26.08.2010 | 01:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

České strakaté - nejen mléko, ale i hovězí maso

„Za loňský rok zaznamenalo plemeno české strakaté opětovné zvýšení mléčné užitkovosti a snížení mezidobí o jeden den, přičemž svaz klade stále větší důraz také na masnou užitkovost,“ sdělila na Dni otevřených dveří v ZD Bělčice Ing. Marie Ondráková, PhD., ze Svazu chovatelů českého strakatého skotu. Průměrná mléčná užitkovost českého strakatého skotu dosáhla loni 6519 kg při mezidobí 399 dnů.

Většina hovězího masa v Evropské unii je produkována z dojených stád. Podle statistik je to plných 67 % v Evropě vyprodukovaného masa. Odhady hovoří v současnosti o 21 milionech dojených krav v Evropě. Počet masných krav rostl do roku 2000. Za následujících pět let však jejich počet klesl o 5,7 %. V současné době je tedy v EU-27 necelých dvanáct milionů masných krav. Celkový počet krav v EU od roku 2004 do roku 2008 klesl o téměř 1,9 milionu krav, což má dopad na produkci masa v EU.
„Záměrem Svazu chovatelů českého strakatého skotu je při šlechtění klást velký důraz také na masnou užitkovost,“ sdělila Marie Ondráková a nastínila zdroje informací pro odhad plemenné hodnoty (PH) pro maso, kterými u nás jsou odchovny plemenných býků, stanice kontroly výkrmnosti skotu a nejvýznamnějším zdrojem dat pro odhady PH je polní test (údaje z jatek).

Společný odhad zlepšuje spolehlivost
Již tři roky jsou PH pro masnou užitkovost počítány ve společném rakousko-německo-maďarsko-českém výpočtu. Data se sbírají a počítají společně ze všech těchto zemí, což proti původnímu výpočtu vede k 2,3násobnému navýšení spolehlivosti odhadu PH. Při něm nepřekročila spolehlivost plemenných hodnot 30 %, při současném výpočtu máme u prověřených býků spolehlivost přes 70 %. Plemenné hodnoty masa býků ze všech zapojených zemí se vypočítávají společně a jsou tedy vzájemně plně porovnatelné bez jakýchkoli dalších přepočtů.
V dubnu tohoto roku se uskutečnili některé úpravy způsobu výpočtu. Jednalo se především o úpravu přípravy dat, uplatnění aktualizovaných genetických parametrů a místo starého programu PEST byl použit program MIX99, který počítá přímo nejen plemennou hodnotu, ale i spolehlivost, jež se dříve počítala následně dalšími programy.

Harmonizace hodnocení exteriéru
Letos ve dnech 20. a 21. dubna se konalo v České republice setkání zástupců Evropského sdružení chovatelů strakatého skotu (EVF) na pracovním zasedání ke sjednocení hodnocení exteriéru strakatého skotu v rámci EVF. Výsledkem zasedání je připravované zavedení stobodové stupnice hodnocení souhrnných znaků exteriéru na přelomu roku 2010 a 2011 v Německu, Rakousku, Itálii a dalších zemích, které nyní používají devítibodovou stupnici pro souhrnné znaky.
Plánuje se také změna vah jednotlivých znaků v souhrnném hodnocení vemene a končetin. U končetin bude mít nově vyšší váhu postoj zadních končetin. U vemene bude do souhrnného hodnocení zapojeno více znaků než nyní. Němečtí bonitéři nově doporučili všímat si při hodnocení i dalšího znaku – umístění zadních struků, protože zaznamenali první případy problémů se zadním struky příliš u sebe.
Zajímavá studie Dr. Krogmeiera z LFL Grub hovoří o vztahu výšky v kříži k dlouhověkosti u strakatých plemen – nejvyšší dlouhověkosti dosahují krávy s výškou v kříži kolem 137 až 140 cm. Podle analýzy stád z července letošního roku průměrná výška hodnocených prvotelek simentálského skotu v České republice je 139,5 cm, tedy ve vztahu k uvedené studii není třeba dále plošně zvyšovat tělesný rámec u českého strakatého, neboť by to mělo negativní vliv na dlouhověkost krav.

Národní výstava přede dveřmi

Marie Ondráková v závěru všem přítomným připomněla, že 9. září se koná Národní výstava českého strakatého skotu v Radešínské Svratce. Plemenice tam budou hodnotit mezinárodní rozhodčí strakatého skotu – Ing. Vladímír Varchola ze Slovenska a Dr. Daniel Vicario z Itálie.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down