20.01.2008 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ceny nejlepším holštýnským stájím

V prosinci loňského roku se konalo v Seči tradiční setkání chovatelů holštýnského skotu. spojené s předáváním cen nejlepším chovatelům. Ing. Ladislav Vondrášek podal informace o stavu a výkonnosti dojené a především holštýnské populace v České republice.

Pokles stavů krav dojených plemen zařazených do kontroly užitkovosti (KU) stále pokračuje. Oproti konci loňského kontrolního roku se jejich počet snížil o 9056 a poprvé tak počet krav v ČR klesl mírně pod 400 000. Ve srovnání s rokem 1990 se dnes chová pouze 32,7 % dojených krav. Lze předpokládat, že vysoké zapojení do KU se nezmění.
Pokles počtu krav se dotkl všech plemen a plemenných skupin. Co se týká černostrakatého holštýnského skotu a kříženek z převodného křížení, jejich stav se snížil o 1314. Rovněž u kříženek s podílem red holštýna vyšším než 50 procent se počty snížily o 1927. Holštýnská populace se stává v České republice mírně převažující – 202 764 holštýnských krav reprezentuje 50,82 % z celkového stavu dojených krav všech plemen. Postupně se zvyšuje jak počet, tak i podíl čistokrevných holštýnských krav (tabulka 1).

Tab. 1 – Plemenná skladba populace krav v kontrole užitkovosti v roce 2007
Plemeno Počet krav Podíl (%) Rozdíl 2007/2006
Český strakatý skot 172 369 43,20 -6 997
Černostrakatý skot (holštýnský) včetně kříženek z převodného křížení 202 764 50,82 -1 314
Křízenky s podílem černostrakatéo skotu 12 až 49 % 12 119 3,04 -1 035
Ayrshire 360 0,09 -29
Jersey 237 0,06 0
Montbeliard 1 574 0,39 -69
Ostatní plemena a kříženky 9 594 2,40 388
Celkem krav v KU 399 017 100,00 -9 056

Zdroj: www.holstein.cz, kontrola užitkovosti

Z výsledků kontroly užitkovosti
V kontrolním roce 2007 bylo uzavřeno 323 020 normovaných laktací, což je o 11 908 méně než v roce předchozím. Pokles stavů se podle předběžných odhadů nezastaví ani v roce 2008, snižování počtu uzávěrek při současném nárůstu užitkovosti je ve všech krajích. Zajímavé je srovnání vývoje produkce se situací před několika lety: V kontrolním roce 1998 nadojilo více než 7000 kg mléka méně než 20 % holštýnských krav, v právě ukončeném kontrolním roce to bylo již 76,3 % krav. Více než 10 000 kg dojí dnes 20,5 % holštýnských krav zapsaných v plemenné knize.
Po zkrácení mezidobí v roce 2006 pokračovala tendence mírného zlepšení tohoto ukazatele reprodukce i v roce 2007 – u holštýnského skotu to bylo o dva dny.
Tab. 2 – Výsledky kontroly užitkovosti v roce 2007 podle plemen
Plemeno Laktací Mléko
(kg) Tuk Bílkoviny Mezidobí (dny)
(%) (kg) (%) (kg)
Holštýnské (H1) 106 654 8 527 3,77 321 3,24 276 423
Holštýnské včetně kříženek z převodného křížení 160 349 8 373 3,79 318 3,25 273 419
České strakaté 144 570 6 352 4,05 257 3,43 218 400
Ayrshire 296 6 951 4,17 290 3,34 232 417
Jersey 200 5 803 5,94 345 3,77 219 415
Monbeliard 1 354 7 719 3,81 294 3,38 261 404
Celkem 323 020 7 365 3,90 287 3,33 245 409
Zdroj: KU

Česká top podle produkce bílkovin
Nejlepší stáje byly oceněny plaketou Svazu chovatelů holštýnského skotu. Na prvním místě se s produkcí 11 925 kg mléka, 399 kg bílkovin umístila farma Skalička akciové společnosti Genoservis. Na druhém místě skončila farma Radostín akciové společnosti Zeras Radostín nad Oslavou – průměrná dojivost 12 575 kg, 395 kg bílkovin, třetí se letos umístilo VOD Zdislavice s farmou Zdislavice – 12 184 kg mléka, 385 kg bílkovin. Celkem bylo uděleno 205 plaket svazu.
Svazová soutěž spočívá v hodnocení produkce celých podniků ve shodných velikostních skupinách. V té nejnižší (do 70 uzávěrek), dosáhl nejvyšší produkce bílkovin (384 kg chov Josefa Círala (CRF, spol. s. r. o.), ve druhé skupině farma Skalička (Genoservis, a. s.) s produkcí 399 kg bílkovin, v třetí velikostní skupině farma Písečná, chovatel Zespo CZ (362 kg). Králem českých holštýnských chovatelů (401 a více uzávěrek) se stal stejně jako loni i pro rok 2007 Zeras Radostín nad Oslavou, který ve dvou stájích při 986 uzávěrkách dosáhl v průměru 11 785 kg mléka a 375 kg bílkovin.

Nejproduktivnější kráva z Radostína
Nejvyšší produkci bílkovin v laktacích uzavřených v kontrolním roce 2007 dosáhla plemenná kráva č. 063669-614 z farmy Radostín. Na šesté laktaci nadojila 18 454 kg mléka a vyprodukovala 772 kg tuku a 646 kg bílkovin.
Mezi prvotelkami se nejlépe umístila dcera býka NEA-110 Soso – č. 190186-961 po matce z NXA-033 Trent – nadojila 16 098 kg, 651 kg tuku, 547 kg bílkovin. Chovatel – farma Skalička a. s. Genoservis.
V souboru 504 krav s nejvyšší produkcí mají největší zastoupení Zeras Radostín n. Osl. (120), AGRAS Bohdalov (40) a NETIS, a. s. (33), z otců pak NGA-329 Econo (20) NX-572 Zebo (19) NXA-018 Lynch (14), a NX-970 Manat (13).
(Další informace ze setkání chovatelů holštýnského skotu v Seči u Chrudimi neleznete v lednovém čísle Našeho chovu, přednášky a žebříčky jsou k dispozici na www.holstein.cz.)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down