27.10.2008 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ceny vepřového se určují dohodou

Při návštěvě chovů prasat ve Španělsku jsme měli možnost zjistit, jak se zde tvoří farmářská cena. Každý týden se na jednom místě scházejí zástupci zpracovatelů a producentů, kteří se na základě aktuální situace s přihlédnutím k objektivním argumentům a celkové produkci vepřového dohodnou na referenční ceně, za kterou se budou prodávat jatečná prasata, prasnice nebo selata.

Mercolleida – tak se nazývá instituce v katalánském městě Lleida, kde se určuje, kolik bude stát kilogram vepřového. Ano, skutečně se tam dohadují o cenách, a to každý týden. Nikdo se tomu nediví a žádný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nezasahuje. Proč taky.
Francesc Ollé Marrugat, výkonný ředitel Mercolleidy, definoval svůj úřad jako veřejné místo (budovu), kde se scházejí zástupci obchodních stran za účelem prodeje a zpeněžování zemědělských produktů, především vepřového. Funguje tam jakási komoditní burza. Byla založena na popud ministerstva zemědělství roku 1971. Členové burzy jsou agrární komora, obchodní komora, finanční instituce a asi kolem stovky soukromých a družstevních subjektů působících v zemědělství.
V roce 1992, kdy se Španělsko plně začlenilo do struktur Evropské unie, a bylo zakázáno, aby se stát podílel na obchodních aktivitách, koupilo město Lleida podíly státu, a stalo se hlavním akcionářem (dnes vlastní 70 % akcií). Společnost prošla v minulých letech vývojem v zaměření – od trhu s vepřovým a hovězím až po obiloviny a ovoce. Dnes je uznaným zastupujícím (reprezentativním) trhem španělských producentů ve vtahu k EU pro řadu zemědělských komodit.

Bez státního příspěvku
V budově Mercolleidy mají centrálu všechny významné sdružení a zemědělské svazy. Mohou tak komunikovat mezi sebou a sdělovat si aktuální informace o současných cenách, vývoji trhu a tendencích s využitím tuzemských i mezinárodních zdrojů. Hlavním cílem je zajistit informace a služby a producentům co nejlepší realizaci jejich výroby. Pro informování členů slouží tištěný bulletin vycházející každý týden, ale například i služba SMS nebo e-mailové či telefonické zpravodajství. Cílem je, aby se důležitá informace dostala k patřičnému klientovi co nejdříve. Klienti za tyto služby platí a Mercolleida je je finančně plně soběstačná bez jakýchkoli státních dotací.

Referenční cena
Z živočišné výroby Mercolleida poskytuje informace a stanovení referenční ceny pro trhy s hovězím masem, se skopovým masem, jatečnými prasaty, prasnicemi a selaty. Samozřejmě se nakupující a prodávajcí mohou domluvit na jiné ceně, ale tato referenční cena se na trhu respektuje a je dodržována v daný týden. „U hovězího masa jde o celošpanělskou referenční cenu, pro producenty skopového je to referenční cena v Katalánsku, ale pro vepřové jde dokonce o referenční cenu evropskou,“ zdůraznil Francesc Marrugat.
Produkce vepřového má ve Španělsku dvanáctiprocentní podíl na celkové zemědělské produkci. Španělsko se v počtu prasnic řadí na první místo v Evropě.
„Cenové trendy u prasat v Evropě udávají Německo, Španělsko, Francie a trochu menší úlohu hraje Nizozemsko. V Polsku je sice velký trh, ale neorganizovaný, Dánsko má specifický uzavřený systém, který nereaguje na vnější cenové hladiny,“ vysvětluje ředitel burzy.

K dohodě se prostě dospěje
Zatímco před vstupem do Evropské unie Španělsko nevyrábělo dostatek vepřového masa a muselo dovážet, na přelomu tisíciletí se potýká se soustavnou nadprodukcí (13 až 25 %). Situace vyvolala tlak na trhu, kdy obchodníci chtěli exportovat nadprodukci za nižší ceny, zatímco producenti se snažili ceny udržet. Proto se začal trh organizovat způsobem určování referenčních cen. Zástupci regionů s nějvětší produkcí (Katalánsko, Aragón, Castilla León, Murcia tvoří téměř 70 %) se scházejí na půdě Mercolleidy – osm zástupců zpracovatelů proti osmi zástupcům producentů zasedne u kulatého stolu. Po diskusi se dohodnou na referenční ceně na příští týden. Seance končí vždy dohodou. Pokud ke společné dohodě nedojde, což je obvyklé, nastupuje druhá fáze – jeden nebo dva zástupci obou stran spolu zasednou a dohadují cenu.
Když se ani užší skupině nepodaří dohodnout, navrhnou termín další schůzky, které předchází vzájemná dohoda v rámci producentů a zpracovatelů, kam až lze ustoupit (např. formou videokonference). Každá skupina zvolí pouze jednoho zástupce. Dva soupeři se pak sejdou a většinou se již dohodnou. Pokud se nedomluví ani v tomto případě, nastupuje jednání výboru (dva zástupci producentů, dva zástupci zpracovatelů a dva zástupci instituce Mercolleida). V naprosto krajním případě (neochota se dohodnout) stanoví cenu pro další týden zástupci Mercolleidy.

Vývoj ceny vepřového masa
Křivka vývoje ceny ve Španěsku (i v Evropě) je každý rok zhruba stejná. Nejstabilnější ceny jsou v lednu a únoru, začnou se zvedat koncem února a v březnu, mírně klesají po velikonočních svátcích (duben), v květnu až červenci cena stoupá na roční maximum a pak až do října klesá na roční minimum. Od listopadu až prosince začínájí farmářské ceny opět růst (graf).
Marrugat demostroval na grafech, že ceny Mercolleidy korespondují cenám v celé Evropské unii – francouzskému, německému i nizozemskému trhu. „Samozřejmě, že místní ceny jsou mírně odlišné, ale trendy jsou celoevropsky naprosto stejné. Proto vznikl modelový program, který předpovídá cenu na příští týden. Je dost přesný, maximální odchylka byla pouze v jednom případě osm procent, takže naše odhady krátkodobého vývoje jsou dost přesné,“ sděluje českým chovatelům prasat ředitel Marrugat.

Napětí na trhu
Hlavním důvodem nedostatečného zhodnocení práce producentů prasat (dlohodobě nízkých cen) v současné době je nadprodukce. Rusko a Japonsko (objemem produkce šestý a sedmý největší producenti vepřového) mají sice vyšší spotřebu než produkci, ale přední světoví výrobci vepřového, jako jsou Čína, Evropská unie, USA, Brazílie, Kanada vyrábějí více, než spotřebovávají, takže exportují. „To vede k napětí na trhu – což je největší problém trhu s vepřovým masem – státy se snaží zbavit této nadvýroby. Přestože tato nadvýroba není vysoká, maso navíc se stále pohybuje v mezinárodních obchodech a degraduje cenu,“ ozřejmil situaci na světových trzích ředitel Marrugat (tabulka).

Lepší vyhlídky
Přestože ředitel Marrugat nechtěl odhadovat další vývoj cen, na tento dotaz řekl: „I kdybych to věděl, neprozradil bych,“ z jeho následujích slov se dalo vytušit, že by ceny měly být pro producenty v roce 2009 příznivější. Pro růst cen je výrazně nižší stav prasnic proti roku 2007. „Stalo se obecným pravidlem, že 12 až 15 měsíců od poklesu stavů prasnic je na trhu nedostatek vepřového. A pokles jsme zaznamenali v dubnu 2008. V září a říjnu ceny obecně klesají a letos k výraznějšímu poklesu zatím nedochází,“ dovává Francesc Ollé Marrugat

Klíčové info:
• Burza Mercolleida určuje a zveřejňuje referenční ceny vepřového, hovězího a skopového masa.
• Farmářská cena vepřového v Evropě pravděpodobně mírně poroste.
• Více informací můžete získat na www.mercolleida.com.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down