21.12.2004 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

České firmy na veletrhu Eurotier

Na letošním veletrhu Eurotier bylo mezi tisícovkou přihlášených firem a společností z jednotlivých zemí i několik českých zástupců. Někteří přijíždějí do Hannoveru vystavovat pravidelně, jiní tam zavítali poprvé. Na nápor převážně německy hovořících návštěvníků však byli připraveni všichni.

AGE dodává na klíč
Celkem 70 m2 v hale se zařízením pro chovatele prasat – tak lze popsat stánek české firmy AGE na hannoverském veletrhu. „Od roku 1994 střídáme Utrecht a Hannover,“ potvrzuje Ing. Ladislav Martinek, že nejsou na výstavišti žádní nováčci.
Letos do Německa přišli s exportním sortimentem, který představuje ustájovací techniku pro prasata, monitorovací systém a ventilační systémy. „Největší zájem je o automatický box,“ říká Ing. Martinek. Také jej pět let vyvíjeli. V čem je zajímavý obchodně úspěšný individuální box pro prasnice? Funguje tak, že zadní dvířka ovládá prasnice sama a zvolí si, kde bude – zda v individuálním boxu, nebo se vrátí ke skupině. Jde tak o možnost kombinace dvou způsobů ustájení. Chráněný patent spočívá na principu samosvorných pák. Právě na toto zařízení získali Češi z Rakouska velkou zakázku. Chovatel si nejprve otestoval několik boxů různých výrobců a na základě výsledku, kterým bylo vsadit na dobře fungující systém, kupuje od AGE 500 kusů. Zvyšující se zájem zaznamenali i na ruském trhu. Nyní ukončili rovněž instalaci pro 1100 kusů prasnic v Rumunsku.
Pokud jde o zákazníky z oblasti chovatelů drůbeže, ale i prasat, je zájem dokonce o komplexní farmy (Polsko, Česko). Pro prasnice jde o stavby pro 250 kusů, které jsou jednodušší a určené pro obsluhu jednou rodinou. Jde o zajímavou podnikatelskou aktivitu. V případě zájmu lze provoz rozšířit na dvojnásobnou kapacitu. Cena technologie hal, včetně montáže bez zemních prací a betonů, se pohybuje od 15 do 20 milionů podle zvoleného technologického řešení. „Vše postavíme na klíč,“ potvrzuje na závěr Ing. Martinek.

Kovobel vyrábí pro drůbež
Domažlické výrobní družstvo Kovobel je známo jako producent technologických systémů pro chov drůbeže. Spektrum výrobků družstva je široké, od napájecích systémů nebo zásobníků krmiva až po dopravníky trusu nebo klasické či alternativní klece pro nosnice.
Na letošní výstavě Eurotier prezentovala společnost mimo jiné víceetážové technologické zařízení pro chov nosnic v klecích s označením Kovobel SKN – O 30-60, které splňuje všechny požadavky Směrnice Rady 1999/74 ES. Baterie jsou vyrobeny z odporově svařovaného pletiva a pozinkovaného plechu, doprava krmiva probíhá pomocí krmného řetězu nebo krmného vozíku a napájení je zajištěno kapátkovými napáječkami. Odkliz trusu zajišťují podélné a příčné pásové dopravníky. Počet etáží a délka technologie se dá přizpůsobit požadavkům zákazníka
Prezident společnosti Emil Beber upozornil dále na voliéru pro alternativní chovy nosnic a odchov kuřic. „Tento systém zaručuje v jednom objektu dvojnásobnou obsadu než při použití klasické podestýlky“, podotkl Beber. Další výhodou je využívíní stejného systému pro odchov kuřic i pro chov nosnic, což zajišťuje bezproblémový přechod zvířat mezi oběma kategoriemi. Krmení probíhá pomocí krmného řetězu nebo kruhovými krmítky, napájení kapátkovými nebo kalíškovými napáječkami. Odkliz trusu je zajištěn podélnými a příčnými pásovými dopravníky. Nosnice potom kladou vejce do automatických snáškových hnízd, odkud jsou vynášena pásovým dopravníkem. Tento alternativní systém považuje prezident společnosti Kovobel za perspektivní, zvláště pokud se týká výroby skořápkových vajec pro přímou spotřebu.

Dominant pro extenzivní chovy
Ve stánku společnosti Dominant CZ se návštěvníci mohli seznámit s originálním českým šlechtitelským programem nosného typu slepic, určeným pro extenzivní a samozásobitelské venkovské chovy. Jeho charakteristickou vlastností je podle ředitele firmy RNDr. Milana Tylera široká nabídka osmi hnědovaječných a nově i tří bělovaječných atraktivně zbarvených hybridizačních programů využívajících autosexingu při líhnutí jednodenních kuřat pro rozlišení jejich pohlaví. Vyznačují se vysokým stupněm přizpůsobivosti do různých podmínek úrovně výživy a chovů.

Mikulka pomůže s paznehty
Podtitulek firmy Mikulka uvádí: „Komplexní řešení problémů s paznehty“. To přesně vystihuje působnost celé společnosti. Firma vyrábí fixační klece pro skot, koně, prasata nebo ovce, brusné kotouče, plastové botičky pro ochranu napadených paznehtů, dezinfekční rohože, adhezivní sety pro ošetření paznehtů, přepravní boxy pro hospodářská zvířata a další. Dále poskytuje společnost podle slov ředitele Petra Mikulky kompletní servis. Ten se skládá nejenom z obchodu pro farmáře, paznehtářských kurzů a školení nebo konzultace, ale i z nepřetržitého vlastního paznehtářského servisu.
„Na výstavě Eurotier jsme v letošním roce poprvé a jsme spokojeni“, říká Petr Mikulka. Od výstavy společnost očekávala možnost porovnání cen i kvality svých výrobků s konkurencí a zároveň proniknutí na evropský trh.

Veit Elektronics přepraví drůbež
Doménou brněnské společnosti Veit Electronics jsou přepravní systémy pro drůbež. Jedním z nejpoužívanějších typů nákladních automobilů je automobil s klimatizovanou skříňovou nástavbou určený pro převoz jednodenních kuřat. Jeho kapacita se pohybuje od 28 až do 114 tisíce kuřat podle potřeby zákazníka. Firma zaručuje bezchybnou cirkulaci vzduchu s výstupním protokolem o průběhu transportu. Ventilace a případné přitápění je řízena speciálním akumulátorem. Teplo z motoru je použito k vytápění, což je zajímavý prvek šetřící zákazníkovi peníze.
Podle vyjádření ředitele společnosti Ing. Milana Veita směřuje 90 procent výrobků společnosti na export, proto také pokládá účast na hannoverském veletrhu za velmi důležitou. „Eurotier je pro nás prestižní záležitostí, kromě utužení vztahů se stávajícími zákazníky zde často nacházíme i ty budoucí“, říká Ing. Veit.

Produkty pro prasata
Výrobky ze svého bohatého katalogu prezentovala na veletrhu Eurotier i společnost Selko Praha, s. r. o., která sdílela výstavní stánek společně s firmou Agroslužba Slovakia. Selko Praha se zabývá dodávkami potřeb, přístrojů a zařízení pro chov prasat, dále exportem a importem plemenných prasat a poradenskou činností. Do náplně práce firmy spadá podle slov jejího jednatele Ing. Miroslava Pokorného též výroba a servis elektronických zařízení, sítotisk a výroba drobných chovatelských pomůcek.
Jednou z novinek zmíněné firmy je stacionární Klimabox s grafickým záznamem teplot, který je určen pro uchování léčiv, inseminačních dávek kanců a jiného teplotně citlivého materiálu. Společnost Selko Praha vyvinula vlastní procesorovou řídicí jednotku k regulaci teplot s grafickým záznamem hodnot. „Klimaboxy jsou vybavené tímto vysoce spolehlivým procesorově řízeným regulátorem s grafickým displejem a vnitřním zařízením k dosažení minimálních rozdílů teplot podle pozice v boxu“, vysvětluje Ing. Pokorný. Kromě zchlazování na stanovenou teplotu přístroj přitápí na stanovenou hodnotu při poklesu okolní teploty. Další předností Klimaboxu je podle jednatele firmy přesnost (+- 0,3 °C na čidle se výkyvů v uchovávaném materiálu téměř nedotýká), příznivý poměr ceny a kvality, spolehlivost, jednoduchá obsluha, vysoká životnost a univerzálnost.

Expanze na východní trhy
Jeho Dominantou brněnského stánku společnosti RomiLL byl kromě menších strojů M1 a mačkače s názvem Junior také mobilní drtič vlhkého zrna s typovým označením M2. Všechny typy drtičů vlhkého zrna od firmy RomiLL jsou technologickým článkem dělené sklizně vlhkého zrna a jeho silážování. Použití strojů je široké – od kukuřice až po všechny druhy obilovin. Typ M2 nachází využití v podnicích s chovem skotu, ale po přestavění mlecích spár je schopen zpracovat zrno i na strukturu vhodnou pro monogastrická zvířata.
Vymlácené zrno putuje z mlátičky do násypky drtiče (až 9 m³, tedy přibližně jeden zásobník běžné sklízecí mlátičky), v němž se zpracuje a nakonzervuje. Tak upravený produkt s optimální vlhkostí 30 až 40 procent je při maximálním vytěsnění vzduchu dále uskladněn – nejčastěji lisováním do vaků. Krmivo vyrobené tímto způsobem obsahuje více vodorozpustných cukrů, je lépe stravitelné a má vyšší využitelnost rozpustného dusíku. Navíc optimalizuje poměr škrobu v bachoru a tenkém střevě, a tím snižuje výskyt acidóz.
K pohonu stroje postačí farmáři traktor o výkonu 120 koní a výkonnost tohoto typu dosahuje až 45 tun krmiva za hodinu, což bohatě stačí k obsluze dvou souběžně pracujících sklízecích mlátiček. Poslední částí technologické linky pro zpracování vlhkého zrna je silážní lis, jenž dodává na český trh firma Euro Bagging.
Na německém trhu se podle slov technického ředitele Ing. Karla Nováčka společnost RomiLL úspěšně zavedla už v minulém roce účastí na veletrhu Agritechnica. „Dosud jsme prodali čtyři stroje M2 a jeden M1“, upřesňuje Nováček. Dva roky jsou podle něj příliš dlouhá doba, a tak se představitelé firmy rozhodli pro prezentaci i na Eurotieru 2004 s cílem zaměřit se na východní trhy – například Rusko, Ukrajina, Bělorusko. „Na Ukrajině již pracují dva stroje M2, z nichž jeden dokonce vyrobil 16 000 tun mačkané kukuřice za uplynulou sezónu“, podotýká Nováček. Poptávka po tomto typu drtiče z východních zemí je velká, další dodávky plánuje firma již začátkem příštího roku.

Pro konzervaci zrna
Firma Euro Bagging, která je tradičním vystavovatelem na veletrhu Agritechnica nechyběla letos ani na Eurotieru, protože její produkty úzce souvisí s výživou hospodářských zvířat. Na veletrhu byl vystaven Grinder Bagger GB6, který je kombinací dvou strojů od různých firem.
Příjmovou částí stroje je šrotovník či mačkač od firmy RomiLL, který se stará o narušení vlhkého zrna, které je dále vedeno do šnekového lisu, jenž jej tlačí do vaků o průměru dva a délce až 75 metrů. V těchto vacích se pak krmivo konzervuje.
Celé zařízení se pohání přes vývodový hřídel traktoru s výkonem minimálně 120 koní a za hodinu zvládne zpracovat 12 až 20 tun zrna. Pro snadnější plnění vysoko uložené násypky je možné dodat šnekový dopravník s příjmovou násypkou. Pak lze stroj plnit z koreb nákladních automobilů. Samozřejmostí je také montáž aplikátoru konzervantů, která je výbavou na přání.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down