkce jakostního mléka.

    Německé dotace z rozpočtu EU

Pro roky 2016 a 2017 zveřejněný „pomocný balíček pro německé výrobce mléka“ z rozpočtu EU je uveden v tab. 2. Vedle výše jednotlivých dotačních programů (0,02 až 0,07 Kč, celkem 0,25 Kč na kg mléka) je zajímavé jejich zaměření (vedle programu unie na snížení dodávek mléka se jedná o podporu likvidity, úrazového pojištění a oblast daní).

Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.,

Ing. Lenka Krpálková, Ph.D.,

Ing. Jan Syrůček

VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves

Kompletní článek najdete v NCh 4/2017

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down